Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Putování po starodávném Izraeli

TÁBOR PROTIVANOV 2018

logos-09-2018-img-7285.jpg

Vítáme vás na českém velvyslanectví v Jeruzalémě!

Takového přivítání se dostalo elitě českého národa, tedy dětem, které přijely pomoci do Izraele najít ztracený svitek, jenž by svědčil o historii židovského lidu. Téma tábora tak korespondovalo s letošním 70. výročím státu Izrael.

Jako budíček nám ráno několikrát zazněl šofar, jehož zvuk se tajuplně rozléhal po okolních lesích. Na velvyslanectví jsme se zdravili hebrejským shalom“ a bratři vedoucí poctivě nosili tradiční kippy na hlavách. Mladí badatelé byli po zvládnutí fyzických zkoušek rozděleni do vědeckých týmů, kdy v čele každého týmu byli vedoucí, zastupující některý z dvanácti izraelských kmenů. Oproti předchozím táborům letos zaznamenali účastníci zásadní změnu. Děti již nebyly rozděleny na mladší a teenagery, ale po většinu táborového programu musely společně „kopat“ za svůj tým a učit se spolupráci. Jelikož však dokázali všichni zapojit svůj talent a schopnosti, obstáli i v této zkoušce na výbornou.

Děti obdržely oficiální průkazy totožnosti a po důkladné kontrole byla zahájena slavnostní konference. Tu uváděla velvyslankyně Soňa Matějková s prosbou o pomoc při nalezení starodávného svitku. Jak je známo, Izrael má s Českem velmi dobré vztahy, a proto se s důvěrou obrací právě na české a slovenské experty. Na konferenci byla přítomna i Jeho Excelence - rabi Robert Štěpán, který po celou dobu tábora pečoval o duchovní zdraví všech zúčastněných. Každé ráno jsme měli modlitby a vždy večer se konala bohoslužba s chválami. O kázání pro mladší děti jsme se postarali my vedoucí.

logos-09-2018-img.jpg

Co si budeme povídat, duchovní atmosféra na táboře je vždy jedinečná, a ani letos tomu nebylo jinak.
Robertovy plamenné kázně zasáhly srdce zúčastněných, a to nejen dětí! Ve slově, modlitbách i chválách byla mimořádná síla. Naskytlo se také mnoho příležitostí pro kvalitní rozhovory a svědectví. Důležitou událostí byla rovněž vzácná nedělní návštěva pastora Rogera Harshe s manželkou Robin, kteří posloužili dětem slovem a modlitbou. Po celou dobu tábora jsme mohli na vlastní oči sledovat, jak se děti i teenageři osmělují a přichází do Boží přítomnosti. Ti nejzapálenější chtěli dokonce předčítat Bibli na dobrou noc! Věříme, že naše hlavní vize –
aby tito mladí odjížděli z tábora proměněni Božím slovem – byla splněna.

Pátrání po svitku bylo náročné. Děti absolvovaly mnoho úkolů a bojovek, musely přetrpět rozmary počasí i jiné nepříjemnosti a dvakrát byly vyslány hledat i v noci! Neminula je ani ukázka izraelského bojového systému krav maga a moudrost židovských vtipů. Vítaným odpočinkem pak zajisté byla exkurze k Mrtvému moři (jinými slovy  k přírodnímu koupališti). Ve středu všichni společně oslavili SUKOT, což je židovský svátek stánků. Stánky si děti postavily v lese a s radostí se modlily u táborové Zdi nářků“, zatímco na ně byly rozhazovány bonbóny. Shodou okolností to byl právě den, kdy se našim statečným badatelům, díky jejich píli a vytrvalosti, konečně podařilo najít drahocenný poklad. Otevření vykopané truhly, ve které se měl svitek nacházet, všichni sledovali s napětím. Naštěstí v ní skutečně byl, a tak jsme si ho mohli v této slavnostní chvíli prohlédnout za zvuku izraelské hymny.

Organizaci tábora hodnotíme jako propracovanější a kvalitnější. I sehranost vedoucích byla lepší. A nesmíme zapomenout na vynikající kulinářské výkony kuchařského týmu! Zkrátka a dobře, jdeme dopředu a nahoru, a tak to má být. Až do konce tábora přetrvávala mezi dětmi dobrá nálada a pozitivní vztahy. Přestože některým bylo trochu smutno, zvládly účast na vědeckém bádání až do konce. A tak si poslední den všichni účastníci vyplnili VÝSTUPNÍ LIST, odevzdali průkazy a po splnění nutného byrokratického kolečka odletěli zpátky do své rodné vlasti.

Shalom Izrael!Súvisiace články

Moja stáž v Izraeli|Logos 10 / 2013 | Miroslav Iliaš |Reportáž
O Izraeli trochu inak|Logos 9 / 2009 | S A|Reportáž
Pečiatka s menorou nájdená v severnom Izraeli|Logos 1 / 2012 | Miroslav Iliaš |Archeológia a Biblia
Zabij svého obra|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Turecko - Po stopách apoštola Pavla|Logos 8 / 2011 | Martin Petr|Reportáž