A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)


Súvisiace články

Pravda|Logos 10 / 2013 | Jaroslav Kříž |Téma
Pokračujeme|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Svedectvo manželov Tököliových|Logos 5 / 2007 | Redakcia |Skutočný príbeh
Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom|Logos 1 / 2017 | Redakcia |Skutočný príbeh
O výchove|Logos 11 / 2010 | Danica Luková |Vyučovanie