Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Slovenskí kresťanskí lídri sa stretli so zástupcami Knessetu a žehnali Izrael

logos-06-2016-zehnanie-izraelu.jpg

V priebehu posledných májových a prvých júnových dní boli otvorené proizraelské výbory v parlamentoch Slovenska a Litvy. Ide o výsledok iniciatívy Výboru Knessetu pre kresťanských spojencov, Svetového židovského kongresu a Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ).

Tieto výbory sú už 34. a 35. výborom spomedzi výborov založených v krajinách po celom svete organizáciou Nadácia spojencov Izraela (Israel Allies Foundation).

Izraelskú delegáciu, ktorá navštívila Slovensko, tvorili: člen Knessetu za stranu Šas – Yaakov Margi, riaditeľ Výboru kresťanských spojencov Knessetu – Josh Reinstein, predseda Svetového židovského kongresu – Izrael Shai Hermesh, riaditeľ Svetového židovského kongresu – Izrael Sam Grundwerg, európsky riaditeľ Nadácie spojencov Izraela – Andras Patkai a plukovník izraelskej armády vo výslužbe – Moše Lešem.

logos-06-2016-clenovia-delegacie.jpg

V nedeľu 29. mája prebehlo v bratislavskom Istropolise stretnutie tejto izraelskej delegácie so sloven­skými kresťanskými lídrami a politikmi, na ktorom predstavili svoju iniciatívu a rozprávali o súčasnej situácii v Izraeli. Stretnutie bolo zorganizované slovenskou pobočkou ICEJ a moderované jej predsedom Petrom Švecom. Slovenskí kresťanskí vodcovia, medzi ktorými nechýbali senior pastor Kresťanských spoločenstiev Jaroslav Kříž, pastor Slova života Peter Čuřík a pastor Bratislava City Church Pavol Zsolnai, mali možnosť klásť izraelským hosťom otázky a na záver stretnutia sa na pódiu modlili za Izrael.

logos-06-2016-figel.jpgToto podujatie malo aj hudobnú časť v podobe interpretácie hebrejských piesní v podaní hudobnej skupiny z cirkvi Slovo života. Najsilnejším momentom večera bol príhovor plukovníka Mošeho Lešema, ktorý ako účastník všetkých arabsko-izraelských vojen hovoril o svojej skúsenosti s tým, ako Boh v jeho živote a v dejinách štátu Izrael robil a robí zázraky.

Riaditeľ Výboru kresťanských spojencov Knessetu – Josh Reinstein, povedal: „Tak, ako sa západoeurópske krajiny postupne obracajú chrbtom k židovskému štátu, vidíme, že krajiny východnej Európy čoraz viac podporujú jedinú demokraciu na Blízkom východe – Izrael.“

Je povzbudzujúce vidieť, že Izrael má na Slovensku priateľov nielen medzi kresťanmi, ale tiež medzi zvolenými predstaviteľmi štátu. Z Písma vieme, že ak má pohanský národ pozitívny vzťah k Božiemu vyvolenému národu, Boh mu bude prejavovať svoju priazeň. Pán povedal izraelskému národu: „Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú.“ Je dobré, že môžeme vidieť aktivity, o ktorých vieme, že prinesú našej krajine požehnanie.

Foto: Daniel ŠobrSúvisiace články

Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
IZRAEL|Logos 6 / 2009 | Jaroslav Kříž |Izrael
Izrael a my|Logos 6 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael a Gaza|Logos 9 / 2010 | Miroslav Iliaš |Aktuálne