Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme

Prebieha boj medzi pravdou a lžou.

Absolútna pravda existuje. Pravda je osoba, pravda je Boh. Preto všetko, čo učinil Boh, je úplne pravdivé a spravodlivé. Pravda je Kristus, pravda je Božie  slovo – Biblia.

Lož je všetko, čo odporuje pravde. Lož je všetko, čo nie je v zhode s pravdou, čo sa jej nepodriaďuje. Luhárom je každý, kto pravde neverí, dokonca i ten, kto prosto pravdu nemiluje. 

Pravda ovplyvňuje ľudskú spoločnosť iba vtedy, ak je kázaná. Jedine na základe zvestovania pravdy prichádza na zem život a lož ustupuje. Niekedy máme dojem,
ako keby pravda prehrávala jednu bitku za druhou. Ale nezabudnite, že to je
nakoniec Boh, kto má konečné víťazstvo. Môžeme hypoteticky rozmýšľať o tom,
ako by prebiehali dejiny, keby tí, ktorí pravdu poznali, ju šírili s väčším zápalom. Nikde nečítame, že by napríklad Adam alebo Noach nástojčivo karhali svoje kaziace sa potomstvo. Vieme, že dobre si počínali prví učeníci a po nich aj mnohí svedkovia pravdy, o ktorých sa učíme, keď študujeme prebudenia.

Teraz je rad na nás. Poznáme pravdu a Boh úplne právom očakáva, že ju budeme šíriť. Samozrejme, že nemôžeme zmeniť scenár záverečnej etapy dejín, o ktorej hovorí Biblia, ale môžeme zmeniť skóre v zápase medzi pravdou a klamstvom. Povedané slovami najvýznačnejšieho evanjelistu súčasnosti, môžeme vyľudniť peklo a zaľudniť nebo. 

Preto vás prosím, aby si každý premyslel, ako prežije jeseň 2013. Musíme využiť všetky prostriedky šírenia evanjelia. Pozvite priateľov na zhromaždenie, dajte im link na živé vysielanie milost.tv alebo na online-skupiny, ktoré rozbiehame. Dajte svojim známym Logos, ktorý práve držíte v ruke. Jeseň ponúka možnosti domácich skupín, biblických škôl, alfa-kurzov, ale hlavne nezabudnite na osobné svedectvo, ktoré je z toho všetkého najdôležitejšie. 

Gratulujem všetkým, ktorí ste leto prežili bez ujmy, vo viere a spoločenstve s Bohom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na skvelých táboroch pre deti a mládež. Bola to dobrá práca, ktorá do sŕdc mladých ľudí vložila lásku k pravde.

Keďže medzi pravdou a lžou prebieha boj, nečudujte sa, keď prichádzajú aj protivenstvá, ak napádajú vašu osobu alebo celé spoločenstvo. Nečudujte sa, že ich hlavnou zbraňou je klamstvo. Bolo tak vždy a bude, pokiaľ tento boj neskončí. 

Preto stojte pevne a na každú snahu umlčať pravdu odpovedzte intenzívnejším zvestovaním. Požehnanú jeseň.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme