Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos máj 2017


Vyberáme

Čiňte učeníkov!

Jaroslav Kříž | Téma

Čiňte učeníkov!

Tento príkaz je stále platný a jeho význam je pre kresťana úplne zásadný. Čítať viac...

Globalistická spoločnosť dnes

Michal Tausk | Aktuálne

Globalistická spoločnosť dnes

Multi-kulti svet sa opäť pohol a hýbe sa stále rýchlejšie. Čítať viac...

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore

Daniel Šobr | Aktuálne

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore

V nedeľu 21. mája sme na bohoslužbe KS Milosť v Banskej Bystrici zažili historickú návštevu. Čítať viac...