Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Misijná skupina Veľký Krtíš

logos-08-2018-krtis-01-1.jpg

Sme manželia Roman a Iveta Bučkovci, pochádzame z Veľkého Krtíša a patríme do cirkvi KS-Milosť Banská Bystrica. V roku 2017 sme začali pracovať na Božom diele – misijnej skupine. V Evanjeliu Marka 16,15-16 čítame, že Ježiš povedal, aby sme hlásali Jeho pravdu, dobrú zvesť, ktorou je evanjelium. S mnohými ľuďmi sme sa modlili modlitbu spasenia a učíme ich chodiť cestou Kristovou.

Na začiatku Božieho diela sme oslovili brata Jozefa Janeka, aby nás podporil pri pouličnej evanjelizácii. Prvé stretnutie misijnej skupiny nebolo veľmi úspešné, no odradiť sme sa nedali a znova sme sa postavili na ulicu a kázali sme evanjelium. Na ďalšiu skupinu prišli noví ľudia s túžbou spoznať Krista, tiež prišli stratené ovečky obnoviť a zakoreniť sa v Kristovi a v cirkvi. Skupina začala pomaly a zdravo rásť a Pán pridával na každý týždeň nového hriešnika, ktorý mu odovzdal svoj život. Duch Svätý mocne pracoval na životoch novoobrátených bratov a sestier, ktorí radikálne zmenili svoje životy a stali sa vernými učeníkmi Pána Ježiša Krista.

logos-08-2018-krtis-02.jpg

Od vzniku misijnej skupiny sme všetci pracovali na evanjelizáciách na ulici i v prenajatých priestoroch vo Veľkom Krtíši. Podporiť nás prišli Vierka Berkyová, manželia Hazlingerovci z Banskej Bystrice, Jozef Janek, Július Tököly, Jozef Greško a so Slovom Božím nás podporil náš pastor Jaroslav Kříž, za čo im všetkým veľmi ďakujeme. Semeno Božieho slova bolo, je a bude stále siate, pretože veríme, že z misijnej skupiny sa rozrastú ďalšie skupiny, ktoré budú pracovať v jednote a kázať dobrú správu. Nech je meno Ježiš stále vyvýšené a oslávené. V tento letný čas tiež pracujeme na ďalšej evanjelizácií, na ktorú sme pozvali pastora Repku s chváličmi z Romani Archa. Tešíme sa na mnohé ovocie pre Pána.

Božia uzdravujúca moc učinila mnohé zázraky v našej misijnej skupine: bolo uzdravené rameno, hlasivky… Jeden brat po tom, čo bol spasený, prestal hrať na svetských zábavách a ukončil spoluprácu s muzikantmi, ďalší bol oslobodený od závislostí. Dvojročné dievčatko bolo uzdravené z choroby srdca. Boh je reálny, živý, mocný, milostivý a chce sa dotknúť každého hriešnika. Ježiš išiel na kríž za každého z nás a z veľkej lásky k nám už zaplatil za všetko. Ježiš túži, aby sme žili život v hojnosti, v zdraví, v láske (Ján 10,10), len treba uveriť a otvoriť svoje srdce a povedať: „Ježiš, tu som, túžim ťa spoznať.“ Amen.Súvisiace články

Veľký|Logos 8 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Misijná skupina Ružomberok|Logos 12 / 2016 | Milan Kopča|Predstavujeme
Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme
Misijná skupina Prievidza|Logos 12 / 2018 | Pavel Stotka|Predstavujeme