Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Predstavujeme naše zbory - Ostrava

Církev víry Milost Ostrava

logos-06-2015-zbor-ostrava-1.jpg

Křesťanský sbor Církev víry Milost Ostrava vznikl z malé misijní skupiny, která se začala scházet ve městě v roce 2011. V tomto období přijal pastor Peter Kuba ze sboru Kresťanské společenstvo Milosť v Žilině vizi zasáhnout Ostravu a založit sbor, který se stane regionálním sborem v Moravskoslezském kraji. Společně se modlili s manželkou Jankou podporováni dalšími služebníky z žilinské církve, kde společně sloužili a budovali Boží dílo. Bůh jim velmi žehnal. Sbor rostl a Boží království se rozšiřovalo.

Malá skupinka žilinských sourozenců v Kristu s pastorem začala navštěvovat Ostravu a vyučovat Boží slovo. Lidé přicházeli s touhou slyšet Boží slovo a byli velmi povzbuzeni tím, jak Duch Svatý jednal na společných modlitbách. V dalším období pak následovaly evangelizace s karavanem na náměstí v Ostravě, kde slovenští bratři s několika místními bratry kázali evangelium uprostřed města. Během roku se začala scházet větší skupina věřících už pravidelně a byla podporována žilinským týmem pravidelně dojíždějícím jednou týdně do Ostravy. Každé úterý tak byly pokládány základy budoucího sboru v Ostravě. Kázání byla velmi motivační pro hledání osobního vztahu s Pánem a Duch Svatý se procházel ve shromáždění, zažili jsme mnohé zázraky uzdravení a vysvobození a na evangelizacích se lidé obraceli k Ježíši Kristu. Chvály se zpívaly s nadšením pouze za doprovodu kytary a lidé začali vnímat vzácnost nového Božího díla s velkou vizí pro město i kraj. Na probuzeneckých shromážděních sloužil také senior pastor Jaroslav Kříž a nedělní shromáždění jsme navštěvovali v Žilině. Zvláštní význam měly evangelizace se zahraničními hosty, přijeli sloužit například Dr. Peter Gammons z Floridy, brazilský pastor Rodolfo Beuttenmuller nebo Ian Mc. Cormack vyprávějící o setkání s Bohem v klinické smrti a další zajímaví služebníci. Lidé prožívali dotek Božího ducha a od chvíle, kdy přijali Ježíše do života, se jejich osobní a rodinné situace začaly radikálně měnit. Viděli jsme, jak Bůh jedná uprostřed církve. Postupně se rozšiřoval počet věřících a snažili jsme se zvěstovat Boží slovo na ulicích a všude v okolí. Lidé přicházeli do církve na pozvání přátel, příbuzných a evangelizační akce byly doprovázeny inzeráty v novinách, plakáty ve městě i v tramvajích. Všichni jsme prožívali, že nejen noví lidé jsou pro Boha vzácní a vidíme Boží vůli pro jejich záchranu, ale také „ztracené a zbloudilé ovce“, jak je psáno v Matouši 8,12: „Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?“ Prožívali jsme, že Ostrava je zaplněna přesně těmito lidmi. Hledají Boha a nenalézají společenství věřících, které by uspokojilo jejich touhu po nových úžasných věcech pro život, které dává jen náš Pán Ježíš. A pak přichází do naší církve a Duch Svatý naplňuje životy a nadpřirozeně působí skrze Písmo kázané v Boží moci a pomazání.

logos-06-2015-zbor-ostrava-2.jpgPostupně se budoval chválící tým a připojovali se hudebníci a zpěváci a tato služba se stále pozvedá. Neděle 9. září 2012 byla pro nás mimořádným datem, pořádala se slavnostní bohoslužba, kde byl vyhlášen sbor Církev víry Milost v Ostravě. Všichni jsme byli nadšeni, shromáždění proběhlo v Domě kultury v centru města a před budovou byl vylepen velký plakát s fotografiemi a upoutávkou. Vnímali jsme nový zajímavý počátek vize, která zasáhla naše srdce.

A Bůh naplňuje tuto vizi, do sboru dojíždí lidé z různých koutů Moravskoslezského kraje. Ostrava je třetí největší město v České republice, máme zde touhu vidět velký sbor a lidi milující Ježíše Krista a naplňující Boží vůli. Není nic úžasnějšího než práce pro rozšiřování Božího království, s touto vizí se díváme na další nové aktivity, služby a možnosti zapojit se do díla.

Velkým povzbuzením a vzorem pro nás byl a je po celou dobu dosavadní činnosti žilinský sbor a také na konference v Bánské Bystrici jezdíme s velkým očekáváním, co Bůh bude činit nového mezi námi. Vždy pro nás hodně znamenalo a znamená, že jsme součástí většího Božího díla - Křesťanského společenstva Milosť na Slovensku a Církve víry Milost v České republice.

„Je milost, že jsme v Milosti“, sdílíme se často navzájem. Je to Boží milost, že vznikla tato úžasná církev Milost s vizí zasáhnout obě země, Českou republiku i Slovensko. Tak slouží v Boží milosti pastoři ze Slovenska v Čechách a služebníci z Čech se podílejí na službě společně se slovenskými pastory. Díky modlitbám a půstu mají naši pastoři vize, jak zasahovat evangeliem ztracené v obou zemích.

V září 2013 jsme na konferenci do Bánské Bystrice vypravili první autobus, který se nám podařilo zaplnit.

Povzbuzeni vznikem týmu Harvest na Slovensku pokračujeme v evangelizacích na ulicích tentokrát bez karavanu, ale ve dvojicích a zvláštní příležitostí oslovit kolemjdoucí byla speciálně připravená anketa. Každého člověka, který nám věnoval svůj čas pro rozhovor, jsme odměnili jedním výtiskem křesťanského časopisu Logos. I tato práce přinesla své ovoce v podobě nových členů církve. Logos je výborný nástroj, jak šířit mezi lidmi povědomí o aktivní a probuzené církvi a skvělé články z historie a současnosti letničního hnutí. Jsme vděčni za tak kvalitní a mimořádný křesťanský časopis. Lidé kolem nás zajímá Boží dílo, i když se to někdy snaží skrývat. Věříme ale, že skrytá touha lidských srdcí poznat Boha, který stvořil svět a miluje člověka, je někde uvnitř našeho národa a lidé jen potřebují svá srdce otevřít pro působení Božího ducha. A Duch Svatý jedná a posílá nás zvěstovat Boží slovo a ukazuje na Ježíše, Božího syna.

Mnozí z nás také navštěvovali vyučování na biblické škole v Olomouci, kázání byla na vysoké odborné úrovni a pod pomazáním Svatého Ducha. V tomto roce jsme zahájili činnost domácích skupin, kde se zabýváme studiem křesťanských základů. Skupiny jsou výborným místem pro nově obrácené bratry a sestry a je zde prostor pro diskusi nad různými tématy a jejich výklad. Také máme příležitost pozvat zde naše známé a přátele, aby slyšeli Boží slovo.

logos-06-2015-zbor-ostrava-3.jpgJedním ze zásadních okamžiků loňského roku bylo přemístění sboru do nových zrekonstruovaných prostor v Ostravě – Hrabůvce. Když jsme se začínali scházet v centru města, v místnosti bylo kolem dvaceti lidí. Sál se naplnil a začali jsme hledat dlouhodobější pronájem velkého sálu. Byli jsme překvapeni, jak Bůh v této věci jednal a bratři ochotně a s elánem rekonstruovali nové prostory. Postupně je zvelebujeme a očekáváme, že se brzy naplní, modlíme se za nové služby a služebníky a lidé v církvi se zapojují do dalších služeb. Slavnostně jsme otevřeli dětskou besídku a radujeme se z barevného interiéru a veselosti našich dětí, prostředí je příjemné a všichni se těšíme na další změny. Představa, že budova se stane centrem nejrůznějších aktivit směřujících k rozšíření Božího království, nás velmi směřuje k novým nápadům.

Církev se rozvíjí a roste ve všech směrech a věříme tomu, že je to teprve začátek. V Janovi 14,12 čteme: „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“ Máme velkého a všemohoucího Boha a máme výsadu mu sloužit v třetím největším městě České republiky. Tak očekáváme nové věci, které má pro nás připravené a další růst Jeho slavné církve, která ovlivní Ostravu a okolí.Súvisiace články

Predstavujeme naše zbory - Praha|Logos 10 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory|Logos 3 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Predstavujeme naše zbory|Logos 2 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Košice|Logos 9 / 2015 | Mário Ovčar|Predstavujeme