Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Jozef vs. Samson

logos-2021-02-joseph-resists-potiphars-wife.jpg

V tomto článku sa spolu pozrieme na dve biblické postavy, avšak naším cieľom nie je priniesť vám ich podrobné životopisy ani ich vzájomné porovnávanie. Cieľom je poukázať na jeden zlomový bod v živote obidvoch mužov, ktorý bol kľúčový pre oboch, pretože po ňom sa odvíjal život jedného rapídne hore, ale život druhého prudko klesal až na samé dno. Poďme sa teda pozrieť, čo to spôsobilo.

Začnime najprv Jozefom. Jozef bol miláčikom svojho otca, patriarchu Jákoba. Jeho miláčikom bol preto, lebo bol synom jeho milovanej ženy Ráchel. Práve z tohto dôvodu sa však dostal do nemilosti svojich bratov, u ktorých klesol ešte nižšie, keď od otca dostal vzácny odev, ktorý symbolizoval ich mimoriadne dobrý vzťah. A nakoniec to zaklincoval svojimi snami, ktorých boli súčasťou, a následnými výkladmi. Po tom všetkom sa ich „pomocou“ nedobrovoľne ocitol v Egypte ako otrok.

Aj napriek všetkému zlému, čo sa mu prihodilo, nezanevrel na Boha, a preto mal veľkú milosť v Božích očiach. Jozefovi sa darilo všetko, na čo siahol.

Dostal sa do domu Putifara, vysoko postaveného človeka v armáde egyptského kráľa, ktorý si Jozefa kúpil ako otroka. A tu sa dostávame k pointe celého tohto článku. Jozefov opis v Biblii hovorí, že bol mladý a veľmi príťažlivý muž. Aj preto zaujal Putifarovu ženu, ktorá sa rozhodla, že ho zvedie. Jozef však napriek jej snahám odolal sexuálnemu pokušeniu, ktorému bol vystavený.

Je dobré si pripomenúť a vyzdvihnúť Jozefa, pretože sexuálne hriechy sú v dnešnej dobe prítomné na každom rohu. Skaza v tejto oblasti narástla až do gigantických rozmerov. Ide najmä o znižovanie vekovej hranice, v ktorej mladí prichádzajú k prvým skúsenostiam v tejto akože „trendy“ oblasti – striedajú partnerov, smilnia, často dochádza k neverám, láka ich homosexualita a iné perverznosti.

„A stalo sa po tom po všetkom, že jeho pánova žena obracala svoje oči na Jozefa a povedala mu: Lež so mnou. Ale on odoprel a riekol žene svojho pána: Hľa, môj pán nevie o ničom o tom, čo je v dome, viem to iba ja sám a všetko, čo má, dal do mojej ruky. Nie je v tomto dome väčšieho ako som ja, ani nieto ničoho, čo by bol vyňal spod mojej moci, okrem teba, pretože si ty jeho žena. A ako by som teda vykonal túto veľkú nešľachetnosť a zhrešil proti Bohu?! A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi deň po dni a keď jej neposlúchol, aby ležal po jej boku, aby bol s ňou, stalo sa teda jedného dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. A nebolo niktorého z mužov domu, tam v dome. A chytila ho za jeho rúcho a vravela: Lež so mnou! Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von. A stalo sa, keď videla, že zanechal svoje rúcho v jej ruke a že utiekol von, zavolala na mužov svojho domu a povedala im: Hľaďte, doviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel ku mne, aby ležal so mnou, ale som kričala veľkým hlasom. A stalo sa, keď počul, že som pozdvihla svoj hlas a že kričím, zanechal svoje rúcho vedľa mňa a utiekol a vyšiel von.“ (1Moj 39,7–15)

Písmo nám v tejto pasáži popisuje Jozefa v rozhodujúcom okamihu jeho života a veľmi pravdepodobne aj jeho služby. Bol obeťou falošného obvinenia zo znásilnenia. Putifarka si ho vyhliadla a robila všetko pre to, aby ho zviedla. Trvalo niekoľko dní, nevieme presný časový rámec, ale bol opakovane pod týmto tlakom a vystavený sexuálnemu pokušeniu. Jozef, ako veľmi bohabojný človek, mu však nepodľahol. Prirodzene, Putifarka nedosiahla, čo chcela, a preto sa pomstila. Vďaka nej sa Jozef dostal na dva roky do väzenia. Vidíme tu, ako sa z agresora Putifarky stáva „akože“ obeť a z obete, ktorou bol Jozef, agresor. Je zaujímavé všimnúť si, že hneď pri obvinení zo znásilnenia je v pozadí vidieť aj veľmi silný antisemitizmus. Jozef sa stal obeťou jej intríg a opäť nie vlastnou vinou dostáva tvrdú ranu. Veľa ľudí, aj kresťanov, by sa tu isto zlomilo. Už dvakrát bol totálne potupený a nič zlé pritom nespravil. Mohol sa ľutovať, prečo sa to stalo práve jemu, veď verí v Boha, ako je to možné…

Lenže Jozef miloval Boha celým srdcom a mal pevnú vieru. Vedel, že Bohu sa nič nevymklo spod kontroly a veril, že sny, ktoré mal, boli od Boha a musia sa naplniť, pretože to boli prorocké sny. Udalosti, ktoré sa stali neskôr a viedli k tomu, že sa stal druhým najmocnejším človekom v Egypte po faraónovi, nie sú predmetom záujmu tohto článku, aj keď sú veľmi dôležité a určite vám odporúčame si ich prečítať.

Teraz sa pozrieme na Samsona. Jeho príbeh je tiež veľmi pozoruhodný. Už udalosti pred jeho narodením predpovedali, že pôjde o neobyčajnú postavu, s ktorou má Boh veľké plány. Nie každý sa môže pochváliť anjelským navštívením a už vôbec nie dvomi. Aj z tohto vidieť, že Samsonovi rodičia museli byť veľmi bohabojní a charakterní ľudia, keď si ich Boh vybral. Anjel pri svojej návšteve oznámil Samsonovej matke, že porodí syna, ktorý bude zasvätený Bohu. Bude mať obrovskú silu, aby mohol vytrhnúť Izrael z ruky nepriateľa. Podmienkou pre to bolo, že si nemohol ostrihať alebo oholiť svoje vlasy, pretože v nich tkvela jeho sila (Sud13,5).

Keď Samson dospel, rozhodol sa zobrať si za manželku Filištínku, čo jeho rodičia niesli ťažko, keďže nebola z ich národa, ale Boh si aj to chcel použiť. Zobral si ju teda za ženu, no dosť skoro o ňu prišiel. Manželka ho často citovo vydierala, pretože aj ona bola vydieraná svojou rodinou, čo viedlo k tomu, že prehral „hádanku“, ktorú dal hosťom na svadobnej hostine. Po nátlaku manželky jej prezradil správnu odpoveď na svoju hádanku. Následne mu Filištínci správne odpovedali a musel im zaplatiť 30 šiat, čo bola prehratá čiastka. Samsona to veľmi nahnevalo, pretože ho sklamala najbližšia osoba, a tak na nejaký čas odišiel k rodičom bez manželky. Keď sa po ňu vrátil, oznámili mu, že bola daná za manželku jeho kamarátovi. Počas krátkeho časového úseku bol dvakrát oklamaný, podobne ako aj Jozef. Rozdiel medzi nimi bol v tom, kto ako dokázal situáciu vyhodnotiť a čo následne robil. Tu sa začal „lámať chlieb“ v Samsonovom živote, pretože zareagoval hnevom a agresiou, pričom napáchal veľké materiálne škody aj škody na ľudských životoch. Biblia nás varuje pred takýmto konaním:

„Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej.“ (Jak 1,20)

Problémy sa nemajú riešiť v amoku, zlosti, nenávisti, pretože to nie je prejav Božieho charakteru, ktorý by sme ako kresťania mali mať. Takéto riešenie naviaže na seba ďalšie problémy – zvyčajne vždy väčšie, ako boli tie pôvodné. Samson na rozdiel od Jozefa si svoju horkosť a frustráciu ventiloval po svojom, telesným spôsobom. Dobrovoľne išiel k smilnici a neskôr sa zaľúbil do Dalily. Fungovali spolu tak, ako dnešná väčšina populácie – voľne, bez záväzkov, bez zodpovednosti, len aby mali naplnené telesné potreby. Pritom Boh jasne stanovil, že sex patrí do manželstva, medzi muža a ženu.

logos-2021-02-jose-echenagusia-samson-and-delilah.jpg

Samsom bol tak veľmi zaľúbený, že si ani nevšimol, že Dalila, ktorú tak ľúbil, sa ho snažila trikrát zbaviť sily a pokoriť ho. Jej láska však bola motivovaná štedrou odmenou od filištínskych kniežat za získanie tajomstva jeho sily:

„Na to mu povedala: Ako môžeš povedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srdce? Toto už trikrát si ma oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už nemohla zniesť jeho duša, unavená až na smrť, vtedy jej vyjavil celé svoje srdce a povedal jej: Britva nikdy nevyšla na moju hlavu, lebo som nazarej Boží od života svojej matky. Keby ma oholili, odišla by odo mňa moja sila a nemal by som vlády, ale bol by som ako každý iný človek. A Delila vidiac, že jej vyjavil celé svoje srdce, poslala a zavolala kniežatá Filištínov a odkázala: Poďte už teraz hore, lebo mi vyjavil celé svoje srdce. A tak prišli k nej hore kniežatá Filištínov a doniesli striebro vo svojej ruke. A keď ho uspala na svojich kolenách, zavolala človeka a oholila sedem vrkočov jeho hlavy a začala ho pokorovať. A tak odišla jeho sila od neho. A povedala: Filištíni na teba, Samson! A keď sa prebudil zo svojho spánku, povedal si: vyjdem von ako po každé a otrasiem sa. Ale on nevedel, že Hospodin odišiel od neho. Vtedy ho pochytili Filištíni a vyklali mu oči a odviedli ho dolu do Gazy a poviazali ho dvoma medenými reťazami a mlel v dome väzňov. Ale vlas jeho hlavy započal zase rásť po jeho oholení.“ (Sud 16,15–22)

Samson, rovnako ako Jozef, dostal dve veľmi tvrdé rany. Jozef bol zradený a predaný vlastnými bratmi do otroctva a falošne obvinený skončil vo väzení. Samson bol zradený svojou manželkou, následne podvedený aj svokrom a neskôr bol spútaný a vydaný svojím vlastným národom do rúk úhlavného nepriateľa. Pre oboch to museli byť veľmi ťažké rany, z ktorých sa museli oklepať duchovne aj duševne.

V kontexte tohto článku bolo rozhodujúce pre úspešný osobný aj služobný život oboch mužov to, ako sa vysporiadajú so sexuálnym pokušením a sexuálnymi hriechmi. Pretože aj Biblia nás veľmi varuje pred zničujúcimi účinkami tohto hriechu:

„Smilstvo, víno a vínna šťava odníma srdce.“ (Hoz 4,11)

Jozef to spravil správne. Zostal verný Bohu, nič mu nevyčítal ani sa neľutoval, ani si nič nepotreboval kompenzovať. Samson, aj keď spravil veľa dobrého pre Izrael, fungoval iba na služobnom pomazaní a osobné išlo bokom.

Na inom mieste Písma sa dozvedáme, že srdce je centrálna časť nášho života. V srdci je prienik ducha, duše aj tela. Preto je nevyhnutne dôležité ho chrániť. Ak príde človek o svoje duchovné srdce, príde o všetko – o hodnoty, charakter, slušné správanie atď.

Jozef dokázal ochrániť svoje srdce, lebo mal silnú vieru, ktorá pochádzala z jeho dobrého vzťahu s Bohom. Nielen udržiaval, ale aktívne budoval svoj život – aj svoje osobné pomazanie, nielen to služobné. Jozef nám ukázal, ako sa máme zachovať a dal nám príklad:

„Ale pred žiadosťami mladosti UTEKAJ a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom.“ (2Tim 2,22)

S hriechom sa nedá vyjednávať, koketovať, uzavrieť nejakú dohodu. S hriechom treba konať radikálne a bez zľutovania. Jozef nič nevymýšľal, jednoducho utiekol. Nebol to počin zbabelca, ale silného a hodnotného kresťana. Diabol nie je gentleman. Jeho úmyslom je ničiť, hubiť, kradnúť a zabiť. Nesmieme byť humanisti, ale radikáli, čo sa týka boja s hriechom. Aj keď to Jozef mohol urobiť, mohli by vzťah tajiť, nakoniec by sa to aj tak prevalilo. Bolo by otázne, či by Jozef naplnil svoju službu, keby padol do smilstva, alebo by Boh musel použiť niekoho iného na záchranu Izraela. Jozef si musel byť vedomý, že keď sa nepodvolí Putifarke, bude z toho problém. Okamžite utrpel materiálnu škodu, stratil odev a následne aj prácu a slobodu. Ale jeho viera a charakter obstáli v tejto skúške a bol silnejší. Bol deň čo deň pokúšaný a lámaný na hriech. Jozef obstál a jeho život sa rozvinul obrovským spôsobom. Vieme, ako si ho potom Boh použil a čo všetko pre neho urobil. Jozef je pre nás obrovským príkladom do služby aj do osobného života. Osobný vzťah s Bohom je to najdôležitejšie, čo máme, preto treba do tohto vzťahu investovať. Keď budeme silní v Pánovi, zvládneme aj také búrky, ktoré prišli do života Jozefa.

Samson, žiaľ, osobné pomazanie zanedbal, a preto padol do smilstva, ktoré ho totálne otupilo a nebol schopný naplniť svoju službu a potenciál, ktorý mu dal Boh. Aj napriek tomu dokázal urobiť veľa pre Izrael, ale čo by dokázal, keby sa celým srdcom držal Boha? To už nezistíme, ale je isté, že on mal byť ten, kto bude prinášať Božiemu ľudu slobodu, víťazstvá. Skončil však ako otrok a bol uväznený. Telesne aj duchovne bol slepý. Samson sa stal symbolom potupy izraelského ľudu, pretože on, ktorý mal bojovať proti Filištíncom, skončil ako otrok. Len veľká Božia milosť môže za to, že Samson vo väzení precitol a uvedomil si, čo bolo Božím plánom pre jeho život. Jeho život skončil triumfálnym víťazstvom, keď pri jednej oslave zabil celú filištínsku elitu a dokonca aj viac Filištíncov ako počas celého doterajšieho života.

Nám neprináleží súdiť Samsona, čo spravil zle a čo dobre. My sa môžeme iba poučiť z jeho životného príbehu, aby sme nedopadli tak, že premárnime svoj potenciál, svoje povolanie tým, že sa necháme namotať hriechom alebo partiou. Pretože Boh má svoj špeciálny plán pre každého a každý život je veľmi vzácny v jeho očiach. Predovšetkým mladí ľudia by si mali uvedomiť, aké je to požehnanie odmala vyrastať v cirkvi alebo chodiť na mládež. Svet nevie dať nič hodnotnejšie, ako dáva Boh. Kresťanstvo je aj o tom, že si nejaké veci odoprieme, ale v konečnom dôsledku sú pre nás výhrou, a nie prehrou. Aj na živote Jozefa a Samsona je vidieť, že celé srdce musíme mať pri Pánovi, aby sme obstáli. Samson neobstál v jednej oblasti a jeho život i služba upadli. Preto najmä v tejto dobe treba dať veľký dôraz na morálnu a sexuálnu čistotu. Obstáť v tejto oblasti zdá sa byť kľúčové v posledných dobách, ktoré už žijeme. Aj Ježiš nás varoval, že pred koncom bude ako za dní Noeho. Potopa prišla na svet ako Boží súd práve kvôli morálnej a sexuálnej skazenosti a zvrhlosti. Preto sa na záver povzbuďme Ježišovými slovami: „Kto vydrží až do konca, bude spasený.“ Oplatí sa to!Súvisiace články

Uzdravenie z pohľadu medicíny|Logos 2 / 2015 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Večer pre Izrael|Logos 12 / 2011 | Lenka Dunajská|Zo života cirkvi
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Reportáž
Misijná skupina Veľký Krtíš|Logos 8 / 2018 | Redakcia |Predstavujeme
Ježiš Kristus – zjavený Mesiáš|Logos 8 / 2018 | Michal Tausk|Aktuálne