Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme

Milí čitatelia,

keď apoštol Pavol povzbudzuje Timoteja k nasledovaniu Pána, dáva mu toto odporúčanie: „Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tim 2,22; SEP) Všimnime si, že ho volá do akcie. Používa tu pomerne silné slová. Timotej má pred niečím utekať a za niečím sa má ponáhľať. Kresťanský život sa totiž vylučuje s pasívnym alebo laxným prístupom k rôznym veciam. Nedá sa prežiť iba tak, že sme sa obrátili a teraz to „nejako vydržíme, kým sa Pán nevráti“. Nestačí iba odolávať hriešnym žiadostiam, treba im ukázať chrbát a utekať od nich. Niektorým pokušeniam ani nie je možné vzdorovať, jednoducho od nich treba ujsť, a to platí predovšetkým pre pokušenia v sexuálnej oblasti (1Kor 6,18).

Pavol dáva Timotejovi (aj nám) dobrú radu: zlé žiadosti sa dajú poraziť tak, že ich nahradíme oveľa lepšími vecami. Spolu s našimi bratmi a sestrami sa máme ponáhľať za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom. Tieto duchovné skutočnosti, ktoré vieme nájsť výhradne v Kristovi, sú predpokladom dobrého a šťastného života, takého života, po ktorom všetci túžime. Môže sa však stať, že keď sa za nimi nebudeme ponáhľať, minieme niečo veľmi dobré.

Prajem vám požehnané leto, počas ktorého nepoľavíme v behu za dobrými vecami a nedáme šancu mladíckym žiadostiam. Nech sú vám v tomto úsilí pomocou aj stránky nášho časopisu.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme