Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Logos február 2012


Vyberáme

Buďte jako děti

Daniel Šobr | Téma

Buďte jako děti

A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nep Čítať viac...

Bojovali za slovo

Árpád Kulcsár | Z histórie

Bojovali za slovo

John Wyclif (podľa iných zdrojov Wycliffe, cca. 1330 - 1384) študoval na Oxfordskej univerzite, bol vysvätený za kňaza, neskôr od 60. rokov 14. storočia vyučoval na Oxforde aristotelovskú filozofiu a logiku. Predmetom jeho záujmu sa za krátky Čítať viac...

Božia dobrota – základ viery

Gloria Copeland | Vyučovanie

Božia dobrota – základ viery

„Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v krajine živých, už by som bol dávno zahynul.“ (Žalm 27,13) Pred niekoľkými rokmi Duch Pánov prehovoril k môjmu srdcu a povedal: „Káž o dobrote Božej a neboj sa výčitiek ľ Čítať viac...