Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Keby sme sa na svet pozerali iba prirodzenými očami, nemáme veľa dôvodov na optimizmus – aspoň my, ktorí žijeme na Slovensku. Nahrávky, ktoré sa prevalili v posledných týždňoch, prekvapili aj  tých, ktorí si o fungovaní slovenského štátu nemysleli nič dobré. Čitateľovi to dáva možnosť lepšie porozumieť okolnostiam, v ktorých bola zamietnutá naša žiadosť o registráciu. Mimochodom, registračný proces ešte stále trvá a žiadosti, ktorá mala byť vybavená za tridsať dní, nie je vyhovené ani po dvanástich rokoch. 

My ako veriaci v Pána Ježiša Krista máme však inú, a to večnú nebeskú nádej. Upierame svoje zraky na nášho Spasiteľa, nedovolíme, aby sa kazili naše charaktery, keď sa všade naokolo rozmáha zlo, a neuhneme z nášho cieľa získavať učeníkov. Milosť, ktorú ako cirkev zažívame v tomto období, je mimoriadna. Na každom mieste učeníci pribúdajú a vracajú sa ovce stratené. Pán je dobrý a Jeho milosť trvá naveky. Pokračujeme.

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 5 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme