Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Rozhovor s pastorom Petrom Fiřtom

Prvý májový víkend navštívila Banskú Bystricu početná výprava z Příbrami. Pastor Peter Fiřt spolu s manželkou priviezli okolo 40 členov svojho zboru. Podľa ich vlastných slov sa prišli povzbudiť a inšpirovať dielom Ducha Svätého, ktoré prebieha v KS Milosť. Petrovi sme položili niekoľko otázok.

1 Vidím, že radi chodíte na Slovensko. Vaša posledná návšteva bola veľmi početná, čo je pre nás veľkým potešením. Čo Vás ťahá na Slovensko okrem toho, že sa poznáme už dlhé roky?

Už som to vyjadril niekoľkokrát. Nachádzate sa v procese rastu, čo je v európskej situácii výnimočné. Väčšina zborov, ktoré poznám, zápasí so stagnáciou. Váš zbor je pre nás najbližším miestom, kde prebieha rast. Je pre nás inšpirujúce a povzbudzujúce na pár dní prísť a na chvíľu sa stať súčasťou vášho zboru. Veľkou výhodou pre nás je, že sa dohovoríme a nepotrebujeme prekladateľa. Za tie roky, čo sa navštevujeme, sa podarilo vytvoriť dobré vzťahy, ktoré sú ďalším dôvodom, prečo vás radi navštevujeme.

2 Rád by som vedel názor človeka prichádzajúceho zvonku. Ako hodnotíš vývoj a smerovanie banskobystrického zboru za posledné obdobie?

Mohol by som hovoriť o viacerých veciach ako je napríklad zborová budova. Dobré je aj vaše budovanie vízií. Ešte nemáte hotovú súčasnú budovu a už hovoríte o ďalšej väčšej budove, ktorú postavíte až početne narastiete.

Na vývoji a smerovaní vášho zboru sa mi páči, že za posledné obdobie som nezaznamenal žiadnu zmenu. Stále sa držíte správnych biblických hodnôt. Trochu by som to prirovnal k vývoju v službe Reinharda Bonnkeho. Aj po dvadsiatich rokoch, čo sledujem jeho službu, zostáva všetko pri starom. Iba jeho časopis s fotografiami z evanjelizačných zhromaždení je asi o pol metra dlhší, pretože na fotografie zástupov novoobrátených musí používať stále viac širokouhlý objektív. Aj vy stále kážete rovnaké evanjelium a pribúda spasených. A to je to, o čo ide.

3 Aká je situácia v Čechách? Je všeobecne známe, že Češi sú menší milovníci náboženských tradícií ako Slováci a navyše radi o všetkom filozofujú konzumujúc hektolitre piva namiesto toho, aby prijali jednoduché biblické pravdy. Zdá sa mi, že Češi sú lepšími pokračovateľmi starých Grékov.

Je to pravda. Keď hodnotím stav cirkvi, tak sa mi skutočne javí, že nie je dobrý. Rád by som poukázal na článok v Logose 1/2008, kde o tom rozsiahlo píšem. V poslednom týždni som však zaznamenal pozitívne signály v charizmatickej časti cirkvi. Tiež viem, že aj z ďalších českých zborov sa ľudia chodia inšpirovať do KS Milosť a chcú ísť podobným smerom.

Čo sa týka spoločnosti, je vidno, že v Čechách je vyššia životná úroveň a spoločnosť je viac konzumná. Po viacerých návštevách na Slovensku sme zistili, že Slováci sú jednoduchší a priamočiarejší, zatiaľ čo problém Čechov je v intelektualizme a zbytočnom filozofovaní, čo určitým spôsobom bráni ľuďom, aby uverili jednoduchej zvesti evanjelia. Evanjelizačné snahy tu musia ísť ruka v ruke s dobre vedeným duchovným bojom, ktorý môžu robiť iba duchovne zrelí kresťania.

4 Čo je nové konkrétne v tvojom zbore a v tvojom živote.

Čo sa týka nášho zboru, dochádza k zmenám v myslení ľudí. V ich zbožnosti je vidieť, že chcú ísť ďalej a majú veľkú túžbu po raste zboru. Majú viac ako len nádej: Veria Bohu a neuspokojujú sa so stagnáciou. Sú ochotní nasadiť sa pre dobrú vec. To dokazuje aj veľký počet ľudí, ktorí vás teraz prišli navštíviť, aby sa nechali duchovne inšpirovať. Chcelo nás prísť ešte viac, no niektorí museli zostať doma, lebo nemali kde dať svoje deti.

V osobnom živote prežívam isté prechodné obdobie. Cítim, že sa skončila jedna etapa môjho duchovného života a začína sa ďalšia. Nejde iba o hľadanie Božej vôle, ale o moje povolanie na ďalších desať rokov. Musím tomu venovať všetku svoju pozornosť, sily aj financie. Cítim, že sa v svojom duchovnom aj fyzickom veku nemám hanbiť začať razantnejšie ovplyvňovať duchovné aj cirkevné dianie v Českej republike.

Aj v mojej rodine sa dejú veľké veci. Pred niekoľkými týždňami sa po mojom dvadsaťpäťročnom úsilí obrátili moji rodičia (otec má 84 rokov a matka 80), čo považujem za naprostý zázrak a zásadný zlom pre našu rodinu.

5 Čo odkazuješ čitateľom Logosu?

Ako si ľudia zvyčajne prajú: veľa zdravia, šťastia a úspechov. Čitateľom Logosu prajem veľa originálnych skúseností s naším Veľkým, Dobrým a Mocným Bohom a plnosť Ducha Svätého, pomazania, a tiež biblickú prosperitu.Súvisiace články

Rozhovor s pastorom Fiřtom|Logos 12 / 2006 | Rastislav Bravčok |Rozhovor
Rozhovor s Marcinom Podzorskim|Logos 3 / 2010 | Andrea Piteková |Reportáž
Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Rozhovor s Ákosom Nemesom|Logos 2 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Rozhovor s Pasqualom Barilom|Logos 2 / 2010 | Redakcia |Aktuálne