Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos január 2018


Vyberáme

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Jaroslav Kříž | Téma

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Potrebujeme čo najlepšie porozumieť Božej vôli Čítať viac...

Sloboda, rovnosť

András Kánai | Vyučovanie

Sloboda, rovnosť

Ako kresťanstvo zmenilo svet – 4. časť Čítať viac...

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Martina Šafaříková | Z histórie

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Tí, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov a úkrytov, sa museli naučiť žiť ďalej. Čítať viac...