Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Uctívání je vášeň

ivan-1-opt.jpeh

V podzimních měsících navštívil sbory v České a Slovenské republice mladý pastor mládeže z církve Catedral de Milagros v Argentině Iván Ferreyra. Zavítal do našich zemí poprvé a jeho služba měla velký ohlas ve všech městech, kde pastor Iván sloužil.

 

Iván Ferreyra je vedoucí pastor mládeže a zároveň hudebník, skladatel a grafik. Hudbu začal studovat v sedmi letech, je vedoucím chval v církvi Catedral de Milagros a od patnácti let slouží také v různých zemích světa. V osmnácti letech založil s bratrem rockovou kapelu „Jehuel“, první CD vydali v roce 1999. Brzy se jejich hudební skupina stala v Argentině velmi oblíbenou. Iván byl vedoucím kapely deset let, za toto období vydali tri CD a jejich koncerty navštěvovali stovky mladých lidí. Cílem služby bylo zasáhnout mládež evangeliem, přivádět je do Boží přítomnosti, aby se pozvedla nová generace, která bude s odvahou a smělostí uctívat Boha.

S touhou více hledat Boží přítomnost, která promění lidské životy, vznikla také současná služba chval a uctívání, známá pod názvem Adoración es Pasión – Uctívání je vášeň. Iván slouží v mnoha zemích Latinské Ameriky a Evropy a organizuje bohoslužby a večery uctívání, kde jsou lidé velmi dotčeni Boží mocí, přijímají zázraky uzdravení a vydávají své životy Ježíši Kristu.

Iván je ženatý a s manželkou Gabrielou mají dceru Jazmin Tizianu. Na bohoslužbách jsme byli velmi povzbuzeni jeho vlastní hudební tvorbou z nového CD pod názvem Inundanos con tu presencia – Zaplav nás svou přítomností. Písně zazněly během všech bohoslužeb téměř měsíčního evangelizačního turné. Shromáždění byla plná Boží moci a lidé přicházeli s touhou setkat se s živým Bohem Ježíšem Kristem a Duch Svatý mocně působil na všech shromážděních, kde pastor sloužil.

Všichni jsme se také těšili na koncert v Banské Bystrici, který se uskutečnil dne 25.9.2012. Koncert byl věnovaný mládeži a pastor připravil barevný, graficky upravený plakát ve slovenštině a zúčastnili jsme se nádherného koncertu chval a uctívání v Boží přítomnosti. Pastor Iván Ferreyra nás vedl ve chválách, hrál na klavír, kytaru a když zpíval, shromáždění se připojilo k uctívání a Boží sláva naplnila sál. Lidé byli dotčeni Duchem Svatým a mládež celým srdcem uctívala Pána, všichni zpívali ve španělském, anglickém i slovenském jazyce. Byl to nádherný koncert plný doteku Ducha Svatého a nejen mladí, ale zástupci všech generací byli „zaplaveni Boží přítomností“.

V závěru evangelizační kampaně jsme položili pastorovi Ivánovi několik otázek týkajících se argentinského probuzení a jeho služby.

 

ivan-2-opt.jpegV Argentině a Latinské Americe je velké probuzení, můžeš nám více přiblížit situaci v církvích? Jak prožíváte tuto dobu ve vašem křesťanském sboru Catedral de Milagros?

V Argentině zažíváme velké probuzení a také v mé církvi, lidé přicházejí každý týden a přijímají Ježíše Krista do života, pracujeme s týmem pro růst církve a evangelizaci, a každý týden se další noví lidé setkávají s Ježíšem Kristem. A mnoho z nich přichází se zdravotními problémy a přijímají Boží zázrak, Bůh je uzdravuje a dotýká se jich. Oni se pak odevzdávají Ježíši. Další přicházejí s duchovními problémy, problémy s depresemi, drogami a mladí lidé přicházejí s prázdnotou v životě a hledají něco více. A Bůh se jich dotýká každý týden a církev nepřetržitě roste. Také církve v Argentině neustále rostou a noví lidé přicházejí. Protože máme Boží slovo, Bůh nám řekl, že v posledních časech lidé začnou přicházet do církve a začnou přijímat Ježíše Krista, lidé přijdou a budou hledat Boha a uvěří a vydají mu své životy. Děláme evangelizace, ale věřím také, že mnoho lidí přichází, aniž se setkávají s evangelizačními aktivitami, jednoduše sledují, co se děje v církvi, poslouchají chvály, setkají se s Ježíšem a jiní přijdou, protože hledají zázrak od Boha a vejdou do sálu a přijmou Boží zázrak. V Argentině je mnoho velkých církví, ale nejsme jediná země, kde je probuzení, také v mnoha dalších zemích je probuzení, například v Brazílii, Kolumbii a je tam velké hnutí Ducha Svatého. Ale v Argentině je už velmi dlouhou dobu probuzení, věřím tomu, že z duchovního pohledu lidé více hledají Ježíše. Ať je to politicky jakkoliv, lidé i přes krizi ekonomickou či moc politickou hledají Ježíše, protože je to jediný způsob, jak jít vpřed.

 

Jak jsi osobně poznal Pána Ježíše ve svém životě? Můžeš říct něco více ke svému modlitebnímu životu a osobnímu obecenství s Bohem?

Já jsem znovuzrozený křesťan, moji rodiče jsou pastoři, když jsme se já a moji sourozenci narodili a vyrůstali jako křesťané, pamatuji si, že doma vždy hrála křesťanská hudba, vždycky tam byl tanec a chvála, stál tam velký klavír a hrávali jsme na něj každý den, moje maminka nás učila každý den hrát na klavír a chválit Boha, učila nás modlit se. V osmi letech jsem byl jednou doma a slyšel jsem rodiče, jak se modlí ve svém pokoji, nevím proč, ale něco mě přilákalo vejít do jejich pokoje a řekl jsem jim, že bych chtěl přijmout Ježíše do svého života. A všichni jsme si klekli na kolena a rodiče se modlili za mne a já jsem opakoval po nich modlitbu, v tuto chvíli jsem přijal Ježíše do svého srdce. A tak jsem byl synem pastora, ale také Božím dítětem. Ale potom se Bůh mnohem hlouběji dotkl mého života. Přišlo období dospívání a asi ve třinácti letech to bylo pro mě trochu těžké období, byl jsem poněkud rebel, taky jsem měl otazníky, jestli je Bůh, jestli mě miluje a zda má pro mě nějaký plán. A Duch Svatý ke mně začal hovořit a vytvořila se modlitební skupinka stejně starých dětí a Bůh začal svůj proces v mém životě. Když mi bylo osmnáct, založili jsme skupinu Jehuel, byla to hudební skupina, která hrála asi deset let, rocková kapela. Dělali jsme evangelizační hudbu, ale Bůh pokračoval ve svém volání do mého života a potom, asi před šesti lety, v letech 2005-2006 ke mně Bůh hovořil velmi do hloubky. Převzal zcela mé srdce a porozuměl jsem, že nemohu žít více bez času a obecenství s Ním, modlitby, hledání Jeho slova. A tak jsem opustil hudební skupinu a začal jsem žít novou etapu života s Bohem, začal jsem Ho hledat a modlit se k Němu každý den, hledat Jeho Slovo. Začal jsem se učit slyšet více Jeho hlas, aby ke mně hovořil každý den a hledal jsem ho denně v modlitbě a obecenství s Ním a uctíval jsem Ho. A neuplynul ani jediný den, abych Ho nechválil a nemodlil se a formoval jsem tak disciplínu ve svém životě – modlit se, hledat Boží slovo a mezitím jsem pochopil Boží záměr pro můj život a Duch Svatý se stal skutečným v mém srdci, když jsem Ho začal hledat. Předtím jsem Ho znal jednoduše z církve, skrze slyšení Božího slova, znal jsem příběhy z Bible, ale nebyla to živá zkušenost s Ním. A tak asi před šesti lety jsem prožil tuto živou zkušenost s Duchem Svatým, slyším Jeho hlas, hovoří ke mně skrze své Slovo a daruje mi krásné písně uctívání, když s Ním trávím čas sám ve svém pokoji a uctívám Ho jen s kytarou a On mi náhle přináší melodie, texty a já je potom zaznamenám a je z toho nová píseň, která je nahrána na CD a požehná hodně lidí v mnoha zemích. Věřím tomu, že to je jiná dimenze – velmi hluboká a zcela odlišná od té, ve které jsem žil předtím – před těmi šesti lety.

 


 

Jsi vedoucí pastor mládeže – kolik mladých lidí navštěvuje církev a pracuje pod tvým vedením a slouží?

Ano, jsem vedoucí pastor celé mládeže církve Catedral de Milagros. Catedral de Milagros v Argentině je církev, která má asi 20 sborů v různých městech provincie Entre Ríos a dvě církve také v republice Uruguay, takže sloužím jako pastor všech mladých, pracuji s týmem vedoucích v církvích a také sloužím v místních sborech každý týden a jednou za měsíc se scházíme na konferenci mládeže, kam mládež přijíždí ze všech měst, a sejde se 600-700 mladých lidí, ale počet lidí roste, takže míříme k tisíci mladých lidí, prosíme o to Boha. A je to úžasná mládež, pracujeme každý týden, každý měsíc a zažíváme nádherné věci. Pozvedá se nová generace bojovníků za uzdravení, generace mladých lidí, kteří zasévají Boží slovo, Bůh povolává nové pastory, evangelisty, proroky, Bůh pozvedá novou generaci, aby zaujala své místo a odevzdala své životy Jemu. Pán připravuje nové pastory, služebníky jako starší církve, hudebníky do chval, povolává je v tento čas a tímto my žijeme v Argentině.

 

Jaké aktivity jsou oblíbené mezi mladými lidmi ve tvé církvi?

Moje církev je charakteristická tím, že je dosti mladá, padesát procent lidí v církvi jsou mladí lidé. Mladí lidé hledají širokou škálu všech možných aktivit práce a služby, například pracujeme s médii, rádiem, televizí, takže mladí lidí tam také pracují, věnujeme se umění, máme taneční tým, který umí vytvořit dobrou choreografii tance, pracuje jako součást divadla, například na ulicích a v parcích vystupuje divadlo s uměleckými činnostmi a taneční choreografií. A tyto aktivity velmi slouží při evangelizaci, takže mnozí lidé přijímají skrze tuto službu Ježíše Krista do života. Takže máme umělecké činnosti, evangelizační aktivity, věnujeme se modlitbě, půstu, máme všechny možné formy aktivit pro mladé, které nás charakterizují vždy jako mládež veselou, s motivací a inspirací dělat pro Ježíše něco více. Je mnoho činností v rádiu, televizi, také aktivity pro růst církve, máme rodinky – skupinky, které se schází doma, pořádáme setkání, kde hovoříme o Ježíši a přijdou noví lidé a mohou si dát kávu, sdílíme se a dáme si jídlo a hovoříme o Ježíši. A většina mladých lidí se také schází doma, je opravdu hodně aktivit.

