Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoje duše. Lebo moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. (Mt 11,28-30)

 

Milí naši čitatelia,

leto je obdobím oddychu, dovoleniek a tohto roku aj vysokých horúčav, ktoré všade okolo nás vládnu a sú veľmi únavné. Kristove slová, ktorými nás volá, aby sme k Nemu prišli a odpočinuli si pri Ňom, sú v tomto čase viac ako aktuálne. Náš živý vzťah s Mesiášom pre nás predstavuje nevyčerpateľný zdroj živej vody, ktorá uhasí akýkoľvek vnútorný smäd (Jn 4,13-14; Jn 7,37-39). Všimnime si však, že náš odpočinok v blízkosti Krista nie je vôbec pasívny. Súvisí s tým, že na seba vezmeme Ježišovo jarmo (bremeno, kríž) a naučíme sa Jeho postoju krotkosti a pokory v službe. Áno, Pán volá každého kresťana niesť kríž. Každý deň máme vstať, zaprieť svoje sebecké „ja“, vziať svoj kríž a nasledovať Pána (Mt 16,24; Lk 9,23). Táto skutočnosť sa v cirkvi často stretáva s veľkou mierou nepochopenia. Náš kríž nie je identický s Kristovým krížom. Nie sme povolaní zobrať na seba hriechy druhých, ani k tomu, aby sme seba alebo druhých svojím utrpením vykúpili. Choroby, chudoba alebo akýkoľvek nedostatok nie sú krížom, ktorý máme niesť. Toto všetko zobral na seba Pán Ježiš, aby nás zachránil od hriechu a jeho deštruktívneho vplyvu na naše životy. 

Kríž, ktorý musíme (ak chceme nasledovať Krista) každý deň vziať na svoje plecia, je zapretie vlastného sebectva a ochota prijať Božie povolanie pre naše životy. Je to Pánovo jarmo, do ktorého sa dobrovoľne dáme zapriahnuť, a každý deň sme Mu k dispozícii ako služobníci. Nie je to nič nezvládnuteľné. Ježiš hovorí, že Jeho jarmo je príjemné. Byť v Božej vôli a slúžiť Mu vždycky predstavuje radosť a obrovské vnútorné uspokojenie. Jeho bremeno je ľahké, lebo On nám nikdy nenaloží viac, ako unesieme. Je dobrý Boh a byť v Jeho vôli je ten najlepší osud, ktorý si môžeme vyvoliť. Prežime aj zvyšok tohto leta v Božej prítomnosti a nebuďme pasívni v našom duchovnom živote a službe. Prajem vám v mene redakcie Logosu príjemný zvyšok leta.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme