Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Zostaň v pokoji

Vedel si, že môžeš mať pokoj uprostred ťažkých okolností?

Veľa ľudí sa snaží zbaviť svojich problémov, dúfajúc, že potom budú šťastní, že potom si môžu začať užívať svoj život. Ale Boh chce, aby sme sa naučili mať pokoj uprostred búrok. Chce, aby sme mali pokoj aj vtedy, keď veci nejdú, ako by sme chceli – keď tvoj šéf nezachádza s tebou správne, keď si nedostal povýšenie, ktoré si chcel, keď tvoje dieťa nerobí to, čo by malo. Ak robíme chybu, že staviame náš pokoj na našich okolnostiach, nikdy nezakúsime to najlepšie od Boha, pretože nás vždy niečo znepokojí. Nikdy sa nezbavíš príležitosti v živote k malému rozčúleniu, či podráždeniu. Nikdy sa nedostaneš k bodu, kde nebudeš mať výzvy alebo príležitosť byť znechutený. Musíme zmeniť náš prístup k životu.

Apoštol Pavol zakúšal všetky druhy trápenia. Ľudia mu robili neférové veci, iní o ňom klamali. Predsa však povedal: „Napriek všetkým týmto veciam sme viac než víťazi.“ Takýto druh postoja musíme mať. Nepoužívaj svoju vieru, aby si sa zbavil všetkých svojich problémov. Používaj svoju vieru, aby si zostal pokojný uprostred svojich problémov.

Ježiš spal na malej loďke, keď sa zrazu strhla obrovská búrka. Bol silný a búrlivý vietor, kymácal loďou sem a tam. Učeníci boli veľmi znepokojení a báli sa. Nakoniec povedali: „Ježiš, prosíme, vstaň. Hynieme.“

Ježiš vstal a jednoducho prehovoril k búrke. Povedal: „Pokoj, utíš sa.“ Vietor okamžite prestal a Galilejské more sa utíšilo. Dôvod, prečo mohol Ježiš priniesť pokoj do tejto situácie bol ten, že On mal pokoj vo svojom vnútri. Bol v búrke, ale nedovolil búrke, aby sa dostala do Neho.

Pokoj, to nie je nevyhnutne neexistencia problému, ani to nie je vždy prítomnosť nepriateľov. Môžeš mať problém a konflikt okolo seba navonok, avšak vo vnútri skutočný pokoj.

Keď Pán riadi naše kroky, prečo sa snažíme prísť na všetko, čo sa cestou stane?

Môžeš byť znepokojený a ustarostený kvôli nejakej veci v živote. Možno sa trápiš kvôli svojim financiám, alebo máš v práci takú situáciu, ktorá je nespravodlivá, či neférová a to ťa vo vnútri vytáča. Deň za dňom ťa to gniavi, odčerpáva tvoju radosť, tvoju energiu a nadšenie. Dovolil si búrke, aby sa ti dostala dnu a potrebuješ tak urobiť nejaké zmeny.

„Len čo cez toto prejdem, znova sa dostanem do svojho normálu,“ takto si môžeš povedať.

Nie, vieš, že keď sa tento problém pominie, bude niečo iné, čo môže kradnúť tvoj pokoj. Musíš zmeniť svoj prístup a nedovoliť týmto veciam, aby ťa znepokojovali. Namiesto toho tú situáciu nasmeruješ k Bohu.

Pochop, že pokiaľ sa nedostaneš na toto miesto pokoja, Boh nemôže skutočne pracovať v tvojom živote tak, ako chce, pretože Boh pracuje tam, kde je postoj viery a očakávania, nie postoje nevery, ustarosťovania, zúfalstva a znechutenia. Každý deň budeš mať príležitosť stratiť svoj pokoj. Niekto môže byť hrubý k tebe cez telefón. Ty mu jednoducho chceš skočiť po krku. Namiesto toho si povieš: „Nie, zostanem v pokoji. Nedovolím mu, aby ma znepokojil!“

Alebo snáď tvoj šéf ti nechce dať uznanie, ktoré si zaslúžiš. Možno si nedostal to veľké povýšenie, ktoré si dúfal. Povedz niečo takéto: „To je OK. Viem, že Boh má veci pod kontrolou. Viem, že Boh má pre mňa pripravené niečo lepšie.“

„Nuž, som znepokojený, pretože tento človek opustil náš vzťah,“ povie Zuzana. „To je zlé, to bolo také neférové. Chcem mu zavolať a povedať mu, čo si myslím.“

„Nie, udrž si svoj pokoj,“ poradil som jej. „Ak zostaneš pokojná, Boh privedie do tvojho života niekoho lepšieho. To, čo niekto zamýšľal na zlé, to on vezme a celkom zmení a použije to k tvojej výhode. Ale ty musíš urobiť svoj diel a udržať si pokoj. Neži svoj život v znepokojení, ustarostenosti a frustrácii.“

Niekedy strácame pokoj nad vecami, ktoré nemôžeme zmeniť. Napríklad nemôžeš zmeniť rannú dopravu. Rovnako máš zostať pokojný. Nemôžeš prinútiť svojho partnera, svojho šéfa, či suseda, aby robili veci, ktoré sú správne. Iba Boh môže. Rovnako si máš užívať svoj život, zatiaľ čo Boh mení veci v životoch ľudí okolo teba.

Raz som s Viktóriou a našimi deťmi išiel na dovolenku do Bransonu, v Missouri. Bolo vianočné obdobie a letiská boli preplnené. Museli sme presadať v Memphise, a tak sme mali krátke medzipristátie. Vystúpili sme z lietadla a keďže naše deti boli hladné, zastavili sme sa kvôli jedeniu a pobrali sa k lietadlu. Zdalo sa to ako večnosť, dostať sa tam. Museli sme stihnúť autobus, a potom sme zvyšok cesty bežali. Keď sme sa dostali k východu, lietadlo tam ešte stále bolo, ale hlavné dvere boli zavreté. Prosil som pani za okienkom, aby pomohla mojej rodine k tomu lietadlu.

Modlil som sa za Božiu priazeň. Doširoka som sa usmieval. Bol som tak priateľský, ako sa len dalo...

Ale nič z toho nefungovalo.

Nechcem sedieť na letisku tri či štyri hodiny a čakať na ďalší let, pomyslel som si. Cítil som, ako začínam byť v strese. Hneď tam som musel urobiť rozhodnutie: Zachovám si pokoj, alebo ho stratím?

Keď sme sa konečne dostali do Bransonu, vystúpil som z lietadla a blížil sa ku mne starší pár. Žena povedala: „Nerada vás ruším, brat, ale musím Vám povedať, že Vás mám naozaj rada. Stále Vás počúvam, tak veľmi si to užívam.“ A pokračovala ďalej, pridávala svoje komplimenty na mňa. Začal som sa cítiť lepšie a už ma tak nebolelo to zmeškanie lietadla. Všimol som si, že jej manžel sa na mňa díval, akoby chcel povedať: „Kto na svete je tento človek?“ keď sa jeho žena takto rozplývala. Keď sme konečne odchádzali, počul som ju povedať: „Ó, zlatko, vieš kto to je. To je ten človek, čo spieva pieseň ...“

Musíme sa naučiť zachovať svoj pokoj, aj keď ľudia nemajú poňatia kto sme, aj keď uviazneme v doprave, aj keď nechytíme let, aj keď nám nevyjdú naše plány.

Ako vieš, že nie si tam, kde ťa chce Boh mať? Ako vieš, že ťa Boh nechráni od nehody? Milujem príslovie, ktoré hovorí: „Keď Pán riadi naše kroky, prečo sa snažíme prísť na všetko, čo sa cestou stane?“ Celú situáciu kompletne odovzdaj Bohu, vediac, že On má kontrolu nad tvojím životom.

Jeden z najlepších spôsobov, ako preukážeme Bohu, že Mu dôverujeme, je zostať jednoducho pokojný. Keď sa dostaneš k bodu, kde zúri búrka, ľudia s tebou neférovo jednajú, alebo si dostal zlú správu od lekára, či stratil prácu, v prirodzenom zmysle by si sa mal znepokojiť, znechutiť, ale namiesto toho môžeš mať úsmev na tvári. Máš pokoj. Čo v skutočnosti hovoríš, je toto: „Bože, dôverujem ti. Viem, že si väčší, ako táto choroba. Viem, že si väčší, ako tento manželský zápas. Viem, že si väčší, ako moji nepriatelia:“

Buď typom človeka, ktorý zostáva pokojný uprostred búrky. Keď ťa niekto kritizuje, pripomeň si: „To je OK, viem, že Boh má nad tým kontrolu. Viem, že Boh bojuje moje boje za mňa.“

„A nebudeš ani na to reagovať? Nebudeš to naprávať?“

„Nie, viem, že Boh je môj obhajca. Ak som bol poškodený, on veci napraví.“

Niekto môže povedať: „Počul som, že máš zlú správu od lekára. Určite si znepokojený.“

„Nie, nie som,“ môžeš odpovedať. „Som v pokoji. Viem, že môj život je v rukách Božích.“

„No, počul som, že máš veľkých nepriateľov,“ môže ťa varovať niekto. „Áno, to je pravda, ale nie som utrápený. Viem, že Boh je väčší. Nikto nemôže stáť proti môjmu Bohu. Človeku je to nemožné, ale Bohu sú všetky veci možné.“

 

Nedávno som trpezlivo čakal v aute na konkrétne parkovacie miesto. Istý muž mal už odísť a ja som tam už blikal, že pôjdem na jeho miesto. Bol som tam už dlho a bolo celkom jasné, že pôjdem na to miesto, len čo sa uvoľní. Keď ten vodič s autom odišiel, niekoľko sekúnd ma blokoval a predo mňa sa postavilo iné auto. Nemohol som tomu uveriť! Nemal som pochybnosti, že ten človek ma musel vidieť, ako čakám. Musel som urobiť rozhodnutie. Stratím svoj pokoj, alebo zostanem pokojný a prehliadnem to? Znepokojím sa, alebo to zasejem ako semeno a budem dôverovať Bohu, že mi to vynahradí?

V prirodzenom ponímaní som chcel zatrúbiť a dať mu najavo, čo si myslím.

Ale som sa rozhodol: „Toto nie je hodné toho, aby som stratil pokoj. Požehnám mu a pôjdem,“ zašepkal som krátku modlitbu za tohto drzého šoféra a pohol sa smerom k inému parkovaciemu miestu.

Nedovoľ nikomu, aby ti kradol tvoj pokoj. Pochop, že okolo teba budú vždy ľudia, ktorí sú schopní ťa naštvať, ak im to dovolíš. A zvyčajne ich neodoženieš modlitbou. Aj keby odišli, Boh by pravdepodobne poslal ďalších ľudí, aby ich nahradili! Možno ťa ľudia v tvojej kancelárii ohovárajú, hovoria za tvojím chrbtom, alebo sa správajú namyslene voči tebe. Idú ti na nervy a keby si konal vo svojej vlastne sile, chcel by si tam ísť a hádať sa s nimi. Ale ak si ponecháš pokoj, ak budeš cnostnejším človekom, ak prehliadneš tieto veci, Boh bude bojovať tvoje boje.

A hľa, nad oblakmi svieti a žiari slnko. Vidíš, ako je vzduch krištáľovo čistý.

Celým Písmom stojí, že človek, ktorý naozaj dôveruje Bohu, je prirovnaný k orlovi. Orol má nejakých škodcov, jeden z nich je vrana. Vždy kráka, vždy mu pôsobí problém. Pravda je taká, že všetci máme niekoľko „vrán“ v našom živote. Môžeš ich mať aj celý kŕdeľ, spolu s niekoľkými kurencami a moriakmi!

Niektorí ľudia nám môžu robiť potiaže, môžu nás dráždiť, ak im to dovolíme. Musíme sa naučiť lekciu od orla. Keď orol vonku lieta, často sa za ním objaví vrana a začne ho obťažovať, dráždiť a hnevať. Hoci je orol omnoho väčší, nemôže rýchlo manévrovať. Aby sa zbavil svojho škodcu, jednoducho roztiahne svoje krídla v rozpätí osem stôp a chytí teplý prúd a pozdvihuje sa vyššie a vyššie. Nakoniec sa dostane do nadmorskej výšky, kde žiadny iný vták neprežije. Vrana tam nemôže ani dýchať. Pri ojedinelých príležitostiach zbadali orla v nadmorskej výške až do 20 000 stôp, takmer tak vysoko, ako lieta prúdové lietadlo.

Tak aj ty, ak sa chceš zbaviť svojho škodcu, potrebuješ sa zdvihnúť vyššie. Neklesaj dole na úroveň opozície. Nehádaj sa, neodplácaj. Buď cnostnejším človekom. Prehliadni ich chyby. Kráčaj v láske a odváž sa žehnať svojim nepriateľom. Koniec koncov, vrana nemôže súťažiť s orlom.

Priateľu, ty si ako orol. Bol si učinený na obraz Boží. Nauč sa žiť nad svoje okolnosti. Pozdvihni sa nad bezvýznamné veci v kancelárii. Nedovoľ ľuďom, aby ťa vtiahli do konfliktu a rozdelenia alebo ohovárania.

Vždy si pamätaj, že moriaky, kurence a vrany nemôžu žiť v nadmorskej výške, pre ktorú si bol ty určený, aby si sa tam vznášal. Boh má celkovú kontrolu nad tvojím životom. Sľúbil, že ak zostaneš v pokoji, on tvoje zlé napraví. Nemusíš sa trápiť, ani byť kontrolovaný svojimi okolnosťami. Môžeš konať ako orol a pozdvihnúť sa nad to.

Nevidel si, že by orol zobal okolo kurína so skupinou kureniec. Orol žije na vyšších miestach, kde je blízko Bohu.

A navyše, keď príde búrka, orol jednoducho nejde do búrky. Nie, on rozprestrie krídla, chytí sa vetra a dvíha sa hore. Dvíha sa hore, až pokiaľ je úplne nad všetkou búrkou. Orol sa nestará o búrku, ktorej čelí. Neznepokojuje sa. Vie, že má východisko.

