Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Lednová konference v Bánské Bystrici

logos-01-14-konfera.jpg

S počátkem nového roku se tradičně uskutečnila lednová křesťanská konference v Bánské Bystrici (18.-19. ledna 2014). Sportovní hala Štiavničky se tak na dva dny opět proměnila ve velký sál s nasvíceným hudebním pódiem, aby přivítala křesťany ze Slovenska a Česka.

Příchod nového roku dával tušit velkou účast. A skutečně, toto setkání patřilo k jednomu z největších - na večerním shromáždění byla kapacita haly téměř vyčerpaná.

Konferencí vyvrcholilo několikadenní období novoročního půstu, které měla církev čerstvě za sebou. Ve shromáždění se dalo cítit napjaté očekávání aktuálního poselství pro tento rok.

Celým setkáním nás provázela hudební skupina Olivy, která připravila atmosféru pro přijetí Božího Slova. Senior pastor Jaroslav Kříž ocenil dlouholetou práci, kterou skupina vytrvale a dobře odvádí. Chvály byly opravdu skvělé.

V kázání se vystřídalo několik řečníků a přes různorodost témat se celou konferencí neslo jednotné poselství: Měj velké očekávání pro tento rok, kdy je potřeba poctivě a vytrvale hledat Pána a spolehnout se na jeho milost a pomoc aktivním způsobem.

Hlavní řečník, Jaroslav Kříž, úvod konference zahájil krátkým kázáním o jednotě. Církev má před sebou velké věci a zřejmě neopakovatelnou historickou šanci na jejich dosažení. To ovšem není možné bez zachování jednoty, na niž je vyvíjen permanentní tlak. Je proto třeba odstranit „pnutí ze vztahů“ a „osobní ambice“, stejně jako „zodpovědně milovat celek“. Během konference pastor několikrát nabádal mladé, aby neodsuzovali starší generace a jejich službu, ale vložili své síly do služby Pánovi. Vysvětlil, že není možné postavit lidské schopnosti na první místo před pomazání, tj. uschopnění od Boha.

Jako hlavní téma konference zazněl příběh o Ester.

Jaroslav Kříž na příkladu Ester ukázal, že pro překonání těžkých životních situací je nejdůležitější správný vztah s Pánem (v případě Ester s králem) a tomu odpovídající skutky. Ester v kritické životní situaci hledala pomoc na správném místě – u krále, jenž jí projevil svou milost, lásku a pomoc, na které se máme spolehnout i my. Přednesla mu svou prosbu a nepřestala jednat, dokud nebyl nepřítel poražen a Židé úplně zachráněni. Když mají lidé potíže, je potřeba změnit chod věcí stejným způsobem – beze strachu se na základě milosti obrátit na Boha, zůstávat v obecenství s ním, opakovat mu své prosby a vytrvat až do úplného vítězství.

Je důležité konat i skutky – zvrat situace nastal tehdy, když se král dozvěděl o Mardokajově činu, který mu zachránil život. Tehdy i nepřítel poznal, že Bůh je v akci. Je tedy důležité, jaké jsou tvé skutky a jaké je tvé jméno v duchovním světě. Vytrvale se modli, připomínej Pánovi, co jsi pro Něho udělal. Neboj se žádat velké věci – nespokoj se s malým „obláčkem“, ale čekej na vydatný „déšť“.

A dál? Pokračujeme…

Kornél Illés kázal povzbuzující poselství, které by mohlo mít nadpis „Půst – senzační nástroj“

Na konferenci zazněla rovněž dvě svědectví o uzdravení z vážných chorob, která byla pro všechny velkým povzbuzením – reagovali jsme na ně nadšeným potleskem.

Nedělní dopoledne nás svou účastí poctil Kornél Illés z maďarského Hit Gyülekezete, úspěšný pastor velkého sboru v Salgótarjánu. Kornél na úvod s velkou radostí popsal počátky své služby na Slovensku a představil dva úspěšné služebníky ze svého sboru. Poté kázal povzbuzující poselství, které by mohlo mít nadpis „Půst – senzační nástroj“.

Půst je skvělým prostředkem pro dosažení mnoha cílů. Vedle konkrétních věcí, které chceme půstem získat, slouží půst k hledání Pána a duchovní obnově. Na příkladu sekery Kornél ukázal, že každá věc, která se hodně používá, se časem otupí. Nejinak je to se životem křesťana. I my jsme nástrojem v Boží ruce a i my se časem otupíme a unavíme. Důležité je, že je tu Bůh, který nás chce a dokáže znovu naostřit. Půst je jedním z prostředků, jak se stát znovu „ostrým“. K tomu je ovšem nutné vytrvale hledat a nalézt Pána. Prioritou křesťana je slyšet Boží hlas a to, co Bůh hovoří.

Kornél nás v souladu s poselstvím celé konference povzbuzoval, abychom se nebáli těžkých životních situací, a abychom byli lidmi, kteří mají v duchovním světě dobré jméno.

Na závěr dal praktické rady, jak půst držet a jak být vytrvalý – počátkem vítězství je dát si před oči cíl, ke kterému směřujeme, jako běžec, který chce doběhnout závod až do konce.

Konference byla úžasným povzbuzením pro všechny. Počínající rok pravděpodobně nebude lehký, ale zcela určitě může být úspěšný! Načerpali jsme spoustu rad a instrukcí z Božího Slova a každý, kdo se konference účastnil, jistě potvrdí, že bez nich by tento rok byl daleko těžší.Súvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Sándor Németh v Banské Bystrici|Logos 12 / 2007 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi