Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme

Práca na získavaní učeníkov je to najdôležitejšie, čo môžeme na zemi robiť. Nie je to prehnané tvrdenie, charizmatické vyznanie ani lacná snaha o povzbudenie veriacich. Je to pravda. Z tohto hľadiska bola jeseň skvelá. To, že u nás boli významní služobníci charizmaticko-letničného hnutia, pre nás znamená, že Boh o nás vie a má s nami plány do budúcnosti. Popritom si treba uvedomiť, že charizmatické hnutie je priamym pokračovaním obnovy cirkvi, ktorá má pripraviť Boží ľud na stretnutie s Ježišom. Táto Božia práca začala reformáciou, ktorá vyviedla cirkev z temného stredoveku, a pokračovala vznikom početného množstva evanjelikálnych cirkví. Teraz je Boží fokus zameraný na charizmatické prebudenia podobne, ako bol Boží pohľad zameraný na Petra, Filipa a Pavla v Skutkoch apoštolov.

Niekoľko dní som pobudol s malou výpravou v Jeruzaleme. Povzbudivé pre nás bolo, že aj keď išlo o mimosezónne obdobie, Jeruzalem bol plný kresťanov. Akých? No predsa letnično-charizmatických. Všade bolo počuť „Haleluja“, spevy a v Garden Tomb sme videli skupiny veriacich, ako dvíhajú ruky, modlia sa v jazykoch a oslavujú, že hrob je prázdny. Typické je, že tieto masy tvorili väčšinou Kórejci, Číňania, Afričania, ľudia z Tichomoria a z Latinskej Ameriky. Kórejci mali evanjelizáciu priamo na Ben Yehuda Street v židovskej štvrti počas sabatu. Rabíni v synagógach mohli byť nešťastní, že sa predsa len podarilo zamoriť Jeruzalem správou o Ježišovi. Nabudúce by Kórejci mohli ísť do arabskej štvrte. Celé to bolo veľmi povzbudivé.

Sú tu Vianoce. Zostáva pravdou, že Vianoce sú spojené s mnohými neosožnými tradíciami a mnohými škodlivými poverami. Avšak v kontexte snáh liberálnej politiky, ktorá si dala za neochvejný cieľ všetko, čo sa týka Všemohúceho Boha – ako je stvorenie, Boží zákon, morálka, konzervatívne hodnoty alebo tradičná rodina – udupať pod čiernu zem, a keďže vidíme, že sa jej to v minulých rokoch v mnohých oblastiach podarilo, buďme za vianočné sviatky vďační. Tú trochu tradícií predsa znesieme. Takže, „Merry Christmas“!Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme