Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanská kvapka krvi

kvapka-krvi.jpg

Nápad usporiadať takúto akciu bol spontánny. Jedným z cieľov bolo predstaviť slovenskej spoločnosti vysokú uvedomelosť kresťanov aj v tejto životne dôležitej oblasti. Zároveň bolo naším cieľom zboriť aj veľmi zlé myšlienky a postoje voči tejto tematike a tiež sa dištancovať a vymedziť spomedzi tých náboženských skupín, ktoré odsudzujú túto záslužnú službu pre spoločnosť. Pre naše mestá je obrovským prínosom miestna, živá a konajúca cirkev. Pretože krv je to najcennejšie, čo máme a môžeme „zadarmo“ zachrániť niekomu život. V tejto akcii sa naplnil spoločenský rozmer a prínos darovania krvi a boli zborené mylné myšlienky o darovaní krvi. Na akcii bolo uskutočnených 24 odberov, čo predstavuje cca 10 litrov krvi, ktorá pomôže zachrániť životy pri operačných zákrokoch našim spoluobčanom. Ďalším cieľom akcie bola určitá osveta ohľadom darovania krvi aj medzi kresťanmi. Tento zámer sa takisto podarilo naplniť, pretože bolo deväť prvodarcov, ktorí vyjadrili túžbu a ochotu pravidelne darovať krv a pomáhať zachraňovať životy.

Celá akcia prebehla vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Potvrdili to aj rozhovory s darcami – páčili sa im milí ľudia, pekné nové prostredie. Priebeh odberu si pochvaľovali aj zamestnanci Národnej transfúznej služby. Aj pre nich to bola prvotina, pretože ešte v banskobystrickom kraji neboli pozvaní žiadnou náboženskou obcou na mobilný odber. Mohli sme v pokojnej atmosfére prezentovať našu vieru, názory i budovu Kresťanského spoločenstva nielen im, ale aj ostatným účastníkom.

Pre nás je veľmi potešujúce, že je obojstranná sympatia a snaha pravidelne usporadúvať Kresťanskú kvapku krvi. Už dnes začíname pracovať na ďalšej akcii – teda na II. ročníku. Touto cestou v mene organizátorov veľmi pekne ďakujeme každému ochotnému darcovi, ďakujeme za podporu bratov a sestier zo susedných zborov – z Banskej Bystrice a z Liptovského Mikuláša.

Zároveň chceme už teraz pozvať všetkých, ktorí majú túžbu darovať krv a takto pomôcť, aby sa nebáli, pretože to nie je bolestivý zážitok. Je to veľmi záslužná práca, ktorá je, žiaľ, veľakrát nedocenená, preto budeme pokračovať v takýchto akciách. Zároveň chceme povzbudiť aj ďalšie zbory k podobnej aktivite, pretože aj toto je spôsob, ako byť soľou a svetlom. Máme veľké poslanie od Pána pomáhať ľuďom nielen po duchovnej, ale aj fyzickej stránke. Už teraz sa tešíme na budúcu Kresťanskú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční na jar budúceho roku. A nezabúdajme, že krvi nie je nikdy dosť.Súvisiace články

Kresťanská kvapka krvi|Logos 4 / 2019 | Jakub Štugner|Zo života cirkvi
Duša je v krvi|Logos 1 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučovanie
Hlas krvi|Logos 2 / 2007 | Tibor Ruff |Prevzaté z Új Exodus
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi