Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Dvanásť „horúcich“ miest

logos06-mesto.jpg

Čína

Nič v histórii misií nedokáže konkurovať úspešnému príbehu, akým je Čína. Mao Ce Tung sa snažil vykoreniť kresťanskú vieru v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy tam bolo len 2,7 milióna veriacich. Dnes najkonzervatívnejší odhad hovorí, že Čína mala v roku 2010 už 75 miliónov veriacich. Pred niekoľkými rokmi zažívali najväčší rast vidiecke „domáce cirkvi“. Dnes rastie kresťanstvo aj v čínskych veľkých mestách a charizmatická obnova infiltrovala štátom podporované cirkvi.

India

Napriek jazykovej bariére, kmeňovým rozporom a násilným útokom zo strany hinduistov, za posledných 40 rokov po celej Indii rozkvitali domáce hnutia, ktoré zakladali nové cirkvi. Pred pätnástimi rokmi v Andhra Pradesh jedna žena, ktorá počula evanjelium v rádiu, požiadala, či by niekto nemohol založiť cirkev v jej vzdialenej dedine. V priebehu jedného roka po príchode pastora cirkev získala 75 obrátených. Po tom, ako v roku 1994 postavili cirkevnú budovu, založila táto cirkev ďalších 125 zborov, spolu s 5000 členmi. Takýto rast sa dnes objavuje po celej Indii.

Irán

Napriek útokom na cirkevné zhromaždenia, väznenie pastorov a konfiškáciu kresťanských videonahrávok a iného materiálu, iránski veriaci vidia zväčšujúcu sa otvorenosť voči evanjeliu v tejto pevnosti šiítskeho islamu. Vedúci jednej služby v Iráne hovorí: „Každý, s kým zdieľame evanjelium, sa chce stať kresťanom.“ V skutočnosti rozmýšľali, že na krátku dobu obmedzia evanjelizácie, pokiaľ sa im nepodarí získať viac Biblií a vytrénovať pracovníkov, aby vedeli zvládnuť nápor novoobrátených.

Duch Svätý koná na miestach, kde by ste to možno nikdy neočakávali.

Ghana

Medzinárodná organizácia Bible Worship Centre začala v roku 1991 ako domáca biblická študijná skupina s 12 ľuďmi v Accre, hlavnom meste Ghany. Do roku 2000 cirkev narástla na 5000 členov a dnes presahuje 30 000. Pastor cirkvi Sam Korankye-Ankrah vyrastal v polygamnej rodine s 24 deťmi. Dnes Ankrah a jeho manželka Rita vedú službu, ktorá napĺňa fyzické i duchovné potreby krajiny, ktorá by mohla byť prvým africkým národom, ktorému sa podarí vymaniť z chudoby a korupcie.

Brazília

Tento národ s 203 miliónmi obyvateľov zažíva ekonomický boom uprostred globálnej recesie. Nachádza sa tiež uprostred kresťanského prebudenia. Letničné zbory geometricky narastajú od roku 1970, tak ako aj baptistické, presbyteriánske a nazarénske skupiny, ktoré prijali letničnú prax. Ak sa Brazília dokáže vyhnúť pasci finančných a morálnych škandálov, ktoré ochromili amerických charizmatikov, tak by sa mohla stať duchovnou veľmocou.

Etiópia

Od zvrhnutia etiópskeho diktátora Haila Selassieho v roku 1974 narástli evanjelikálne zbory z 5 na 20 percent populácie. Tradiční kresťania z luteránskeho a ortodoxného pozadia v posledných rokoch prechádzajú do hnutia letničného prebudenia – a to podnecuje obrovskú iniciatívu zakladania zborov.

Guatemala

Minimálne 24% populácie tvoria evanjelikáli a cirkvi sa posúvajú ďalej do nezasiahnutých oblastí, kde pôvodní obyvatelia vymieňajú svoje povery za vieru v Krista.

Rumunsko

To, čo tomuto východoeurópskemu národu chýba v oblasti ekonomickej sily, kompenzuje jeho duchovné zanietenie, obzvlášť v západných mestách ako Oradea, Cluj-Napoca a Timisoara. Mnohí letniční v tejto krajine zanechávajú staré tradície, vítajú charizmatickú vieru a zakladajú nové živé zbory. Ich cieľom je vysielať misionárov do blízkej strednej Európy.

Za posledných 40 rokov po celej Indii rozkvitali domáce hnutia, ktoré zakladali nové cirkvi.

Pakistan

Hoci je nebezpečné byť tu kresťanom, menšina pakistanských veriacich smelo evanjelizuje svoj národ. Mnohí z nich podávajú správy o tom, ako Duch Svätý robí zázraky, ktoré nakoniec privádzajú moslimov k viere v Krista.

Kazachstan

V tejto bývalej republike Sovietskeho zväzu sa v roku 1990 nevedelo o žiadnych kresťanoch. Dnes je tam 15 000 veriacich a svoju vieru šíria z viac než 100 zdravých zborov. Toto všetko sa deje na pozadí islamu, keďže 53% Kazachov sú moslimovia.

Singapur

Tento malý, prosperujúci národ sa stáva akoby Antiochiou Východu – je strategickou základňou pre vysielanie a podporovanie misionárov. Členovia Trinity Church, jedného z mnohých megazborov v krajine, dávajú ročne viac než 6 miliónov singapurských dolárov na misie.

Indonézia

V tomto najväčšom moslimskom národe na svete rastie kresťanstvo tak rýchlo, že vláda sa snaží tajiť štatistiky. Organizácia Operation World hovorí, že počet evanjelikálnych veriacich vzrástol z 1,3 milióna na 13 miliónov od roku 1960. To, čo sa deje v Indonézii, nedávno časopis Time nazval „náboženskou revolúciou“. Kresťania v provincii Banda Arc hovoria, že moslimovia sú oveľa prístupnejší voči evanjeliu od roku 2004, keď vlna cunami zdevastovala celú oblasť.

 

J. Lee Grady bol 11 rokov šéfredaktorom časopisu Charisma. Dnes vedie Mordechai Project, medzinárodný program aktívnej pomoci, ktorý sa venuje konfrontácii zneužívania žien. Je autorom niekoľkých kníh, vrátane DUCH SVÄTÝ NIE JE NA PREDAJ .

 

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava MarcinekováSúvisiace články

Pokračujeme|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Slovensko vo svetle reformácie|Logos 1 / 2008 | Branislav Matušek|Z histórie
Kampaň Dr. Jesus|Logos 9 / 2019 | Michal Belko|Zo života cirkvi
Skutky apoštolov 26. kapitola|Logos 10 / 2018 | Daniel Šobr |Preklad Biblie