 

Co myslíš, jaký nástroj je nejefektivnější, abychom přivedli lidi ke Kristu? A také když vezmeš v úvahu mládež…

Modlitba. Je to modlitba, protože hodně z nás umí různé metody, můžeme věřit, že máme mnoho nápadů, můžeme mít moc dobré metody evangelizace a také mít skvělé plakáty, abychom je rozdávali, ale jestliže lidé a církev není sjednocená v modlitbě pro evangelizaci a volání k Bohu za lidi, neprosí za pokoj pro svou zemi, svůj národ, lidé přicházejí, ale nevidí Boží moc a ne­odevzdávají své životy Kristu. Takže to první, co musíme my jako církev udělat, je přijmout Boží moc, být proměněni Boží mocí, přijmout oheň Ducha Svatého, a když lidé, kteří neznají Krista, přijdou a vidí oheň Ducha Svatého v nás a Boží moc v církvi působí nadpřirozeným způsobem se zázraky, svatým pomazáním a nadpřirozenými věcmi, mohou uvěřit a tím více můžeme využít metod evangelizace. Ale věřím, že hlavní je modlitba a Boží lid se musí modlit, volat za město, modlit se za svou zemi a musí zaujmout duchovní pozici v zemi, vytvořit modlitební skupiny, které volají k Bohu za pokoj pro zemi a národ, vyjít do parku a na ulice a modlit se, pokládat ruce s modlitbou a zaujmout místo na ulicích a území země, prosit Boha za lidi, národ, protože Boží slovo říká, že nemůžeš vyhnat nečistou duchovní mocnost, aniž ji nejprve nespoutáš. Takže nejprve se musíme modlit, svázat nečisté duchy, kteří se pohybují v městě, v národě, spoutat satana a poté začít proklamovat, že životy a duše těchto lidí patří Ježíši. Teprve potom přichází na řadu metody evangelizace: jít a hovořit o Ježíši, sdílet se, lepit plakáty, pořádat evangelizační turné, ale toto je poslední krok – metoda. Ale nejprve je třeba v modlitbě zaujmout duchovní pozici v zemi.

Iván byl vedoucím kapely deset let, za toto období vydali tri CD a jejich koncerty navštěvovali stovky mladých lidí.

Jsi hudebník, zpěvák, působíš ve chválách, služba je známá pod názvem „Uctívání je vášeň“, jak pracuješ v této službě a jak vznikla myšlenka této služby?

Věřím tomu, že Boží srdce vášnivě touží po Božím lidu a touží, abychom Ho uctívali, proměňuje a používá si hudbu a tento druh služby. U nás v Argentině máme hodně rockových kapel, Bůh pracuje na proměně, aby se vrátila chvála, která proudí od pramene, a to je základ, aby všechno směřovalo ke chvále Boha, tak se to stalo také mně. Zanechal jsem rockové kapely a začal jsem cítit potřebu uctívat Boha, takže Bůh s tím začal pracovat a jednoduše se objevila myšlenka názvu služby, to znamená uctívat s vášní, je to o tom zasáhnout lidi, snaha je motivovat ke každodennímu obecenství s Bohem, nejen v církvi, ale také doma, v práci, ve škole, po všechen čas, uctívat Ho. „Adoración es Pasión“ je také jako síť hudebníků, služebníků ve chválách, která je formována v mnoha zemích, tak se vytvořila služba v Brazílii, přidali se služebníci v Kolumbii, v Ekvádoru a také v Itálii je skupina hudebníků, kteří se mnou také hodně cestují a slouží se mnou, je to síť hudebníků a služebníků v uctívání, aby nesli dále svaté pomazání a Boží moc skrze uctívání. Pořádáme společná setkání a konference chval, které jsou plné chval a obecenství s Pánem, máme prorocké chvály, osobní čas s nebeským Otcem, spontánní chvály a hovoříme také o těchto tématech. Také je prakticky využíváme na mnoha společných setkáních v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině. Takže cílem bývá uskutečnit konference v mnoha zemích, hovořit k lidem, učit je tomu, co je důležité, učit se uctívat Boha opravdově, v duchu a v pravdě, jak říká Boží slovo. A také tady v Evropě můžeme uspořádat konferenci chval, 24-hodinové uctívání nebo to, co Bůh vloží do našich srdcí, to, co On má nádherného, aby se lidé naučili chválit Ho, otevřít ústa ke chvále a začít uctívat.

