Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme

Aj keď som bol veľmi spokojný, aké nádherné bolo tohtoročné leto, priznám sa, že mi ako rodákovi z Vrchoviny robí dobre aj toto, pre mnohých snáď nevľúdne, daždivé a veterné počasie. Jeseň začala naozaj dobre – prebehla konferencia a niektoré kampane a stále počujeme správy, že ľudia prijímajú zvesť evanjelia a znovuzrodia sa. Tešíme sa, keď budeme týchto novoobrátených krstiť. Avšak mimoriadne povzbudivé je, že máme správy o niekoľkých lekársky potvrdených uzdraveniach z ťažkých chorôb. Vďaka Bohu.

Bratia a sestry, treba v tomto smere, ktorým ideme, pokračovať. Nezabúdajme, že máme slová života. Na rozdiel od našich spoluobčanov, ktorí sa ku kresťanstvu iba hlásia, my poznáme Bibliu. Máme zjavenie, že Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Máme skúsenosť, že tento Ježiš krstí Svätým Duchom a Svätý Duch donáša dary. Treba hľadať možnosti, ako toto zjavenie rozniesť do miest a do dedín. Žatva je mnohá a kiež Pán vypudí robotníkov do žatvy. Ďakujem všetkým za vašu usilovnú prácu. Pokračujeme.

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme