Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Podporuje Biblia vegetariánstvo?

Pastor Jardo odpovedá

 logos-01-2020-otazniky-1.jpg

Podporuje Biblia vegetariánstvo?

Odpoveď je jednoduchá a jednoznačná: Nepodporuje. Jesť mäso prikázal Boh Noachovi, mäso jedli Abrahám, Izák a Jákob a mäso spolu s chlebom nosili krkavce prorokovi Eliášovi. Mäso jedli učeníci aj samotný Ježiš – určite jedol mäso z baránka a z ryby. Tvrdiť, že vegetariánsky životný štýl je zdravší, znamená obviniť Stvoriteľa, že sa v tom, čo je zdravé, veľmi nevyzná. A už vôbec neplatí, že tí, ktorí nejedia mäso, sú duchovnejší ako tí, čo mäso jedia. Naopak, z duchovného hľadiska je vegetariánstvo nebezpečné, lebo ide o celkom vážnu zmenu životného štýlu – vyžaduje a upriamuje na pokrmy príliš veľkú pozornosť. Niekedy nechcú jesť mäso zástancovia evolučnej teórie, lebo vo zvieratách vidia svojich blížnych. Tiež Pavol upozorňuje Timoteja, že v posledných časoch budú ľudia zabraňovať jedeniu určitých pokrmov. Presne toto sa deje. Nie náhodou pohanské náboženstvá, ktoré prichádzajú v Ďalekého východu, sú spojené s vegetariánstvom.

Na druhej strane, Biblia hovorí, nech každý je, čo chce, okrem krvi, hlavne nech to nenanucuje ostatným. Takže, dobrú chuť!

Môže kresťan tancovať?

Božie slovo hovorí, že máme robiť všetko na Božiu slávu. Nie je žiadny dôvod myslieť si, že nemôžeme tancovať. Ladný pohyb za sprievodu hudby je prosto a jednoducho pekný. Treba však povedať, že na túto oblasť sa navŕšilo toľko sexuálnej nečistoty a svetáckosti, že nie je také ľahké tanec posvätiť. Čítal som článok v kresťanskom časopise, ktorý odsudzoval akúkoľvek formu tanca a ktorý autor ukončil otázkou: „Chcete snáď povedať, že Pán Ježiš tancoval?“ Ja ho zavraciam protiotázkou: „Chcete snáď povedať, že Pán Ježiš tancovať nevedel?“ Veď Biblia hovorí: „Chváľte Pána kolotancom.“ Niektorým po obrátení tancovanie chýba, a to zrejme preto, že tancovať vedeli. Autorovi stĺpčeka to však nechýba.Súvisiace články

Biblia a šport|Logos 5 / 2008 | Gábor L. Mondovics|Prevzaté z Új Exodus
Biblia písaná krvou|Logos 6 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z histórie
Biblia sa nehodí do chrámov|Logos 6 / 2020 | Martin Vincurský|Zamyslenie
Evanjelia podľa Marka 7. - 9. kapitola, Jakubova epištola|Logos 8 / 2009 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov IV., Efez – vrchol Pavlových misií|Logos 9 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie