Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Misijná skupina Ružomberok

logos-11-12-2016-ruzomberok-01.jpg

Misijná skupina v Ružomberku funguje už niekoľko rokov. Spočiatku sa evanjelium šírilo hlavne cez osobné svedčenie o Kristovi ľuďom v rodinách alebo v práci. Takto sa obrátilo k Pánovi niekoľko celých rodín a aj veľa mladých ľudí, ktorí sú dnes požehnaním v rôznych službách v ďalších zboroch na Slovensku i v zahraničí. Postupne sa k službe osobných svedectiev pridávali rôzne druhy evanjelizácií, aby sme zasiahli dobrou správou aj širšiu masu ľudí. Pomáhali nám bratia a sestry z Martina, s ktorými sme robievali kampane na námestiach, kde sa do mikrofónu kázalo evanjelium. Robili sa premietania filmov, uzdravujúce zhromaždenia. Z ružomberských kresťanov vznikla aj kresťanská hudobná skupina Šofar RK, ktorá tento rok už štvrté letné obdobie robila evanjelizácie v miestnom parku. Viackrát do roka pozývame do Ružomberka kázať nášho pastora Adriána Šestáka z Martina, aj ďalších martinských kazateľov a tiež Marka Zechina. Veľmi sme vďační za ich službu. Na ich zhromaždenia sa nám darilo zavolať nových ľudí, ktorým sme už predtým svedčili, a takto sme im mohli lepšie sprostredkovať Boží dotyk a živé Božie slovo. Veľmi nám pomáha aj služba Harvest of Grace. Už viackrát slúžili aj u nás a vždy sme po ich službe prišli do kontaktu s novými ľuďmi, s ktorými sme sa mohli zoznámiť a ďalej sa im venovať.

logos-11-12-2016-ruzomberok-02.jpgBoli aj obdobia, kedy sa dlhodobo neposúvali veci dopredu. Nedarilo sa nám získať nových ľudí. Vtedy sme sa povzbudili do intenzívnejšieho boja. Začali sme sa stretávať na modlitebnej hodinke a robili sme duchovný boj. A skutočne, po takomto štýle modlitieb sa zakrátko z ničoho nič objavili noví ľudia, ktorí sa chceli pripojiť k našej skupine. Boli sme z toho až prekvapení, ako to fungovalo.

Týmto chceme povzbudiť každého, komu sa zdá, že sa nevie pohnúť z miesta. Spojte sa so statočnými bratmi a sestrami a zaprite sa k intenzívnej modlitbe a duchovnému boju.

Chceme tiež poďakovať každému, kto nás podporoval. Chodievalo k nám mnoho bratov a sestier hlavne z Martina, ktorí svojou prítomnosťou a službou posilnili Božiu prácu v Ružomberku. Získali odmeny do terajšieho aj budúceho veku. Ďakujeme.Súvisiace články

Misijná skupina Ružomberok|Logos 1 / 2008 | Ján Chebeň|Predstavujeme
Misijná skupina Praha|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme
Misijná skupina Zvolen|Logos 2 / 2008 | Eva Hazlingerová |Predstavujeme
Misijná skupina Prievidza|Logos 12 / 2018 | Pavel Stotka|Predstavujeme