Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Návšteva vo väznici v Nitre

p5200015.jpg Vierka Berkyová Oláhová, ktorá je víťazkou tretieho ročníka Superstar Slovensko a dnes so svojou rodinou žije a slúži Pánovi v zbore v Liptovskom Mikuláši, dostala pozvanie do nitrianskej väznice koncertovať a kázať evanjelium. Pozvanie prišlo od duchovného správcu väzenia Mgr. Milana Grausa, ktorému sme vďační nielen za otvorené dvere, ale aj za slobodu kázať plné evanjelium a modliť sa za chorých.

Kde sa rozmnožil hriech,
tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť.

V sobotu napoludnie prišli spolu s manželmi Oláhovcami do nitrianskeho Ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody aj bratia z liptovsko-mikulášskeho zboru, hudobníci z hudobnej skupiny Olivy a zvukári z banskobystrického zboru. Keď začali spolu s Vierkou uctievať Pána, celú telocvičňu naplnila hmatateľná Božia prítomnosť. Svätý Duch sa naozaj mocne dotýkal ľudských sŕdc a pred našimi očami sa naplnilo slovo: „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť.“ Evidentne, či už skrze spev, alebo vypovedané slová, bola na tom mieste rozlievaná Božia láska, ktorá mocne pritiahla mnohé hriechom zničené životy späť k ich Nebeskému Otcovi. Obzvlášť na druhom koncerte pre ženy sa viaceré z nich uvoľnili a pod pomazaním začali slobodne tancovať. Božia sláva neustále mocnela, Vierka s veľkou smelosťou a pomazaním spievala a vydávala svedectvo, ako Pán Ježiš Kristus uzdravil jej manžela a zmenil ich životy. Božie kráľovstvo na tom mieste doslova explodovalo. Za krátku chvíľu už mnohé ženy reagovali na výzvu. Viaceré z nich boli uzdravené a takmer všetky vyšli dopredu na výzvu zanechať starý hriešny život a prijať odpustenie hriechov a večný život v Kristovi. Spolu s Vierkou slúžil aj jej pastor Mario Ovčar, ktorý sa na záver modlil za chorých a za naplnenie Duchom Svätým. Viaceré ženy začali spontánne hovoriť v jazykoch a uctievať Pána. Pastor tiež kázal evanjelium mužom na prvom koncerte. Atmosféra na oboch koncertoch bola slobodná a uvoľnená. Aj po duchovnej, aj po hudobnej stránke to bol poriadny „nářez“.

106159f076.jpg

Spätná väzba od duchovného správcu bola veľmi pozitívna. Bol skutočne vďačný za službu a otvoril dvere aj do ďalších väzníc v iných mestách, ktoré sú pod jeho správou. Nech Pán požehná aj túto sejbu semena evanjelia vo väzniciach a nech je z toho veľká žatva duší pre večnosť.Súvisiace články

Návšteva Izraela|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Reportáž
Návšteva zo sibírskeho Nižnevartovska|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Zo života cirkvi
Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore|Logos 5 / 2017 | Daniel Šobr |Aktuálne
Májová návšteva Petra Gammonsa|Logos 5 / 2017 | Martina Šafaříková|Reportáž
Návšteva Travisa Webera na Slovensku|Logos 1 / 2018 | Katarína Nováková|Reportáž