Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Misijná skupina Nové Zámky

logos-02-2017-nove-zamky-1.jpg

Božie dielo v Nových Zámkoch vzniklo pred tromi rokmi. S manželkou sme navštevovali jej rodičov, ktorí bývajú neďaleko tohto mesta v obci Malá Maňa. Po nejakom čase sme začali premýšľať, ako doniesť evanjelium aj do tohto regiónu. Najskôr sme sa začali stretávať u nich doma, kam sme pozývali svojich známych a susedov, z ktorých sa niektorí obrátili a začali navštevovať spoločné stretnutia. Vďaka Pánovi.

logos-02-2017-nove-zamky-2.jpgNeskôr sme rozmýšľali, ako sa posunúť ďalej a začali sme robiť evanjelizačné akcie v uliciach mesta Šurany, kde sme sa stretli s dosť veľkým odporom. Keď sme premýšľali, čo ďalej, jeden brat nám vnukol myšlienku ísť do Nových Zámkov, kde sme s priateľmi, ktorí sa obrátili, začali od 1. 11. 2013 pravidelné stretnutia v miestnom Dome kultúry. Modlili sme sa denne za toto mesto, aby nám Pán poslal ľudí, ktorým by sme mohli kázať. Evanjelizovali sme na námestí a bolo úžasné sledovať, ako sa duchovná atmosféra v tomto meste mení. Nestretli sme sa s nejakým veľkým odporom, ale veľmi sme vnímali rozdiel, ako ľudia reagovali na naše otázky na začiatku a ako po nejakom čase, keď sme už boli v Nových Zámkoch dlhšie. Veríme, že ako sme sa začali modliť za toto mesto, tak to veľmi napomohlo k tomu, aby mali ľudia otvorené srdcia a chceli počúvať evanjelium. Na začiatku sme evanjelizovali hlavne na osobnej úrovni, kde sme sa ponúknutím jednoduchého letáčika snažili nadviazať rozhovor s ľuďmi na ulici a následne hovoriť o našej skúsenosti s osobou Ježiša Krista. Veľkým prelomom bola veľká verejná evanjelizácia so skupinou TY & MY z Popradu a Harvest tímom na jar v roku 2015, ktorá priniesla značný nárast počtu veriacich. Niektorí z nich chodia doteraz pravidelne na bohoslužby, dali sa pokrstiť a zúčastňujú sa aj konferencií v Banskej Bystrici. Veľmi povzbudivé bolo pre nás všetkých, keď do Nových Zámkov prišla v roku 2016 Vierka Berkyová a zaspievala nádherné piesne na oslavu nášho Pána. Zarezonovalo to v tomto meste a obrátili sa ďalší ľudia.

logos-02-2017-nove-zamky-3.jpgVeríme však, že to najlepšie je ešte len pred nami, kedy nás pribudne viac aj v uliciach Nových Zámkov s túžbou zachraňovať ľudské duše. Je úžasné sledovať, ako Pán mení ľudské životy, ako sa zrazu z človeka, ktorý žil totálne svetským životom, stáva človek s novým srdcom, plným lásky. Človek, ktorý predtým nemal žiadny zmysel života, zrazu zistí, že jeho život môže byť úplne iný, plný radosti a očakávania dobrého. A presne toto sa deje aj v Nových Zámkoch, za čo sme veľmi vďační Pánovi. A práve preto nás napĺňa radosť, keď vidíme, že to, čo robíme, má zmysel a je to na dobré.

Ďakujeme Pánovi za jeho milosť, že mohlo povstať toto dielo. Na zhromaždeniach zažívame prítomnosť Svätého Ducha, priateľskú atmosféru, dobré vzťahy a najväčšou odmenou pre nás je, že ľudia sa tešia na zhromaždenia a hovoria o tom svojim pria­teľom a rodinným príslušníkom. Ďakujeme tiež za podporu pastorovi Jaroslavovi Křížovi, bratom z Harvest tímu, tiež bratom z Popradu a aj pastorovi Petrovi Minárikovi, tiež Ondrejovi Strakovi s kapelou a sestrám a bratom z regiónu, ktorí nás podporujú. Nech vás Boh mocne všetkých požehná a dá, aby aj vo vašich mestách povstalo a rástlo Božie dielo plné Svätého Ducha a milosti.Súvisiace články

Misijná skupina Ružomberok|Logos 12 / 2016 | Milan Kopča|Predstavujeme
Nové narodenie|Logos 3 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Predstavujeme