Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore

210517-0016.jpg

Pozvanie prijal Miro Tóth, pastor Apoštolskej cirkvi, jeden z najvýznamnejších letničných lídrov na Slovensku, a stal sa tak prvým pastorom AC, ktorý kedy slúžil v našom zbore. Miro spolu s manželkou Martou stojí na čele zboru AC v Nitre a taktiež niekoľkých okolitých pridružených zborov. Jeho povolaním je zakladanie zborov, vedie tiež biblickú školu, píše knihy a je častým rečníkom na rôznych kresťanských konferenciách doma aj v zahraničí. Ako človek, ktorý je treťou generáciou pastorov, vyrastal od útleho veku pod vplyvom Božieho slova a živého kresťanstva charakterizovaného intenzívnym vzťahom s Duchom Svätým.

210517-0022.jpg

Mirova kázeň, postavená na príbehu chudobnej vdovy a nespravodlivého sudcu, bola pre všetkých veľkým povzbudením v zápasoch, ktoré sú súčasťou života kresťanov. Ukázala nám tri dôležité oblasti, v ktorých sa môžeme inšpirovať týmto príbehom: vzťah s Bohom, správne načasovanie a vieru. Stretnutie s Mirom Tóthom bolo veľmi inšpiratívne a mnohí z návštevníkov bohoslužby boli hlboko dotknutí jeho kázňou aj následnou službou.

-ds-

 Súvisiace články

Návšteva Izraela|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Reportáž
Návšteva vo väznici v Nitre|Logos 5 / 2017 | Redakcia |Zo života cirkvi
Návšteva zo sibírskeho Nižnevartovska|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Zo života cirkvi
Májová návšteva Petra Gammonsa|Logos 5 / 2017 | Martina Šafaříková|Reportáž
Záhadné Turínske plátno - vzácna relikvia?|Logos 6 / 2007 | Veronika Kováčová |Veda a viera