Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Detský tábor 2008

Postavy dávnej biblickej histórie oblečené v dobových kostýmoch Mojžiša, Jozuu, egyptského Faraóna a ďalšie, bolo počas minulého týždňa možno stretnúť v areáli penziónu Vŕšky neďaleko Závadky nad Hronom. Prebiehal tu medzinárodný detský tábor kresťanských spoločenstiev.

Celým táborom deti sprevádzal historický príbeh o utrpení izraelského ľudu v Egypte, o ich zázračnom vyslobodení skrze Mojžiša, o slávnom prechode cez Červené more, o putovaní po púšti, o prijatí kamenných dosiek s desiatimi Božími prikázaniami a vstupe do zasľúbenej krajiny. Sedemdesiat detí zo Slovenska a Českej republiky bolo rozdelených do oddielov pomenovaných podľa jednotlivých pokolení starozákonného Izraela. V týchto družinách plnili jednotlivé úlohy súvisiace s príbehom, ktorého sa stali súčasťou a získavali body, za ktoré si počas celého tábora mohli nakupovať odmeny v „Kresťanskom supermarkete“.

Deti sa zdokonaľovali v rôznych zručnostiach v tvorivých dielňach, medzi ktorými nechýbal kurz sebaobrany pre chlapcov, základy basketbalu, vizážistická dielňa pre dievčatá, prírodovedecký krúžok, výtvarná dielňa a modelársky krúžok, na ktorom deti vyrábali model Mojžišovho svätostánku. Športové vyžitie deťom zabezpečili návštevy v krytej plavárni v Závadke nad Hronom a tábor spestril aj výlet Čiernohorskou železnicou a návšteva lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu. Núdza nebola ani o kultúru. Detská hudobná a tanečná skupina Olivky, sa starala o dobrú atmosféru na večerných diskotékach, počas ktorých mohli deti aj dospelí spáliť posledné zvyšky energie, ktoré im po náročnom dennom programe ešte zostali.

Jedným z vrcholov tábora bol nočný zápas s obrami, strážiacimi zasľúbenú krajinu, a tiež bojová hra, ktorá posledný deň vyvrcholila dobytím Jericha. Súčasťou tábora boli aj každodenné detské bohoslužby, na ktorých boli vysvetľované jednotlivé prikázania Desatora, tak, ako ich Mojžiš prijal od Hospodina. Na mnohých príkladoch z vlastného života a rôznych scénkach sa deti mohli presvedčiť o tom, že princípy Desatora sú veľmi aktuálne a potrebné aj v dnešnej dobe. Životy kresťanov majú aj v modernom svete mnohé paralely s putovaním starozákonného Izraela cez púšť do zasľúbenej krajiny. Podľa detských aj dospelých účastníkov prebehol tábor veľmi rýchlo a po zmysluplne strávenom týždni uprostred malebnej horehronskej prírody, sa nikomu nechcelo cestovať domov.Súvisiace články

Detský tábor v Bystrej|Logos 12 / 2022 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Detský tábor 2013|Logos 8 / 2013 | Redakcia |Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2017 | Alžbeta Palkoci|Zo života cirkvi
Tábor Protivanov|Logos 9 / 2015 | Háta Píše|Zo života cirkvi