Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos január 2018


Vyberáme

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Jaroslav Kříž | Téma

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Potrebujeme čo najlepšie porozumieť Božej vôli Čítať viac...

Sloboda, rovnosť

András Kánai | Vyučovanie

Sloboda, rovnosť

Ako kresťanstvo zmenilo svet – 4. časť Čítať viac...

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Martina Šafaříková | Z histórie

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Tí, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov a úkrytov, sa museli naučiť žiť ďalej. Čítať viac...