Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Svätý Duch nás najviac povzbudzuje k príprave na stretnutie s Ježišom, ktoré sa uskutoční, keď bude cirkev vychvátená do oblakov. O čom vlastne hovoria biblické sviatky a na čo kladieme dôraz, keď hovoríme o príprave na stretnutie s Bohom?

V biblických sviatkoch sú prorocky zakódované dejiny záchrany. Spasený, zachránený a vykúpený musí byť človek preto, lebo sa narodil ako hriešnik, ktorý je v nepriateľskom postavení voči Bohu, a jeho život deň za dňom smeruje do zatratenia. Sviatky nás poučujú o tom, ako môže byť priepasť, ktorá oddeľuje človeka od Boha, preklenutá. Na to, aby sme mohli byť zmierení s Bohom, musí byť vyriešený základný problém – a tým je hriech. Keď hovoríme o hriechu, začnú sa nám vybavovať jednotlivé nepekné, zlé skutky, ktorých sa človek dopúšťa. Skutky sú však iba dôsledkom duchovnej sily, ktorá všetko kazí, núti človeka na zlé a v konečnom dôsledku spôsobí smrť. Zomrel by každý človek, aj keby, rýdzo teoreticky, nespáchal nič zlé. Na to, aby sa človek zbavil tejto sily, musí zomrieť a znovu sa narodiť. Vďaka Bohu, je to možné vierou v Ježiša Krista. A keď sme sa už znovuzrodili, je potrebné vystríhať sa zlých skutkov a ak sa prihodí, že sa pošmykneme, treba robiť pokánie, pýtať odpustenie hriechov a očistenie vzácnou krvou Pána Ježiša Krista. Takto sa vieme pripraviť na stretnutie s Ježišom.

Každému radím, aby sa v tomto období intenzívne zapojil do práce Pánovej. Aj v nasledujúcich týždňoch prebehnú evanjelizačné kampane – keď sa do nich zapojíš, lepšie sa pripravíš na príchod Pánov, nebudeš mať toľko času na skutky márne a zlé. Ak budeš koketovať so svetom, sám seba vystavuješ veľkému nebezpečenstvu. Človek nemusí byť veľký génius, aby si všimol, že dejiny hriechu a spasenia vstupujú do finálnej fázy.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme