Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme

Všetkých pozdravujem a prajem Božie požehnanie!

Po prvé, chcem sa všetkým veľmi ospravedlniť, že v minulom roku Logos skoro nevychádzal. Malo to niekoľko dôvodov. Prvý je všeobecne známy, a to je zmätok okolo covidu. Keďže značnú časť Logosu tvoria reportáže z akcií, tento materiál chýbal. Druhým dôvodom bolo, že sme riešili, či bude Logos ďalej vychádzať v papierovej podobe alebo vytvoríme nejaký digitálny variant. Nakoniec som sa rozhodol, že v Logose budeme pokračovať, pravdepodobne bude vychádzať raz za štvrťrok, takže teraz máte prvé tohtoročné číslo. Ďalej budeme hľadať možnosť, aby sa zaujímavé články objavovali aj na našej webstránke.

Po druhé, chcem všetkým poďakovať za vašu prácu v priebehu minulého roka. Zvládli sme ho dobre. Podľa môjho názoru sme sa dobre vysporiadali s pnutím, ktoré bolo nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvách kvôli prístupu ku covidu. Zastávame názor, že evanjelium musí byť kázané stále a virtuálne relácie (mimochodom, na vysokej úrovni) nemôžu nahradiť spoločné uctievanie a bohoslužby. Vďaka tomu do cirkvi prichádzali noví učeníci. Dokonca, v minulom roku bolo založených niekoľko nových zborov. Žiaľ, niektorí infekciu využili ako ospravedlnenie svojej vlažnosti a odpadlíctva, ale cirkev je celkovo v dobrej kondícii.

O tom, ako vidím budúcnosť a rok, ktorý je pred nami, nájdete článok v obsahu časopisu. Ešte raz ďakujem a pokračujeme.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme