Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos september 2018


Vyberáme

Osteň smrti

Jaroslav Kříž | Téma

Osteň smrti

V boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi. (Žid 12,4) Čítať viac...

Problém ľavice

Michal Tausk | Vyučovanie

Problém ľavice

Socialistická agenda v modernom svete Čítať viac...

Kresťanská kvapka krvi

Jakub Štugner | Zo života cirkvi

Kresťanská kvapka krvi

Táto výnimočná akcia sa uskutočnila 12.9.2018 v zbore KS MILOSŤ Brezno. Ústrednou myšlienkou akcie bolo heslo: „Pomôžme zachrániť životy.“ Čítať viac...