Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pomáhame v Afrike

Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi

Nadačný fond Milosť pre pomoc ľuďom v núdzi už dlhší čas pomáha potrebným v Afrike prostredníctvom malej, ale efektívne pôsobiacej charity z Veľkej Británie s názvom Kisima Trust. Túto organizáciu založil slovenský rodák Vladimír Debnár, ktorý nás navštívil v Banskej Bystrici, aby nám porozprával o konkrétnych úspechoch, ktoré dosiahli v Keni s pomocou finančných prostriedkov z nášho fondu.

Charita Kisima Trust pomáha chudobnej miestnej komunite v dedine asi 45 min. cesty od mesta Kitale v Keni. Komunitu tvoria väčšinou ženy a deti, lebo muži sú trvale odcestovaní za robotou. Mnohých otcov rodín ich blízki nevideli už roky. V komunite je približne 70% žien, 20% detí a iba 10% mužov.

logos-01-2020-nf-01.jpg

V tejto dedine sa podarilo významným spôsobom uľahčiť ľuďom životy vykopaním 25 metrov hlbokej studne a vyvýšeného vodojemu, do ktorého je čerpadlom privedená voda, ktorá potom pod tlakom prúdi z verejne prístupného kohútika a komunita má tak zadarmo komfortný prístup k tejto životodarnej tekutine.

Peniaze z nadačného fondu taktiež pomohli pri stavbe komunitného domu. Dokončil sa za ne interiér a nakúpila sa dlažba na podlahu, ktorá nie je hlinená ako v iných domoch, ale pokrytá dlaždicami, čo výrazne zlepšilo hygienické podmienky v dome.

logos-01-2020-nf-03.jpgTaktiež sa podarilo nakúpiť nové úle pre dedinčanov, aby si mohli privyrábať produkciou medu. Tradičné staré africké úle dokázali za sezónu vyprodukovať 10 – 12 litrov medu a okrem tejto nízkej efektivity bolo ich nevýhodou to, že ich pravidelne ničili termity požierajúce drevo. Nové úle, ktoré zabezpečila Kisima Trust, sú efektívne úle európskeho typu, ktoré vyprodukujú 40 – 50 litrov medu za sezónu a navyše sú postavené na kovových nohách, ktoré nie sú pre termity zaujímavé.

Možno nám takéto veci pripadajú ako maličkosti, no pre Keňanov žijúcich v tejto komunite predstavujú pomoc, ktorá významne skvalitňuje ich životy. Ďakujeme všetkým ochotným darcom.

Viac o nadačnom fonde sa môžete dozvedieť tu.Súvisiace články

Pastor Henry Madava v zboroch Milosti|Logos 9 / 2018 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Arabské revolúcie|Logos 3 / 2011 | Martin Bielik |Aktuálne
Učiteľ roka Ray Coe|Logos 2 / 2016 | Jaroslava Marcienková |Osobnosť
Chromí chodili, hluchí počuli...|Logos 10 / 2016 | Ľubomír Senko|Reportáž
Vo veku 79 rokov zomrel Reinhard Bonnke|Logos 2 / 2020 | Daniel Šobr |Osobnosť