 

Co představuje „Juventud con la vision“ (Mládež s vizí), o které ses zmínil během bohoslužeb, v Latinské Americe a zejména v Argentině a jak funguje tato křesťanská síť mezi mladými?

V Latinské Americe je rozsáhlá síť služby mladých lidí, kterou Bůh pozvedá a Bůh pozvedá novou generací lidí v Latinské Americe, Mexiku, Costa Rice, Argentině, Chile, Peru, Guatemale, v celé Jižní Americe se mladí lidé pozvedají a kážou o Ježíši, a je to rozsáhlá síť mladých. Věřím tomu, že tato síť mládeže představuje zcela novou generaci, která kráčí s vlajkou Ježíše jako standartou a Bůh mi řekl, že toto je čas školení a přípravy pro novou generaci, aby zaujala místa, která jsou volná, jak jsem už řekl předtím, musíme zaujmout místa služby jako mladí pastoři, proroci, služebníci ve chválách, učitelé, evangelisté a já i moji sourozenci, i když jsme také mladí, už sloužíme Pánu mnoho let. Věřím, že v tuto dobu Bůh pozvedá mládež v Latinské Americe, aby nesla požehnání po celém světě, také v Evropě, Africe, ve všech národech a kontinentech, aby kázala Boží slovo, aby přinesla pomazání Ducha Svatého. Ale Bůh pozvedá mladé lidi také v každé církvi, každé službě. Jsme organizace, která pracuje na světovém poli, ale my nejsme jediní, Bůh pozvedá lidi na všech místech, ve všech církvích, denominacích, Boží Duch se pohybuje a působí všude a Jeho svaté pomazání se projevuje různými způsoby a také i tak, jak to nečekáme, ani na to nepomyslíme. Třeba jsou velmi tradiční shromáždění a Bůh lidi obnovuje, proměňuje, přináší probuzení na místa i do sborů, které předtím byly velmi tradiční. Dnes vidíme proměnu v duchu, lidé přijímají Ducha Svatého, církve rostou, jsou odstraněny překážky tradic. To je to, co vidím v Latinské Americe a také tak trochu tady v zemích Evropy.

ivan-3-opt.jpeg

Jak se ti líbí první návštěva v České a Slovenské republice?

Excelentní! Skvělá! (zvoláno radostně) Moc se mi líbí návštěva, jsem poprvé tady v České a Slovenské republice. Prožívám, že lidé jsou velmi otevření, mají velký hlad a žízeň po Bohu a jsou velmi citliví na Ducha Svatého a když se modlím, lidé přijímají Boží moc a moc Ducha Svatého. A také v církvích je vidět, jak se Duch Svatý nádherně pohybuje a dotýká se lidí, církve rostou, lidé přicházejí. Na všech bohoslužbách, kde jsem sloužil, bylo vidět nové lidi. Lidé přicházeli k Ježíši a modlil jsem se s nimi, aby přijali Ježíše do svého života. Takže věřím, že Boží moc působí a Duch Boží se pohybuje ve vašich zemích. Jsou země, kde tomu tak ještě není jako tady. Lidé v České republice a na Slovensku musí pokračovat v modlitbách a volání k Bohu, protože není to daleko, bude to velmi brzy, kdy zažijete ještě velké probuzení, kdy lidé začnou více vydávat své životy Ježíši. Je to pro mě krásná zkušenost, moc se mi tu líbí, líbí se mi krajina ve vašich zemích, libí se mi lidé, jsou skvělí, moc dobře mě přijali a přestože jsem tu poprvé, jsem velmi šťastný. A věřím, že to není naposledy, co jsem tady, a že se budu moci brzy vrátit.

 

Je hodně svědectví k Boží slávě, můžeš zmínit, co se velmi dotklo tvého života?

Mého srdce se velmi dotýká, když se lidé odevzdávají Ježíši a když lidé začínají zažívat moc Ducha Svatého různými způsoby. Mé srdce je naplněno a mnohokrát je mé srdce naprosto dotčeno v duchu, když vidím mnohé tváře, nehovoří mým jazykem a mají rozdílné kultury, a když je to na úplně jiných místech, než já bydlím. Ale pouze jet kázat Boží slovo, modlit se, sloužit a lidé začnou plakat, jsou uzdravováni a začnou vydávat své životy Ježíši, tak jako se dělo tady na Slovensku nebo v České republice, tak to je něco, co mě velmi bere za srdce a moc mne zasahuje. Pozvedám svůj hlas a říkám: „Můj Pane, to je opravdová moc Ducha Svatého, co prožíváme, je to skutečně tak, jak je v Božím slově,“ a mého srdce se to velmi dotýká. Ale je hodně svědectví, které mě zasáhly, opravdu je jich mnoho, svědectví o uzdravení, jak jsou lidé uzdraveni a vydávají své životy Ježíši, jak jsou vysvobozeni z drog v mé církvi, jsou osvobozeni z alkoholismu nebo jejich manželství je obnoveno po dlouhých letech odloučení a další. Každé svědectví, každá zkušenost s Bohem se dotýká mého srdce a nikdy nepřestanu žasnout nad Boží mocí. Z každého svědectví, uzdravení, z každého člověka, který se vydá Ježíši, jsem v úžasu a dojatý a říkám: „Děkuji ti, Pane, chvála Bohu, je to Duch Svatý, který působí v celém světě a naplňuje celou zemi Boží slávou.“

 

Můžeš říct poselství pro mladé lidi v našich zemích?

Mladí lidé v České republice, mladí lidé ve Slovenské republice, Bůh vás miluje, Bůh má s vámi velmi speciální záměr, Bůh vás postavil na toto místo s konkrétním cílem a ten cíl je přinášet Ježíše Krista na všechna místa, nést Ježíše Krista ven na ulice v těchto zemích, přinášet Ježíše Krista do čtvrtí, kde bydlíte, sdílet Ježíše Krista ve škole, na univerzitě, ve tvé práci, ať světlo Ježíše Krista září ve tvém srdci každý den více. Ať světlo Ježíše Krista září ve tvých očích, pohledech, ve tvých slovech, tvých činech a ve tvém srdci. Ať každý postoj, který budeš mít, se stane světlem Ježíše Krista, které zazáří uvnitř tebe. Bůh nás nevolá, abychom se vraceli zpět a dívali se na hříchy, ale Bůh nás volá, abychom dobývali zemi a byli odhodlaní, neskláněli se před hříchem a strachem, nepoddávali se systému a něčí vládě, nepodléhali společnosti, ale zůstaňme pevní a jednoduše se skloňme před naším Bohem, Králem králů a Pánem pánů. A když se Boží moc projeví v životech mládeže v těchto zemích, hodně lidí přijme Boha, mnoho v Něj uvěří. Mladí lidé, nenechte se odradit, jděte kupředu a kráčejte ve víře, ať vaše životy setrvávají v Ježíši, využijte čas. Ježíš, když měl dvanáct let, pobýval v chrámu, studoval Boží slovo – Bibli, tak věřím, že není stanovený čas, jestli je vám dvanáct, třináct let, už jsi Boží dítě, potřebuješ se začít učit od Něho, hledat obecenství s Ním, číst Boží slovo a začít se připravovat, abys byl schopen naplnit Boží záměr ve svém životě.

 

Děkujeme ti za rozhovor, Iváne, a přejeme hodně Božího požehnání v osobním životě a službě pro Boží království, moc si vážíme tvé služby, zažili jsme úžasný čas s Pánem. Posíláme také pozdravy do církve Catedral de Milagros v Concordii, Entre Ríos v Argentině.Súvisiace články

Čo je fašizmus?|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Zamyslenie
Vášeň pre ľudí|Logos 2 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Viera je poslušnosť|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Zamyslenie
Ako je to so Svätým Duchom|Logos 12 / 2018 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Kto je Ježiš Kristus|Logos 12 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma