Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Jarná kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

logos-05-2016-konferencia-1.jpg

Konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť a Cirkvi Viery, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici počas víkendu na prelome apríla a mája, mala svoje zaujímavé špecifikum. Po veľmi dlhom čase to bola konferencia bez zahraničného hosťa, konferencia, na ktorej okrem senior pastora Jaroslava Kříža slúžili iba pastori z našich slovenských a českých zborov.

logos-05-2016-konferencia-2.jpgTúto konferenciu charakterizovalo tiež množstvo veľmi mocných, aktuálnych a akútne potrebných posolstiev, ktoré rezonovali v mysliach a srdciach poslucháčov. Tieto posolstvá boli tiež vysielané prostredníctvom internetu, a to dokonca aj v anglickom preklade pre našich anglicky hovoriacich priateľov.

Nosnou témou konferencie bolo posolstvo pastora Jaroslava Kříža založené na príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Vyzdvihovalo dôležitosť schopnosti veriacich prejavovať lásku. Milujeme Boha a milujeme ľudí. Cirkev prirovnal k hostincu, do ktorého Pán (milosrdný Samaritán) privádza dobitých a doráňaných ľudí a zveruje nám starostlivosť o nich. Táto téma zreteľne odhalila potrebu kvalitných a funkčných zborov, ktoré dokážu zhromažďovať ľudí, udržať ich a slúžiť im. Pastori milujú ľudí, ľudia milujú svojich vodcov a všetci spoločne milujú cirkev.

logos-05-2016-konferencia-3.jpgKonferencia priniesla aj ďalšie inšpiratívne témy, ako sú napríklad Autorita veriaceho, Božia sláva alebo Veľkosť. Okrem senior pastora sa za rečníckym pultom vystriedali pastori Adrián Šesták, Peter Kuba a Martin Mazúch, ktorých inšpiratívne kázne boli vhodným doplnením hlavnej témy konferencie. Je veľkým povzbudením vnímať obrovský potenciál, ktorý je v našich pastoroch a zboroch prítomný. Vedomie, že tento potenciál treba pretaviť do veľkých dynamických zborov plných Božej slávy, si z konferencie odnášal asi každý účastník.

Jarná konferencia priniesla ešte jednu novinku. Dostali na nej priestor svedectvá o uzdravení. Kedykoľvek niekto zažije uzdravenie, jeho skúsenosť je povzbudením pre vieru ostatných. Svedectvá hovoríme v zboroch, významnejšie uverejníme v Logose alebo sa dostanú na web, no príležitosť povedať o svojom zázračnom uzdravení pred početným davom, ktorý sa stretne na každej konferencii, je niečo mimoriadne, je to oslavou Boha a povzbudením pre poslucháčov. Svedectvá o uzdravení z konferencie ako aj konferenčné kázne si môžete vypočuť prostredníctvom webovej stránky www.milost.tv. Nasledujúca konferencia, ktorá prebehne uprostred leta, bude opäť mimoriadna, a to kvôli hosťovi, ktorý nám príde poslúžiť slovom. Do Banskej Bystrice zavíta svetoznámy evanjelista Daniel Kolenda.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi