Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Rok 2022

logos-2022-01-depositphotos-506493118.jpg

Možno to bude znieť ako fráza, ale nachádzame sa v zlomovom okamihu dejín. Týka sa vývoja celej spoločnosti, ale aj nás osobne – alebo to môžeme povedať opačne: podľa toho, ako jednotlivci vyhodnotia chaos, v ktorom sa nachádzame, tak sa budú správať, čím následne ovplyvnia vývoj spoločnosti.

Vďaka Bohu za to, že máme Bibliu a pokiaľ si zachováme triezve uvažovanie, môžeme si trúfnuť na prognózu dejín do ďalšieho obdobia. V Biblii je prekvapivo veľa textov opisujúcich záver dejín a pomaly začíname chápať, prečo to tak je – môžeme vidieť, že zmeny prebiehajú rýchlo a dynamicky. Je mi vzdialené, aby som sa nechal nachytať na každú konšpiráciu. Zmieňujem to preto, aby ste nedošli k názoru, že to konšpirácie sú, lebo budeme odhaľovať skryté duchovné siločiary hýbajúce dejinami. Práve Biblia je jediná kniha, ktorá nám ukazuje pravdu a nemožno ju zaradiť medzi konšpiračné teórie, aj keď niektorí sa o to pokúšajú.

Nástup Antikrista

Teraz sa nebudeme zaoberať priamo osobou Antikrista, ale tým, ako sa vytvárajú možnosti na to, aby sa stal politickým supervládcom. Diktátori potrebujú uchopiť moc a tú používajú, aby mohli z ľudí urobiť poddaných, pracovnú silu, ktorá bude „oslobodená od namáhavej úlohy“ vytvoriť si vlastný názor a postaviť sa na správnu stranu. Toto sme v určitej miere zažili v ére komunizmu, keď niektorí jednotlivci mohli mať nejaké výhody, ale určite nie tí, ktorí mali vlastný (odlišný) názor na fungovanie systému. Pritom vytvorenie vlastného názoru je dôležitejšie než biologický život samotný. Do tohto názoru (alebo svetonázoru) patrí totiž aj viera – viera v Boha, v Ježiša Krista, v Bibliu a v biblické hodnoty. Tieto slobody si v žiadnom prípade nesmieme nechať zobrať. Na histórii ľudstva môžeme vidieť, že uchopenie takmer absolútnej moci sa už niektorým podarilo. Nešlo len o diktátorov, ako boli faraón, Nabuchodonozor, Hitler, Mao Ce-tung, Stalin – ale sú tu aj dve obdobia, z ktorých sa o Antikristových cieľoch a prostriedkoch dozvieme najviac, a to je doba pred potopou a doba pred rozptýlením národov (Babylonská veža). Práve stavba Babylonskej veže je prípadom centralizácie moci za Nimroda (predobraz Antikrista). Išlo o vzburu proti Božím plánom na osídlenie zeme, pričom z Biblie nie je jasné, ako sa Nimrodovi podarilo odstaviť zo sféry vplyvu Noacha. Tomuto obdobiu predchádzala história Lámecha a jeho rodiny, ktorá sa odohrala ešte pred potopou. Aj v tomto prípade bol pripravený o vplyv Adam, ktorý vtedy ešte žil. Dnes sa môžeme iba dohadovať, prečo sa to stalo, no cirkev by o vplyv rozhodne prísť nemala.

logos-2022-01-depositphotos-425380288-xl.jpg

Prostriedky uchopenia moci

Na to, aby mohli byť zotročené masy, je potrebné nasledovné: Ovládnutie financií, zdrojov a médií. Je veľmi zaujímavé, čo sa stalo v predpotopnom svete (nezabudnite, že Šalamún povedal, že všetko už bolo – nič nové pod slnkom). „A Lámech si vzal dve ženy; jednej bolo meno Ada, a meno druhej bolo Cilla. A Ada porodila Jabala; ten bol otcom tých, ktorí bývajú v stanoch a pasú stádo. A meno jeho brata bolo Júbal; ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfu a pískajú na píšťalu. I Cilla porodila Tubalkaina, kováča, otca to všetkých, ktorí pracujú z medi a zo železa. A sestra Tubalkainova bola Naama. A Lámech povedal svojim ženám, Ade a Cille: Počujte môj hlas, ženy Lámechove! Ušami pozorujte moju reč! Lebo som zabil muža pre svoju ranu a mládenca pre svoju modrinu.“ (Gen 4,19–23) Pôsobí trochu nelogicky, že sa o nich Biblia vôbec zmieňuje, keďže nepatria do rodokmeňa, ktorý sa tiahne až k Mesiášovi. Týchto pár veršov nám však poodhaľuje, ako bol usporiadaný starý svet a prečo v ňom bezbožnosť dosiahla takú mieru, že Boh sa nakoniec rozhodol celú túto generáciu zničiť – okrem Noacha a jeho rodiny. Pozrime sa na jednotlivé postavy tohto príbehu:

Lámech – znamená „ten, ktorý pokoruje (diktátor), ktorý ľudí utláča a vnucuje im svoju vôľu“. Lámech sa otvorene postavil proti Bohu, pohrdol ustanovizňou manželstva, ktoré ustanovil Boh, pohrdol aj životom druhých – zabíjal pre maličkosti. Násilie a krutosť sú charakteristickými rysmi diktátorov, majú vypálené svedomie a páchajú úplne ľahko krutosti, ktoré sa normálnym ľuďom zdajú neuveriteľné.

Jabal – znamená niečo ako plynutie určitým smerom. Keďže je napísané, že bol otcom tých, ktorí pasú stáda, môžeme to preložiť aj tak, že ich ovládal – ovládal potravinové zdroje. Ak si niekto myslí, že ľudia pred potopou nejedli mäso, pretože to bolo zakázané, tak vás chcem upozorniť, že ľudia robili všetko, čo bolo zakázané, vrátane jedenia mäsa, bez ohľadu na názor Všemohúceho.

logos-2022-01-depositphotos-125039550.jpg

Možno si myslíte, že prístup k potravinám vám nikto nemôže zamedziť. No je to možné pomerne ľahko. Nie je dnes veľa ľudí, ktorí si niečo dopestujú a celé štáty sú manipulované systémom agrodotácií, aby pestovali to, čo vlastne nechcú – a hlavne, jedného dňa sa vám môže stať, že vás nepustia do Tesca (rada: chovať a pestovať).

Júbal – je otcom (vládcom) tých, ktorí hrajú na píšťalu. Hra na píšťalu má význam iba vtedy, keď vás niekto počúva: Meno Júbal znamená unášať, riadiť prúd, alebo nadchnúť pre niečo. Iba teraz nám dochádza, aká obrovská je sila médií a ako sa s nami pohrávajú, unášajú nás, nadchnú pre niečo alebo, naopak, vyvolajú averziu či hnev. Vytriezvejte a uvedomte si, že mainstreamové médiá niekto vlastní a ovláda. Ak si vytvárate svetonázor podľa nich, ak veríte všetkým správam a štatistikám, ste naivní a vystavujete sa nebezpečenstvu, že budete usmernení a nadchnutí pre zlé veci a postavíte sa na zlú stranu. Médiá majú moc myšlienky niektorých ľudí natláčať a ak niekto má opozičný názor, stretne sa s mediálnou bariérou, cenzúrou, vymazávaním, eventuálne bude ľahko zdiskreditovaný. Je pozoruhodné, že aj znovuzrodení kresťania si utvárajú názor podľa médií, politikov a vybraných odborníkov a ignorujú, že práve médiá sa takto brutálne správajú k veriacim, ktorí zastávajú biblický svetonázor – a lepšie to už nebude.

Najzaujímavejší je význam mena Tubalkain. Dozvedel som sa, že to je meno zložené z dvoch slov – jedno znamená ekonomiku a druhé vládu. Kto ovláda svetové peniaze? Vskutku záhada. Uvedomme si, že peniaze sú funkčným nástrojom k ovládnutiu všetkých systémov. Všetky štáty, či už inklinujú k ľavici, pravici, alebo v nich dominujú náboženské systémy, sa dajú podmaniť mocnou „kopijou“ peňazí.

Ďalšie znaky a obdobia

„A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou.“ (Gen 6,11) Neviem, ako podľa vás, ale podľa mňa je potrat ukrutnosťou. Americká kandidátka na prezidentský úrad tvrdila, že pokiaľ sa človek nenarodí, nemá žiadne práva, dokonca, keď ešte nie je hlava vonku, je možné ho zabiť. To, že sa legislatíva štátov bude uberať týmto smerom, je zrejmé, ale aj tak treba protestovať. Podľa Zákona, panna, ktorá pri znásilnení nekričala, je vinná.

„A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodili sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom naveky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní stodvadsať rokov. V tých dňoch boli obri na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena.“ (Gen 6,1–4) Teraz ponecháme bokom spojenie padlých anjelov s ľudskými ženami. Je jeden znak, ktorý sa zdôrazňuje pomerne málo, a ten môžeme nazvať ako zásah do stvorenia. Všemohúci Boh stvoril všetko presne tak, ako je popísané na začiatku Biblie, čím sú dané jasné hranice a pravidlá. Ako už sme vyššie uviedli, človek má stále tendenciu pravidlá porušovať, a nie je to iné ani čo sa týka poriadku stvorenia, ibaže to ľudia málo chápu. Ľudstvo malo vždy určité túžby – nájsť živú vodu, kameň mudrcov a pod. – vždy sa pokúšalo preniesť život do neživej hmoty. Golem, Frankenstein a im podobní hrdinovia patria do kategórie scifi, lebo jediný, kto do hmoty vdýchol život, je Boh. No ľudstvo aj tak odmieta pravidlá a skúša, či je možné jednotlivé druhy životov kombinovať (šľachtiť, zlepšovať, kultivovať). Nepochybne, žijú klonovaní jedinci, z čoho mi naskakuje husia koža. Ešte horšia je snaha hybridizovať človeka so zvieraťom (napr. na vypestovanie orgánov) a to, že sa poprie, či je človek muž alebo žena, by nám v minulosti nenapadlo ani v najbujnejšej fantázii. Každá bunka v ľudskom tele hovorí o tom, či je niekto muž alebo žena, či je „xy“ alebo „xx“. A tomuto, samozrejme, sú podriadené všetky pochody v nás. Tých, ktorí sa nechávajú operovať, ľutujem, ale čo s tými, ktorí tomu dávajú legislatívny rámec a znižujú vek, kedy sa človek môže pre takúto stupiditu rozhodnúť. Nakoniec bude možné potrestať aj tých, ktorí mužovi povedia, že je muž, hoci sa narodil ako muž, vyzerá ako muž, narástlo mu všetko, čo má muž, chromozómy hovoria, že je muž, ale vy môžete ísť do väzenia za to, že mu poviete, že je muž. Samozrejme, že tento „xy“ sa potom môže ísť sprchovať s tými, ktorí sú „xx“.

Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, nemôžete po­prieť, že toto všetko sa odohráva priamo pred našimi očami. Covid všetkým týmto tendenciám rozviazal ruky. Ak by nejaká inteligencia chcela urýchliť všetky procesy, o ktorých sme hovorili, pravdepodobne by vymyslela Covid-19. Pozor, sme pri ďalšom znamení posledných čias – Pán Ježiš povedal, že bude mor. Nikdy však nepovedal, že kvôli tomuto javu sa máme prestať správať normálne a súhlasiť so stratou svojej slobody. Pán Ježiš určite nechce, aby bolo obmedzené kázanie, bratské spoločenstvo, modlitby, vkladanie rúk a všetko to, čo cirkev od svojho začiatku robila. Nemáme nijaké právo to zmeniť. Evanjelium bude kázané až do konca a cirkev sa bude stretávať až do konca – a v prípade, že niekto prijal iné myslenie, môžeme povedať, že „žaba sa už varí“ a „saláma sa už krája“.

A čo cirkev?

Ako som už spomenul, covid nemôže poraziť cirkev ani spomaliť expanziu evanjelia, ale niektorých môže poraziť nesprávna reakcia na túto situáciu. Preto som hneď v úvode napísal, že sa nachádzame v zlomovom okamihu. Ako teraz vyhodnotíte situáciu, aké zvesti prijmete, také sa vo vás vytvorí presvedčenie – viera a následne podľa toho budete hovoriť i konať. Tieto riadky vám majú pomôcť k tomu, aby ste prekukli, nedali sa oklamať a neboli vyrazení z dejín spasenia. To, že nás obklopujú negatívne zvesti a správy, je obrovskou príležitosťou na to, aby sme sa prejavili ako hrdinovia viery, aby sme boli pevným majákom v tomto mútnom svete. Z prirodzeného hľadiska nebola dobrá perspektíva ani pred Mojžišom, Gedeonom a podobne beznádejne mohol vidieť situáciu napríklad aj Luther. Je pred nami rozhodnutie, na ktorú stranu sa pridáme. Dovoľte mi povzbudiť vás úžasnou perspektívou cirkvi. To, že svet sa zbláznil, nie je nič nové, ale položme si otázku, ako môžeme prežiť nasledujúce roky my ako veriaci. Ako? Dobre – s Pánom, s vierou.

logos-2022-01-depositphotos-535835740.jpg

Bude žatva? Bude rybolov?

Diabol by chcel, aby veriaci došli k názoru, že už všetko najlepšie skončilo. Nie, to najlepšie môžeme ešte len zažiť. Prvou otázkou je, či Boh chce, aby bolo prebudenie. Skúste trochu sledovať, čo sa deje vo svete a nehľadajte to v masmédiách. Na­príklad, na jeseň mal Daniel Kolenda evanjelizáciu v päťmiliónovom meste. Postavili šesť pódií a po­zvali tridsať evanjelistov. Pri každom z týchto pódií bol zástup 200-tisíc ľudí a počet obrátených rátali na státisíce. Nie je to úžasné? Určite aj teraz prebiehajú takéto skvelé udalosti. Čiže Boh mocne koná.

Pozrime sa do Písma. Jeden z najkrajších príkladov toho, že ešte bude úspešný rybolov, nájdeme v 5. kapitole Lukáša: „Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri jazere stáť dva člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili oba člny tak, že sa až ponárali.“ (Lk 5,1–7) Na tomto zázračnom rybolove sa zúčastnili dve lode. Nepochybne jednou je cirkev a druhou je Izrael. Keď sa prvá loď naplnila rybami, nastúpila druhá. Ako vieme, Izrael je viditeľný na obzore dejín. Teraz je však na cirkvi, aby naplnila loď až doplna rybami. Preto verím, že až do konca tohto veku bude možné ohlasovať evanjelium a činiť učeníkov. Pripomínam, že vždy platí tá istá symbolika: loď znamená miesto záchrany, more predstavuje rozbúrené národy a ryby znamenajú ľudí, ktorých treba dostať z mora do lode. Rybolov prebieha a bude prebiehať až do konca.

Druhé miesto, ktoré hovorí o tom, že ku koncu bude žatva, nájdeme v Liste Jakuba: „Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole, vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého – neodporuje vám! Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil.“ (Jk 5,1–8) Znovu sa tu jednoznačne hovorí o poslednej žatve. Netreba to prehliadnuť. Je zaujímavé aj to, v akých okolnostiach bude posledná žatva prebiehať. Po celé veky prebiehal proces, kedy sa majetok kumuloval v rukách vplyvnej menšiny, ale teraz sa tento proces neuveriteľne dynamizuje, a to až tak, že takmer všetko zlato tohto sveta je v rukách nie mnohých jednotlivcov. Stredná trieda tomuto procesu trochu bráni, a preto dochádza k jej likvidácii (v tejto súvislosti vždy každému radím, aby sa snažil nadobudnúť vlastný majetok, ako sú nehnuteľnosti a veci, ktoré majú pomerne trvalú hodnotu). Keďže vidíme, ako bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú pred našimi očami, treba vidieť aj to, že prebieha žatva duší. Musíme byť pri tom.

Bude pomazanie alebo iba démonizácia?

Písmo jasne hovorí o vyliatí Ducha Svätého v posledných časoch. Nájdeme to v Joelovi v 2. kapitole: „A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho Ducha v tých dňoch.“ (Joel 2,28–29)

Ďalej o tom čítame v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole, ale môžeme to vyčítať aj z príbehu premenenia vody na víno v Káne Galilejskej: „Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.“ (Jn 2,1–10) Symbolika tohto príbehu je celkom jednoduchá. Na začiatku – v prvý deň, za prvej cirkvi víno bolo, prvá cirkev bola charizmatická. Potom sa víno minulo, ale na tretí deň dobré víno zase bolo. Žijeme v treťom tisícročí a vyliatie Ducha Svätého je tu. (Upozorňujem, že problém s vínom nevyriešila Mária, ale Ježiš.)

Je ešte jedno miesto v Písme, ktoré hovorí o tom, že v posledných časoch bude silné pomazanie, a to v 2. Liste Timotejovi. Opisuje sa tu skaza ľudskej morálky v posledných časoch, ale má to aj pokračovanie: „Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých dvoch.“ (2Tim 3,1–9) Zlí ľudia, ktorí sa stavajú proti pravde, snažia sa zmeniť svetové poriadky a útočia na evanjelium, nebudú víťaziť. Na to, aby sa to stalo, treba jedno – Mojžišov a pomazanie. Takže končím výzvou, aby každý prehodnotil to, ako vidí budúcnosť. Práca Božia bude pokračovať až do konca s premáhajúcou silou. Pán je až do konca s tými, ktorí šíria evanjelium a činia učeníkov.

Na záver trochu humoru pre tých, ktorí milujú svetské zákony a vyhlášky – hoci by boli protichodné a nezmyselné – viac ako zákon Boží. Tí majú nasledovné heslo: „Síce hynieme, ale hynieme zachovávajúc platné hygienické vyhlášky.“Súvisiace články

Rok evangelisty|Logos 1 / 2009 | Daniel Šobr |Zo sveta
Rok 2009|Logos 1 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Aký bude rok 2007|Logos 1 / 2007 | Jaroslav Kříž |Aktuálne
Šťastný nový rok prajem!|Logos 1 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
„Big City Life – No limits“|Logos 12 / 2022 | Milan Zemančík|Zo života cirkvi