Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Misijná skupina Prievidza

logos-12-2018-prievidza-1-1.jpg

Začiatkom roka 2017 videl pastor Peter Kuba za dobré, aby sa Božia práca posilnila aj v Prievidzi. Z nášho regiónu sme viacerí už niekoľko rokov dochádzali na zhromaždenia do Žiliny a časom vznikla potreba, aby sme sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách i bližšie k svojmu domovu. Tak bola na jar pod autoritou žilinského zboru založená nová misijná skupina a pastor poveril jej vedením mladého kazateľa Andreja Šuleka.

Prvé zhromaždenie sa konalo 10. marca 2017 v tunajšom kultúrnom dome, ktorý sa stal miestom našich pravidelných piatkových zhromaždení. Hneď na treťom stretnutí nám slúžil pastor Mark Zechin, povzbudilo nás Markovo Slovo i dobrá účasť.

Piatkové stretnutia pokračovali a začiatkom leta pribudli spoločné modlitby. V nedele sme naďalej dochádzali na bohoslužby do Žiliny, kde sme vždy načerpali veľa pomazania na budovanie našej skupiny. V ďalších mesiacoch nás bratia a sestry zo Žiliny prichádzali podporiť svojou účasťou, kázaným Slovom nám poslúžil brat Ján Mandáček. V priebehu leta sme usporiadali evanjelizáciu, na ktorej sa zúčastnili aj bratia z Harvest tímu. Vedenie mesta nám vyšlo v ústrety, a tak sme v stane na centrálnom námestí potom mohli zorganizovať aj bohoslužbu. Vďaka podpore vedenia cirkvi sa nám opäť podarilo pozvať pastora Marka Zechina. Slúžil nám na uzdravujúcom zhromaždení, ktoré sme po meste spropagovali plagátmi, rozdávanými pozvánkami, ako aj cez vytvorenú FB stránku. Sála sa takmer celá naplnila ľuďmi so záujmom o modlitbu za ich potreby. Po skončení nám v rozhovoroch mnohí potvrdili, že ich zdravotný stav sa zlepšil. Potešilo nás, keď nás po niekoľkých týždňoch vyhľadala jedna sestra a začala navštevovať bohoslužby.

Naše srdcia boli hladné po Božom slove, v skupine sme v nasledujúcom období s radosťou privítali nášho pastora Petra Kubu, evanjelistu Alexa Peremota a seniorpastora Jaroslava Kříža. To sme sa už stretávali v priestoroch hotela Magura. V cirkvi sme naberali pomazanie a s ním sa vracali do sveta, aby sme svojmu okoliu svedčili a podľa potreby poslúžili modlitbou.

logos-12-2018-prievidza-2.jpg

Od začiatku roku 2018 sa bohoslužby presunuli na nedeľu. Viackrát nám slúžili ďalší Bohu vydaní bratia – Jozef Janek, Michal Belko, Milan Helexa, Daniel Šobr, Ján Mandáček. Na tomto mieste chceme vyjadriť vďaku za nášho pastora Andreja, ktorý nás každý týždeň s vernosťou, odovzdanosťou a v pomazaní vedie v Božom slove. Sme vďační aj za jeho manželku Tamaru a za to, že ako rodina s malým bábätkom ku nám pravidelne cestujú, aby nám Andrej slúžil. Ďakujeme Pánovi za nášho požehnaného pastora!

Naša túžba a horlivosť pre Pána sa prejavili vo veľkej jesennej žatve – Pán vypočul naše modlitby a pripojil do diela ďalších bratov a sestry. Pridalo sa k nám i niekoľko dlhoročných kresťanov, ktorí vo svojom bydlisku hľadali zbor, kam by mohli pozývať a privádzať ľudí, ktorým kážu evanjelium. Jeseň 2018 priniesla ďalší veľký krok pre našu misijnú skupinu – presťahovali sme sa do nových priestorov. Sú to čerstvo zrekonštruované miestnosti s internetom v širšom centre mesta, ktoré sme si začali trvalo prenajímať. Do príprav, upratovania a zariaďovania sa s ochotou a plným nasadením zapojili aj noví členovia. Ďakujeme seniorpastorovi Jardovi aj pastorovi Petrovi za to, že nám na uľahčenie rozbehu pomohli s potrebným materiálnym vybavením. Pribudli nám štvrtkové bohoslužby a niektorí z nás sme sa zapojili do prebiehajúcej biblickej školy.

Od prvých zhromaždení nás do uctievania viedol pastor Andrej, ktorý hral na gitare a spieval. Zanedlho sa pridali bratia s hrou na basgitare a na bicích nástrojoch, teraz sa chváliaca skupina rozrástla o sólového gitaristu. Pravidelným i novým návštevníkom začala pri uctievaní napomáhať služba premietania textov chvál.

Sme vďační za to, čo medzi nami Pán koná. Tešíme sa a očakávame, ako Pán požehná našu misijnú skupinu i osobné životy bratov a sestier. Najviac však túžime po tom, aby srdcia našich spoluobčanov na hornej Nitre boli zasiahnuté a premenené Evanjeliom.Súvisiace články

Misijná skupina Ružomberok|Logos 12 / 2016 | Milan Kopča|Predstavujeme
Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Predstavujeme
Misijná skupina v Lučenci|Logos 7 / 2008 | Daniel Šobr |Predstavujeme