Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme

Leto bolo krásne a verím, že krásna bude aj jeseň. To najkrajšie na letnom období bolo, že pribudli noví učeníci Pána Ježiša Krista. Počúvam správy z jednotlivých zborov, že ľudia robia pokánie, dávajú sa pokrstiť a prijímajú Svätého Ducha. Vďaka Bohu, že na Slovensku pribúda charizmatických kresťanov, ktorí sú naplnení Svätým Duchom a hovoria v jazykoch. Táto práca sa nám nikdy nesmie zunovať, lebo Kristus je najvyššou hodnotou nášho života a tým, že budeme kázať evanjelium Kristovo, sa môže stať najvyššou hodnotou i v životoch ďalších ľudí.

Táto jeseň bude skutočne horúca – okrem dvoch konferencií nás čakajú kampane s Alexeyom Ledyaevom, Petrom Gammonsom, Ivánom Ferreyrom, Billom Mooreom – pozvaní sú aj ďalší. Takže pokračujeme. 

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 5 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme