Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Peter Gammons opět v našich sborech

První dubnový víkend jsme v Praze znovu přivítali evangelistu a kazatele Petera Gammonse.

logos-04-2017-gammons-1.jpg

Na jeho příjezd jsme se těšili s velkým očekáváním. Během několika posledních let navštěvoval Peter Gammons české a slovenské sbory celkem často a jeho návštěva vždy přinesla dobré ovoce. Při Peterově službě dochází k mnoha uzdravením z těžkých a nevyléčitelných nemocí, obracejí se noví lidé a po kampaních se mnoha bratrům i celým sborům podařilo prolomit různé finanční problémy. Byli jsme tedy zvědaví, jaké poselství přinese tentokrát.

V sobotu ráno se tedy sborová místnost zaplnila nejen křesťany, ale i pozvanými hosty. V plánu jsme měli hned dvě shromáždění. Naše chválící skupina nás uvedla do chval a uctívání, potom se ujal slova pastor Peter Kuba a přivítal Petera Gammonse, který právě dorazil. Peter Gammons se ujal slova s obvyklou srdečností a vtipem. Jeho poselství bylo jednoduché, ale plné síly, zjevení a povzbuzení. Náš Bůh je dobrý Bůh, který vidí naše potřeby a chce je naplnit. V každém jméně, pod kterým se představil lidem, je zjevení o naplnění jedné základní potřeby všech lidí.

  • Adonaj Jir‘e = Hospodin opatří – Bůh chce naplnit tvé materiální a finanční potřeby.
  • Adonaj Rafa = Hospodin, který uzdravuje – Bůh tě chce uzdravit z každé nemoci.
  • Adonaj Nissi = Hospodin je má korouhev – Bůh ti chce dopřát úspěch.
  • Adonaj Šalom = Hospodin je pokoj – Bůh ti dá pokoj a vysvobozuje tě od úzkosti a strachu.
  • Adonaj Ro‘í = Hospodin je můj pastýř – Bůh tě povede k dobrým rozhodnutím, zavře špatné dveře a otevře ty dobré.
  • Adonaj Cidkenu = Hospodin je naše spravedlnost – V Ježíši Kristu jsme byli ospravedlněni.
  • Adonaj Šamma = Hospodin je tam – Bůh chce být s námi.

Po obědě jsme se sešli na druhém shromáždění, taktéž s dobrou účastí. Kázání bylo tentokrát kratší, aby zbyl čas i na modlitby za nemocné. Peter Gammons kázal o příběhu ženy, která se starala o proroka Elíšu. Přestože žena neměla víru na vzkříšení svého syna, chápala, že je důležité mít smlouvu s Božím mužem a jeho víra potom pomohla v situaci, kdy její víra nestačila. Na tomto příkladu Gammons zdůraznil, jak důležité je mít vztah s konkrétním Božím mužem, tedy s pastorem sboru, do kterého chodím.

Kromě Prahy Peter Gammons kázal i v Hodoníně, v Olomouci a v Hradci Králové. I tam byla dobrá shromáždění, obrátili se další lidé a mnozí byli posílení ve víře, že náš Bůh je opravdu dobrý. Těšíme se na další návštěvu Petera Gammonse a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho službě!Súvisiace články

Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Evangelizace v moci Ducha|Logos 11 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Zachovajme nevinnosť našich detí|Logos 10 / 2013 | Aneta Jarešová|Rodina
Rodina Taxovcov v našich zboroch|Logos 7 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Bůh se dotkl našich životů|Logos 1 / 2018 | Redakcia |Skutočný príbeh