Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Evanjelizácia v Banskej Bystrici

V stredu 8. júla 2009 sa v Banskej Bystrici na námestí SNP konala dlho pripravovaná evanjelizácia

Nebola to obyčajná pouličná evanjelizácia, na ktorú sme zvyknutí, ale bola to akcia na skutočne vysokej úrovni.

Na príprave sa začalo pracovať už skoro ráno. Zvukári, osvetľovači a ďalší služobníci sa dostavili na námestie a začali s prípravami. Už okolo obeda na námestí vyrástlo veľké pódium so strechou, na ktorom mala vystupovať mládežnícka kapela Exit.

Evanjelizácia mala začať o 16.00, ale plocha pred pódiom bola plná už hodinu predtým. Ako je to možné? Akcie sa totiž zúčastnila mládež, ktorá bola v tom čase na mládežníckom tábore v Jasení neďaleko Banskej Bystrice. Už len tým, že na námestie prišlo 200 mladých veriacich ľudí vypôsobilo úplne inú atmosféru. No neprišli sa len zúčastniť. Prišli evanjelizovať, pozývať ľudí na zhromaždenia a hovoriť svedectvá o tom, čo Boh vykonal v ich životoch.

Evanjelizáciu otvorila naša mládežnícka kapela Exit, ktorá svojimi piesňami zaplnila celé námestie. Tóny piesní sa ozývali aj v okolitých uličkách a ľudia aj tam mohli počuť slová piesní, ktoré oslavujú živého Boha a hovoria o potrebe odovzdania sa Ježišovi Kristovi. Pomedzi jednotlivé bloky piesní sa k mikrofónu dostali viacerí pastori a služobníci nielen z banskobystrického zboru, aby sa prihovorili okoloidúcim a povedali zvesť evanjelia. Tí, ktorí sa zastavili, si mohli vypočuť mnohé svedectvá o tom, ako Boh hovorí k srdcu človeka a zachraňuje ho zo smrti a večného zatratenia, uzdravuje aj z nevyliečiteľných chorôb a mení životy ľudí, ktorí v neho uverili.

O 18.00 zvuk piesní prerušil zvuk zvonov, ktoré ohlasovali začínajúcu omšu v neďalekom kostole, a tak sme museli evanjelizáciu na hodinu prerušiť. To mnohí využili na krátke občerstvenie, po ktorom už námestie opäť zaliali tóny piesní a slová evanjelia. Po tejto prestávke sa atmosféra na námestí ešte viac uvoľnila. Mnohí veriaci sa posmelili v kázaní evanjelia a mládež sa dokonca posmelila natoľko, že v istej chvíli roztancovala námestie v sprievode izraelských piesní, čo muselo mnohých okoloidúcich šokovať.

Čo dodať na záver? Akcia mala naozaj úspech. Ľudia sa pristavovali, reagovali na kázané Božie slovo, ochotne prijímali pozvánky na zhromaždenia a vo svojom vnútri si museli priznať, že nie sme len bezvýznamná undergroundová cirkev, ktorá sa bojí vyjsť na ulice. Môžeme byť hrdí na to, že v Banskej Bystrici je taká cirkev, ktorá sa nebojí vyjsť na ulice, verejne kázať evanjelium a pevne stáť na pravdách Božieho slova, ktorá rastie a svojím pôsobením dokáže meniť spoločnosť okolo seba.Súvisiace články

Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Marcová konferencia v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi