Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme

Najnovšou správou posledného obdobia je registrácia Církvi víry v Českej republike. Je to cirkev, s ktorou sme úzko spätí – niektorí z jej služobníkov boli dokonca vyslaní zo Slovenska. Je smutné, že existuje diametrálny rozdiel v pohľade na prácu a pôsobenie letnično-charizmatickej cirkvi v Česku a na Slovensku. Kým v Čechách trvala registrácia niekoľko mesiacov, na Slovensku sa ťahá už šiesty rok. Registrácii Církvi víry nezabránilo ani to, že si české ministerstvo kultúry vyžiadalo zo Slovenska materiály týkajúce sa registrácie CKSS. Český znalec (riadny súdny znalec, nie účelovo a jednorazovo vybraný, ako v našom prípade) zaiste nad postupom kompetentných na Slovensku len krútil hlavou. Gratulujeme Cirkvi víry a prajeme slobodný rozvoj pri šírení evanjelia Ježiša Krista.

Ani nám na Slovensku v podstate nič nebráni v tom, aby sme sa rozširovali, upevňovali a multiplikovali. Z tohto hľadiska je registrácia indiferentná a, pravdu povediac, až tak nám na nej nezáleží, keďže by sme od štátu nebrali žiadne platy. Rozširovať sa ako neregistrovaná cirkev má tiež svoje výhody.

Leto vezmite útokom. Už teraz urobte veľké rozhodnutia, že leto prežijete bohabojne, na dovolenke si oddýchnete od roboty, nie od Pána Boha, a dovediete aspoň jedného človeka k spaseniu. Buďte požehnaní.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme