Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Biblický seminár v Banskej Bystrici

logos-01-2015-biblicky-seminar.jpg

Počas voľného dňa v utorok 6. januára prebehol v Banskej Bystrici zimný biblický seminár, ktorého témou bola služba v cirkvi.

Keďže sa tento seminár tešil veľkému záujmu bratov a sestier zo zborov v Čechách aj na Slovensku, hlavná sála v budove banskobystrického Kresťanského spoločenstva Milosť bola zaplnená do posledného miesta.

Téme seminára sa venovali dvaja rečníci. Doobeda hovoril senior pastor Jaroslav Kříž, ktorý vyučoval o kresťanskej službe a prístupe k nej z hľadiska „zborotvornosti“ a poobede nasledovalo vyučovanie pastora Ákoša Némeša z Debrecína, pastora jedného z najväčších zborov cirkvi Hit v Maďarsku, ktorý hovoril o základných postojoch kresťanov k službe a jeho prednáška by sa dala stručne charakterizovať ako odpoveď na otázku: Prečo a ako slúžiť?

Všetci, ktorí túžia dobre a verne slúžiť Bohu vo svojich miestnych zboroch, mohli na tomto stretnutí prijať pozitívne impulzy do nového roka a boli povzbudení k tomu, aby počas neho niesli veľa ovocia a verne stáli v službe, do ktorej boli povolaní. Záznam z prednášky Ákoša Némeša si môžete pozrieť na www.milost.tv.

Fotografie zo seminára si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Seminár chvál v Banskej Bystrici|Logos 5 / 2016 | Redakcia |Zo života cirkvi
Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi