Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Dnešný Izrael, pravdivý obraz o zasľúbenej zemi

J. E. Zvi Aviner Vapni v Kresťanskom spoločenstve Milosť v Banskej Bystrici

logos-02-2017-velvyslanec.jpg

Z návštev izraelského veľvyslanca na Slovensku v banskobystrickom Kresťanskom spoločenstve sa pomaly stáva tradícia. Takmer presne pred dvoma rokmi navštívil naše spoločenstvo predchádzajúci izraelský ambasádor J.E.Alexander Ben-Zvi a 2. februára tohto roku nás na podobnej akcii poctil svojou návštevou súčasný veľvyslanec Zvi Aviner Vapni.

To, čo dnešná doba, ktorej mediálny priestor je presýtený polopravdami a tzv. alternatívnymi faktami, potrebuje, je pravdivé a objektívne informovanie. Kto iný by nám mohol podať pravdivé informácie o súčasnom dianí v zasľúbenej zemi a kto je dostatočne kvalifikovaný na to, aby nám prezentoval izraelský pohľad na dianie na Blízkom východe, ako práve veľvyslanec jedinej skutočnej demokracie v tomto dejinami tak ťažko skúšanom regióne.

Tentokrát návšteva Jeho Excelencie prebiehala za ešte prísnejších bezpečnostných opatrení ako poslednýkrát. Príchod, odchod aj všetky presuny po budove boli vopred dohodnuté a naplánované do najmenšieho detailu. Budovu tesne pred akciou prehľadal aj špeciálne vycvičený pes, hľadajúci výbušniny. Hoci návšteva prebehla bez najmenšieho incidentu, tieto opatrenia nám pripomenuli, že žijeme v nebezpečných časoch.

logos-02-2017-orlicka.jpg

Toto podujatie nebolo iba suchým akademickým večerom, naplneným prednáškami plnými informácií. Organizátori večera zabezpečili tiež kvalitný kultúrny program a pozvali známu šansoniérku a interpretku židovských piesní pani Janu Orlickú. Jej prejav so sprievodom klavíra vytvoril príjemnú atmosféru, ktorá pripravila srdcia, mysle aj emócie prítomných na prednášky, ktoré mali nasledovať.

Ako prvý sa zhromaždeným návštevníkom prihovoril hostiteľ stretnutia senior pastor Kresťanského spoločenstva Milosť, Jaroslav Kříž, ktorý vyzdvihol prínos Izraela pre ľudstvo a tiež špeciálnu dôležitosť židovského národa pre kresťanov, ktorým Židia priniesli Písmo a Mesiáša. Nemohol tiež nezmieniť morálny dlh európskej cirkvi, ktorá v dejinách dopustila mnohé prejavy antisemitizmu, ktoré vo svojej najhroznejšej podobe vyvrcholili počas nacistického holokaustu, ktorého obete sme si uctili počas nedávneho medzinárodného pamätného dňa.

Pán veľvyslanec sa zhostil svojej úlohy ako človek, ktorý je dokonalo oboznámený so situáciou svojej krajiny aj so stavom súčasnej medzinárodnej politiky. Hovoril o historických súvislostiach vzniku židovského štátu, o jeho legálnosti, potvrdenej Organizáciou spojených národov a o genéze arabsko--izraelského konfliktu, ktorého trpké plody dodnes mátajú nejedného experta na politiku Blízkeho východu. Zmienil hlbokú väzbu svojho národa na zem, ktorú Hospodin zasľúbil Abrahámovi. Túto lásku k Eretz Jisrael si Židia uchovali počas celého takmer 2000-ročného obdobia nútenej diaspóry, a tá sa prejavila túžbou po obnovení židovského štátu vo Svätej zemi, ktorá sa stelesnila v sionistickom hnutí založenom na konci 19. storočia a vedenom Theodorom Herzlom.

Hovoril o súčasnom Izraeli ako o štáte otvorenom a pomáhajúcom, ktorý po páde Sovietskeho zväzu musel zvládnuť snáď najväčšiu migračnú vlnu, keď ako štát s piatimi miliónmi obyvateľov musel prijať jeden milión prisťahovalcov. Štát Izrael to významným spôsobom zmenilo, popri hebrejčine sa odrazu v masívnej miere začala používať ruština. V priebehu dejín Izraela sa prejavilo aj to, že Židia sú národom vzdelancov. Do Izraela sa začali zhromažďovať židovské mozgy z celého sveta. Prejavilo sa to na množstve izraelských inovácií a patentov a tiež na skutočnosti, že tento relatívne mladý štát má za svoju približne 50-ročnú existenciu už jedenásť nositeľov Nobelových cien. V Izraeli bolo tiež založených niekoľko nesmierne kvalitných univerzít na najvyššej svetovej úrovni.

Prezentácia pána veľvyslanca Vapniho sa veľmi odlišovala od obrazu, ktorý o jeho krajine šíri arabská propaganda, čas od času sa objavujúca aj v renomovaných svetových médiách. Bolo to ako závan pozitívnej atmosféry z krajiny, kde veci naozaj fungujú a kde lojálni občania s nadšením budujú a bránia svoj štát, naplnený to sen Teodora Herzla a ďalších otcov sionistického hnutia. Prednáška bola tiež silnou motiváciou pre nás, aby sme sa rozhodne postavili proti antisemitským tendenciám, ktoré sa opäť zobúdzajú v našej krajine a tlačia sa do politiky.

Na záver programu pán veľvyslanec ochotne odpovedal na množstvo otázok a pani Jana Orlická nás na rozlúčku ešte raz ponorila do silných emócií hebrejských piesní.

Záznam z návštevy J.E. Zvi Aviner Vapniho si môžete pozrieť na www.milost.tv.

Fotografie z návštevy veľvyslanca si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
IZRAEL|Logos 6 / 2009 | Jaroslav Kříž |Izrael
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael a my|Logos 6 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Mesiac v zemi Izrael|Logos 8 / 2009 | Miroslav Iliaš |Aktuálne