Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

BALÁZS SZABÓ V PRIEVIDZI

Dňa 20.2.2009 navštívil misijnú skupinu v Prievidzi hosť z Maďarska, Balázs Szabó s manželkou. Prekladal brat Milan Dupan z Nitry.

Akciu sme očakávali v určitom napätí z nasledujúcich dôvodov:

  • prvá návšteva zahraničného hosťa
  • v nových priestoroch sme ešte len tri týždne a treba dotiahnuť niektoré veci
  • nové priestory sú „veľké“
  • prídu noví ľudia?

Nosnou témou biblického posolstva bolo: Zasaď svoj život do Božieho kráľovstva.

Z vybraných príbehov bolo jasné, že Boh očakáva, že človek ponúkne to, čo má v oblasti času, financií, schopnosti, jedla ...

A On sa dokáže ako Boh, ktorému nič nie je nemožné. Neplodná Anna sľúbila Bohu plod mužského pohlavia. Aj vo svojej úzkosti a zarmútenosti sa „tlačila do Božej prítomnosti“. Z jej konania vidíme, že je možné zobrať odpoveď a istotu (vrátila sa chuť do jedla, vrátila sa radosť), hoci vo viditeľnom svete nebol žiadny dôkaz.

Podobne Noachovi neprišla kompletná loď nebeskou poštou. Prijal nebeskú realitu a podľa nej KONAL. Rovnako to platí v oblasti financií: ,,prines desiatok …, a potom ma skús“.

Keď bolo treba nasýtiť zástupy, Ježiš žiadal od učeníkov, aby dali, čo majú. Chlapček priniesol svoju desiatu - chlieb a ryby. Podľa marx-leninského svetonázoru bol Ježiš ten, ktorý berie posledné … Ale On vzal - rozmnožil - a DAL. Takto koná náš Boh.

Neplačme nad tým, čo nemáme, ale s radosťou a vierou dajme, čo máme, lebo On sa chce DOKÁZAŤ aj dnes.

Účasť bola veľmi povzbudzujúca, cca 60 ľudí. Asi 20% z celkového počtu boli noví ľudia. Sedem ľudí reagovalo na výzvu k prijatiu spasenia. Veľkú pochvalu od hosťa prijali chváliči. Boli smelí, odhodlaní, prerážajúci... Akciu prišli „povzbudiť svojou prítomnosťou a jednaním“ aj ľudia z polorozpadnutého zboru. Mali jediný cieľ: urobiť vo finálnej fáze čo najviac škody. Vďaka Bohu, nepodarilo sa im to.Súvisiace články

Liečenie v Prievidzi|Logos 11 / 2011 | Ján Hudec |Zo života cirkvi
Ciklag — púšť alebo prameň?|Logos 6 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Balász Szabó v Moravsko-slezských sborech|Logos 1 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Misijná skupina Prievidza|Logos 12 / 2018 | Pavel Stotka|Predstavujeme
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi