Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Tábor Černá Hora MMXI - Generace Jozue

Ve dnech 21. až 27. 8. 2011 se konal 2. ročník dětského tábora, který pořádal sbor KS Prostějov a jeho dětský oddíl - 48. přední hlídka Royal Rangers v tábořišti Centrum Word of Life, v okrese Blansko.

logos-09-2011-tabor1-1.jpg

Tématem letošní celotáborové hry byly příběhy Jozue ben Nuna. Každý večer jsme se scházeli ve stánku setkávání – alias táborové modlitebně na chvály a kázání. Hlavním cílem bylo naučit děvčata a chlapce důležité principy, které jsou v těchto příbězích zjeveny, a to zejména:

  1. Bůh je dobrý, má nás rád a pro každého z nás má připravenou "zaslíbenou zemi",
  2. Bůh nám pomůže zaslíbenou zemi a svobodu získat – a to i zázraky, ale my musíme být do tohoto boje aktivně zapojeni (přechod přes Jordán, pád hradeb Jericha),
  3. víra a poslušnost patří k sobě,
  4. hřích připraví člověka o Boží přízeň a pomoc (Aj),
  5. skrze pokání a nápravu je možné se znovu dostat do Boží přítomnosti a požehnání

logos-09-2011-tabor2.jpgTábor byl rozdělen do čtyř družin: Rúben, Juda, Efrajim a Dan - podle rozdělení tábora Izraele při putování do zaslíbené země. Všechny družiny měly za úkol hned první den tábora batikovat trička a šátky podle barvy družstva a vyrobit vlajku pro ranní nástupy.

Území zaslíbené země jsme dobývali různými aktvitami a sportem. Již dříve osvědčenými byly orientační běh se stanovišti, na kterých byly rozmanité úkoly, lučištník – střelba z luku, mušketýr – střelba ze vzduchovky, plavání, hledání detektorem kovů, apod. Nově přibyly i další disciplíny jako hod na cíl holínkou, hod do dálky papírem A4, potápění, lov perel v bazénu, Florian – poznávání nových rostlin, malíř, řezbář – kde se děti naučily zacházet bezpečně s nožem. Zajímavou atrakcí byla i cyklománie - jízda na kolech kuriózní kontrukce, např. kolo, na kterém se musí šlapat pozpátku, miniaturní kola, jednokolka či kolo, které zatáčí na opačnou stranu než řidítka.

Hitem tábořiště byl bezesporu bazén s dvanácti metrovou skluzavkou, kládou na vodní hry a čistou vodou, který byl vždy po odpoledním klidu zcela v obležení, také fotbalové hřiště, žlábky a plážový volejbal měly velkou popularitu. Samozřejmě nesměl chybět ani táborák s opékáním špekáčků, ranní rozcvičky a kupodivu i oblíbený úklid chatek.

Na celodenním výletě jsme si vyzkoušeli putování Jozuova tábora do Kanánu za teplot podobných izraelským – v daný den padl teplotní rekord za posledních 200 let, zakusili jsme také, jak je voda důležitá tekutina. Navštívili jsme jeskyni Blanických rytířů, rozhlednu v Rudce u Kunštátu a zemljanku partyzánů na kopci Hradisko Strážný. Devíti kilometrový výlet jsme zakončili na koupališti v Kunštátě.

Podnikli jsme také noční výlet lesem s baterkami a svítícími tyčinkami, spojený se stezkou odvahy. Děti i vedoucí byli odvážní a někteří si dodávali smělosti chválou a úryvky z Božího Slova.

V boji proti nepříteli nás přijel povzbudit i pastor našeho sboru, který byl potěšen, že v Jozuově táboře vládne řád, harmonie a dobrá atmosféra, za což vděčíme zejména sehranému a osvědčenému týmu pracovníků.

Tábora se zúčastnilo 36 dětí. Mládežníci se zapojili do služby jako praktikanti, pomocníci a chváliči. Na tábor přijelo i několik nevěřících kamarádů našich dětí, i ti, kteří přijali Pána Ježíše na výzvě minulý rok. Letos vyšlo na výzvu 5 dětí, z toho 3 se modlily modlitbu spasení poprvé.

Všichni účastníci odjížděli spokojení, s množstvím zážitků, diplomů a cen od sponzorů. Jsme vděčni Bohu a modlitebníkům za krásné počasí a za ochranu všech účastníků tábora. Těšíme se na tábor MMXII !

Manželé KusákoviSúvisiace články

Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2017 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Tábor Protivanov|Logos 9 / 2015 | Háta Píše|Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor Donovaly 2010|Logos 9 / 2010 | Lusi Gertliová |Aktuálne
Detský tábor v Bystrej|Logos 12 / 2022 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi