Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Kroky vedúce k prosperite

Boh má také miesto, kam chce, aby sme išli: Je to prekypujúca prosperita. Celým srdcom verím, že Boh chce, aby sme prosperovali. Vlastne verím, že prosperita je vyjadrenie Božej lásky k nám. Teraz, prosím, pochop, že nehovorím iba o peniazoch. Prosperita zahrňuje peniaze, ale je to viac než len peniaze. Boh chce, aby si prosperoval vo svojom duchu, duši, emóciách a fyzickom tele. Chce, aby si prosperoval vo svojom pomazaní, vzťahoch, manželstve a v práci. Chce, aby si vynikal v zasľúbeniach Božích.

Boh už svoj diel učinil. Sprístupnil nám už veľa vecí, ale ak nepochopíme proces, ktorým musíme prejsť, aby sme do toho cieľa prosperity prišli, zvyšok života môžeme prežiť bez plnosti, ktorú Boh pre nás plánoval.

V tomto procese je osem krokov. Ak je tvojím cieľom prekypujúca hojnosť, musíš tomuto procesu porozumieť a rešpektovať ho. Tak sa pozorne pozrime na každý krok, ktorý ovplyvní náš život.

Prvý krok: Slovo Božie

Slovo Božie. Tu všetko v tom procese začína. Ak máš skončiť pri prekypujúcej prosperite, musíš začať u Slova. „Na počiatku bolo Slovo.“ (Jn 1,1)

Slovo je neporušiteľné semeno, semeno, ktoré bude vždy produktívne, semeno, ktoré nikdy nezlyhá. To je počiatok pre každú prosperitu – vstupná brána Božích požehnaní. Bez neho nemôžeme prosperitu dosiahnuť.

Prosperita je určovaná Slovom, nie peniazmi. Bez ohľadu na to, čo dávame, naše peniaze nebudú mať budúcnosť, ak nie sú podoprené „semenom Slova“, t. j. zjavením zo Slova Božieho. Je to semeno Slova, ktoré spôsobí, že semeno peňazí vzrastie. Tak veľa z nás chce dať semeno peňazí, ale nemáme semeno Slova. A tak uvoľňujeme semeno peňazí bez akejkoľvek sily, stojacej v pozadí.

Napríklad, predstavte si kazateľa, ktorý nikdy nezakúsil finančný prielom. Keď prichádza zbierka, vždy niečo dá, ale veci v jeho živote sa nikdy nezlepšujú. Prečo? Lebo hoci dal semeno peňazí, nikdy nedostal zjavenie zo Slova ohľadom svojho finančného prielomu. Zasadil semeno peňazí, ale bez semena Slova to nemá žiadnu budúcnosť.

Je to Božie Slovo, semeno Slova, ktoré určuje prosperitu v každej oblasti života. Semeno slova ti dá prosperovanie, keď lekári hovoria, že si chorý. Semeno Slova ti dá prosperitu, keď cítiš, že prídeš o rozum. Semeno Slova ti dá prosperitu v tvojom manželstve, keď je „na suchu“. Proces k cieľu prekypujúcej prosperity začína pri Slove.

Druhý krok: Tvoje myslenie

Ak sa spýtaš ľudí, prečo čítajú Bibliu, dajú ti rôzne odpovede. Ale dôvod, prečo by si mal čítať Bibliu, je ten, že Biblia riadi tvoje myslenie. Ukazuje ti, aké myslenie by si mal mať. A toto je druhý krok v tomto procese: Myslenie podľa Slova, alebo prosperujúce myslenie. 3.Jn 1 hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Prosperita tvojho života je založená na prosperite tvojej duše – t. j. tvojej mysle, vôle a emócií.

Budeš taký, ako premýšľaš. Príslovie hovorí: „Ako človek v srdci premýšľa, taký je.“ Ak myslíš, že celý svoj život budeš chudobný, tak pravdepodobne budeš. Ak si myslíš, že prelomíš svoju finančnú situáciu, tak ju prelomíš.

Máš nedostatočnú mentalitu? Mentalitu chudoby? Mentalitu choroby? Mentalitu porážky? Musíš sa pozrieť na svoje myslenie a čo ovplyvňuje tvoje myslenie, pretože všetko, čo sa deje v tvojom živote, môže pochádzať z toho, ako premýšľaš.

Tretí krok: Tvoje emócie

Slovo Božie ťa bude viesť, aby si mal také myšlienky, ktoré sú v línii so Slovom, a myslenie, ktoré súhlasí so Slovom, vypôsobí emócie, ktoré tiež súhlasia so Slovom.

Boh nám dal emócie. Sú darom. Ježiš mal emócie. Biblia hovorí, že On cítil s našimi slabosťami (Židom 4,15). Je dobré mať emócie, ale musíme sa uistiť, že emócie nemajú nás.

Emócie sú pocity spôsobené bolesťou alebo potešením, ktoré ťa budú viesť alebo hýbať určitým smerom. Boh ti dal emócie. Ak sa nenaučíš, ako ich kontrolovať, posunú ťa na také miesto, kam ti ísť netreba.

Ak ťa bude diabol posúvať mimo Božej vôle, pokiaľ ide o prosperitu, bude to robiť tak, že odláka, zvedie tvoje emócie. Snažil sa to robiť s Ježišom v Getsemanskej záhrade. Ježiš potil krv, lebo „sa desil a cítil úzkosť“ (Mk 14,33). Ale Ježiš tomu odporoval, nedovolil, aby sa ho emócie ujali.

Ako Ježiš odporoval, King James Version hovorí, že „išiel dopredu“ (verš 35) a modlil sa ďalej. Keď sa ťa tvoje emócie snažia pohnúť mimo Božej vôle, urob ako Ježiš a posúvaj sa stále dopredu. Čiň stále Božiu vôľu, bez ohľadu na to, ako sa cítiš. Máš autoritu nad svojimi emóciami.

Štvrtý krok: Tvoje rozhodnutia

Je nesmierne dôležité, aby sme chápali, ako samých seba ovládať a ujať sa našich emócií, pretože, aké máme pocity, to určí náš ďalší krok v tomto procese: rozhodnutia, ktoré urobíme.

Život je séria rozhodnutí. Každý deň, keď vstávaš, robíš rozhodnutie. Podľa 5. knihy Mojžišovej 30,19 sa môžeš slobodne rozhodnúť. Môžeš si zvoliť život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. A keď robíš rozhodnutia v súlade s vôľou Božou, nebo ťa podporí.

Pozri, čo sa stalo, keď Jairus urobil rozhodnutie a prerušil Ježišove plány v Markovi 5,21-23: „Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“

A teraz sa pozri na to do verša 24, čo urobí Ježiš: „…A išiel s ním.“

Pochopil si to? Ježiš vystúpil z lode, pripravený vykonať vôľu Božiu pre svoj život. Ale keď ho Jairus prerušil, Ježiš sa otočil a šiel s ním.

Potom vo verši 28, rovno uprostred tejto situá­cie, prišla žena s krvotokom. Tiež urobila rozhodnutie: „Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem.“ Ježiš sa zastavil a uzdravil ju priamo na tom mieste. Krátko nato bola Jairova dcéra tiež uzdravená.

V oboch prípadoch sa Ježiš zaoberal jednou vecou, keď bol zrazu vedený niekam inam. Je tu mocný princíp: Ježiš vložil svoju službu a svoje pomazanie do rúk ľudí, ktorí urobia rozhodnutie v súlade s Jeho vôľou. Keď urobíš rozhodnutie, ktoré je v súlade s Jeho vôľou, On sa zastaví, otočí sa a zjaví sa v tvojom dome, aby odstránil bremeno a zničil jarmo. Takéto mocné je rozhodnutie!

Piaty krok: Tvoje činy

Tvoje rozhodnutia určia tvoje činy. A tvoje činy spôsobia vzostup. „Viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jk 2,17) Tak začni konať podľa toho, ako si sa práve rozhodol. Začni hovoriť podľa toho, ako si sa práve rozhodol. Možno práve teraz si nebudeš môcť dovoliť kúpiť oblek za 500 dolárov, ale zožeň si dobrý oblek a daj si ho vyčistiť. Zožeň si peknú kravatu a malú vreckovku. Začni chodiť tak, akoby si už bol v tej plnej prosperite. Boh zvažuje tvoje skutky (1Sam 2,17), tak začni robiť to, čo môžeš. Nech tvoje činy ukážu, čomu veríš.

Šiesty krok: Tvoje zvyky

Tvoje činy rozhodnú o tvojich zvykoch. Budeš sa rozvíjať v čomkoľvek, čo denne robíš. Tak musíš skontrolovať, čo denne robíš a hovoríš, pretože čo robíš a hovoríš, to určuje tvoj potenciál.

Ak klameš, budeš mať potenciál stať sa zdokonaleným klamárom. Ak sa zakrádaš, pozerajúc denne pornografiu, máš potenciál sa v tom rozvinúť. Tak sa uisti, že sa dívaš na svoje činy, pretože dvoje činy určia tvoje zvyky a určite nechceš mať zvyky vo svojom živote, ktoré sú mimo línie Božieho Slova.

Siedmy krok: Tvoj charakter

Tvoje zvyky vyprodukujú siedmy krok: tvoj charakter. Charakter je to, čo ľudia očakávajú od teba. Pochop toto: Nikdy nebudeš stúpať nad ohraničenosť svojho charakteru.

Charakter, po ktorom by sme mali samozrejme túžiť, je charakter nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Aký bol Jeho charakter? Láska. Mali by sme sa začať rozvíjať v charaktere lásky agapé, aby sme sa naučili, ako touto láskou ľudí milovať.

Ôsmy krok: Tvoja cieľová stanica

Typ charakteru, ktorý si rozvinieš, určí tvoj osud v živote. Aký je tvoj osud, tvoj cieľ? V Jn 10,10 to Ježiš stručne hovorí: „Ja som prišiel, aby moje ovce život mali a hojne mali.“ To je tvoj osud. Užívaj si život! Tam smeruješ. Amen!

Slovo vypôsobí tvoje myslenie, tvoje myslenie vypôsobí tvoje emócie, tvoje emócie vypôsobia tvoje rozhodnutia, tvoje rozhodnutia vypôsobia tvoje činy, tvoje činy vypôsobia tvoje zvyky, tvoje zvyky vypôsobia tvoj charakter a tvoj charakter vypôsobí tvoj osud. Kde v živote skončíš, bude závisieť od toho, ako zvládneš tento postup.

Si určený žiť život v hojnosti. Si určený byť uzdravený, mať pokoj, byť bohatý. Si určený byť šťastný. Si určený byť zdravý. Na to si sa narodil, aby si do tohto vstúpil – do života v hojnosti. To je tvoj osud: úplná prosperita.

 

Zdroj: internet
Preklad: Mária KupčiováSúvisiace články

Pokračujeme|Logos 10 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Dvere máš otvorené|Logos 12 / 2022 | Lenka Dunajská|Zo života cirkvi
Májový zájazd do Izraela|Logos 6 / 2012 | Alena Filipková |Reportáž