Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

logos-201410-konferencia-1-1.jpg

Centrálne kresťanské konferencie v Banskej Bystrici sú pre kresťanov vždy výnimočným podujatím. Na rozdiel od regionálnych konferencií (Košice, Bratislava, Praha a iné) sa v Banskej Bystrici spoločne stretnú charizmaticko-letniční kresťania zo všetkých zborov KS Milosť na Slovensku a v Čechách.

Účelom konferencií je, aby kresťania spoločne uctievali a vyvyšovali Boha, a skrze vyučovanie z Božieho slova prijali smerovanie do svojich osobných životov, ako aj posilnili spoločnú jednotu, vízie a ciele pre nadchádzajúce obdobie.

Na tohtoročnej septembrovej konferencii sa dalo už od prvých momentov vnímať veľké očakávanie. Jesenné obdobie je výnimočné svojou produktivitou a vysokým pracovným nasadením. Aj túto jeseň bolo od začiatku vidieť, že kresťania na Slovensku a v Čechách nezaháľajú, ale po lete si vyhrnú rukávy a pustia sa do práce na Božom diele. Toto nasadenie sme prišli posilniť na konferenciu, prijať oslobodenie od bremien a zlyhaní v našom živote a posmeliť sa v chodení v Božej vôli.

V piatok večer sa konferencia začala mládežníckym zhromaždením, na ktorom sa zišlo mnoho zapálených mladých ľudí. Odhodlane a nadšene chválili živého Boha za sprievodu zohranej mladej hudobnej skupiny Crossover. Radostné chvály boli plné sily a dynamiky a plynule prešli do intímneho uctievania nášho Pána, Ježiša Krista. Mladé srdcia sa tak pripravili ako dobrá pôda pre sejbu Slova, čím v tento večer poslúžil pastor Daniel Šobr. Hovoril o srdci, a to priamo do srdca. Ako nás varuje Božie slovo, mladý človek musí nadovšetko chrániť svoje srdce, lebo z neho pramení život a striehnuť naň, lebo je ľstivé a neduživé až na smrť. Naše vlastné srdce je naj­presvedčivejší klamár, a preto sa treba vždy pozrieť do zrkadla, aká je skutočnosť. Božie slovo je tým vhodným zrkadlom pre náš život.

Hlavným rečníkom dvoch sobotných zhromaždení bol senior pastor Jaroslav Kříž.

V sobotu ráno kresťania začali napĺňať športovú halu na Štiavničkách. O atmosféru radostnej oslavy sa postarala hudobná skupina Olivy. Hlavným rečníkom dvoch sobotných zhromaždení bol senior pastor Jaroslav Kříž. Dopoludňajšie stretnutie otvoril témou cirkvi ako lode a veriacich ako rybárov, ktorí zatiahnu na hlbinu, hádžu svoje siete (evanjelium), opäť ich perú, a tak neúnavne pracujú, aby za pomoci Ducha Svätého získali úlovok. Vyzdvihol aj dôležitosť následnej práce s „rybami“. Práce, ktorá si vyžaduje mnoho empatie, súcitu a podpory, kým Božia ruka na nich pracuje. Cieľom je, aby sa z ryby stal človek, ktorý ďalej vesluje a hádže siete, aby získal pre spasenie ďalších ľudí. Je dôležité zostať v lodi a vydržať pracovať až do konca a byť tak soľou, ktorá nestratí svoju slaň.

Následne sa pastor venoval tematike démonov. Poukázal na rozdiel medzi hriešnou prirodzenosťou a neovládateľnou nutkavosťou hrešiť, závislosťou, či opakovaným neúspechom, ktoré sú zapríčinené práve démonmi. V prvom prípade je riešením obrátenie, v druhom prípade treba démona vyhnať v autorite mena Ježiš presne tak, ako to robil On. Na základe týchto právd a prostredníctvom modlitby bolo na večernom zhromaždení mnoho ľudí oslobodených od zlých síl v ich životoch. Práve prebiehajúce septembrové židovské sviatky Jom Kippur a Rosh Hashana aktuálne vystihli to, čo cirkev práve zažívala: pokánie, zmierenie, vyslobodenie a nový začiatok.

Na nedeľnom zhromaždení vystúpil hosť z maďarského zboru Viery, pastor Miklós Virga.

Ako to už býva príjemným zvykom, na nedeľnom zhromaždení vystúpil hosť z maďarského zboru Viery, pastor Miklós Virga. Povzbudil kresťanov, že sme vyvolení Bohom, On si nás vybral a nie je to náhoda. Nič nie je stratené a neopraviteľné, ale práve naopak – sme prijatí v Kristovi a On nás vie obnoviť. On nám otvoril dvere, ktoré boli zavreté, aby sme mohli ísť smelo dopredu.

Na konferencii sa prihovorili aj pastor Adrián Šesták na tému formovania svojho srdca a pastor Martin Mazúch, ktorý strhol poslucháčov nadšením a záujmom o živé Božie slovo. Radostnou udalosťou konferencie boli krsty ľudí, ktorí sa na znak toho, že uverili, rozhodli dať pokrstiť v meno Ježiša Krista. Desiatky ľudí v ten deň zmyli svojho starého človeka, aby mohli obliecť novú prirodzenosť. Patrí za to vďaka nášmu Bohu.

Cirkev rastie. Do konca roka ešte prebehnú tri regionálne konferencie v Poprade, v Prahe a v Bratislave. V Banskej Bystrici sa opäť stretneme v januári 2015.

 

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Marcová konferencia v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi