Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Dvere máš otvorené

Pastor Dele Olowu pochádza z Nigérie, no už 20 rokov s rodinou žije a slúži v Európe. Dobre pozná európsku mentalitu aj situáciu európskych cirkví. Jeho hlavným povolaním je služba a vedenie cirkvi Redeemed Christian Church of God (Vykúpená kresťanská cirkev Božia) v holandskom Amsterdame a ďalších mestách európskeho regiónu. V minulosti pôsobil ako profesor štátnej správy a riadenia v Nigérii, ako pastor viedol zbory v Nigérii, Etiópii či Tunisku. Teraz pracuje na pozícii nezávislého poradcu viacerých vlád a medzinárodných organizácií v otázkach riadenia a rozvoja.

220522-0956.jpg

Na Slovensko pricestoval pastor Olowu už po tretíkrát. V nedeľu 22. mája kázal v banskobystrickom zbore Kresťanského spoločenstva Milosť – necelý mesiac po konferencii Festival života v Bratislave, kde slúžil a ktorej hlavným rečníkom bol Enoch Adeboye, pastor najväčšej cirkvi na svete, so sídlom v Nigérii. Ako pastor Olowu s nadšením uviedol, už takto krátko po spomínanej konferencii bolo zjavné jej dobré ovocie. Spomenul hneď niekoľko mocných svedectiev o uzdravení a zázrakoch, ktoré Boh konal počas konferenčného zhromaždenia či neskôr po ňom.

Aj to je preňho dôkazom, že Boh má pre Európu pripravené veľké veci – veriacich povzbudil, aby sme o cirkvi rozmýšľali vo veľkom, pretože bude väčšia, ako si momentálne vieme predstaviť. Najdôležitejšou úlohou je ďalej hovoriť evanjelium a privádzať ľudí k Pánovi Ježišovi a On bude konať.

Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť.
(Zjavenie 3,8)

Na to voľne nadväzovala nosná téma jeho kázne. Pastor Olowu hovoril o tom, že Boh už otvoril dvere, ktoré nikto nezatvorí – dvere vedúce k nášmu dedičstvu v Kristovi. Sú to dvere k vyslobodeniu, požehnaniu, zdraviu, dobrým vzťahom v rámci manželstva a rodiny, ale aj dvere k prebudeniu v našej krajine a celej Európe. Boh už urobil všetko potrebné, všetko nám v Ježišovi daroval. A našou úlohou ako Jeho cirkvi, Jeho detí, je uchopiť toto naše vlastníctvo, „zaujať zem“, ktorú nám prisľúbil.

220522-0951.jpg

Pastor Olowu poukázal na to, že rozhodujúcu úlohu pri tom zohráva náš jazyk, to, ako sa o veciach vyjadrujeme. Boh nás oslobodzuje od našich obrov – problémov, s ktorými si nevieme poradiť, preto nepoužívajme svoje slová proti vyslobodeniu, nevracajme sa späť „do Egypta“ kvôli svojim slovám. Ako povedal pastor Olowu, majme radšej svoj duchovný zrak aj sluch nastavený na to, čo hovorí a koná Boh, a podľa toho sa aj s vierou vyjadrujme. Požehnanie je z neba už uvoľnené, dvere sú otvorené, ale zmena začína u nás, v našom dome, cirkvi – na vrchu Sion.

O tom, že kázané Božie slovo pôsobilo v srdciach ľudí, svedčilo aj to, že mnohí reagovali na výzvu modlitbou prijať spasenie v Ježišovi Kristovi či napraviť svoj život a rozprávanie a odvrátiť sa tak od „Egypta“ k slobode v Bohu. Svoj odkaz pastor Olowu zakončil povzbudením k tomu, aby sme boli požehnaním pre ľudí vo svojom okolí, prinášali do ich životov hodnotu a hovorili každému o Božej dobrote a o tom, čo pre nás urobil a robí.Súvisiace články

Sedem benefitov čítania Božieho slova|Logos 6 / 2018 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Emil Adam|Logos 2 / 2011 | Redakcia |Zo života cirkvi
Slovenskí kresťanskí lídri sa stretli so zástupcami Knessetu a žehnali Izrael|Logos 6 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálne
Materská dovolenka - púšť, alebo požehnanie?|Logos 9 / 2016 | Katka Štugnerová|Vyučovanie
Už u vás zvonili?|Logos 3 / 2009 | Daniel Šobr |Svetové náboženstvá