Bezpochyby by sa mohol prebojovať cez búrku, zápasiť a byť v napätí a skončiť vyčerpaný a zbitý. Aká by to bola pre neho hanba takto žiť, keď mu Boh dal schopnosť sa nad to pozdvihnúť.

Avšak mnohí z nás toto robia. Boh nám dal svoj pokoj. Povedal nám, aby sme svoje starosti uvalili na Neho. Povedal, že ak zostaneme v pokoji, bude On bojovať naše boje. Avšak príliš často dovolíme okolnostiam, aby nás znechutili a trápili. Dovolíme ľuďom, aby nám kradli radosť. Nie sme vo forme, ak nám naše plány nejdú presne, ako sme dúfali. Alebo sme frustrovaní preto, že náš šéf, manžel, či manželka nerobia to, čo by sme chceli, aby robili.

Možno nemôžeš zmeniť určité aspekty vo svojom živote, ale môžeš sa nad ne pozdvihnúť. Odovzdaj tú situáciu Bohu. Urob dnes rozhodnutie, že nedovolíš, aby ťa tieto veci znepokojili a trápili.

Je zaujímavé, že vrana musí húževnato mávať svojimi krídlami jednoducho preto, aby lietala. Musí neustále pracovať. Kura sa sotva pozdvihne zo zeme, bez ohľadu na to, ako trepe krídlami, ďaleko sa nedostane. Avšak orol iba roztiahne krídla, chytí správny prúd vetra a vznáša sa. Nemusí byť ako vrana, stále sa namáhať. Len rozprestrie krídla a spočíva v tom, čo mu Boh dal a nechá, aby ho vietor unášal.

Ak si vždy frustrovaný a snažíš sa napraviť všetko vo svojom živote, snažíš sa tú a tú osobu napraviť, za to čo povedala o tebe, starostíš sa o svoje zdravie, trápiš sa nad svojimi financiami, tak konáš ako vrana. Namáhaš sa a namáhaš, trepeš krídlami a znova trepeš. Priateľu, život nemá byť takýto. Prečo sa neuvoľníš? Boh má úplnú kontrolu nad tvojím životom. Povedal, že ťa nikdy neopustí ani nezanechá. Povedal, že ti bude priateľom, ktorý stojí bližšie ako brat.

Môžeš povedať: „Neviem, ako by mi mohol ísť obchod.“ Alebo „Neviem, ako by som mohol vyriešiť tento problém.“

Písmo hovorí, že veci, ktoré vidíme našimi prirodzenými očami sú iba dočasné. To znamená, že podliehajú zmene. Žiada si to iba jeden dotyk Božej priazne a Boh môže celú situáciu zvrtnúť. Zrazu Boh môže spôsobiť prospech tvojmu obchodu. Boh ti môže dať nápad. Boh ti môže priviesť niekoho do života, kto ťa bude skutočne milovať. Môže spôsobiť, že budeš na správnom mieste v správny čas. V každej situácii to Boh môže otočiť za malý okamih.

Dnes urob rozhodnutie, že vojdeš do Božieho odpočinku. Už sa viac nebudeš v živote ustarosťovať. Nedovolíš ľuďom, aby ti kradli radosť. Nevzdáš sa svojich snov, ktoré ti Boh dal do srdca. Možno potrebuješ dostať novú perspektívu, čerstvú vyhliadku. Možno si už dlho v ťažkej situácii. Vyzerá to tak, že to nejde k lepšiemu. Búrka zúri a ty si znechutený. Život je pre teba šerý a ty si v živote nižšie, než Boh pre teba zamýšľa. Potrebuješ robiť to, čo orol, dvíhať sa vyššie nad okolnosti.

Občas, keď som v lietadle, ktoré má vzlietnuť, obloha okolo je sivá a zamračená, takmer depresívna. Potom sa lietadlo pozdvihne smerom k oblakom. Nakoniec prejde cez zamračené nebo a hľa, nad oblakmi svieti a žiari slnko. Vidíš, ako je vzduch krištáľovo čistý.

Toto ma fascinuje: Slnko svietilo celý čas. Len som sa musel dostať do vyššej perspektívy, aby som to videl. Podobne je to aj s tebou, oblaky sú dočasné. Teraz to môže vyzerať pochmúrne a šero, ale slnko je tam a jasne svieti. Jedna z najlepších vecí, ktoré si môžeš povedať, keď si pokúšaný byť znechutený, je toto: „Aj toto pominie. Nebude to trvať večne. Oblaky sa jedného dňa rozptýlia a ja znova uvidím Božiu dobrotu v mojom živote.“

Priateľu, získaj vyššiu perspektívu. Boh je na tvojej strane. Pre Neho nie je nič ťažké. Polož stranou všetko, čo ťa tlačí dole, aby si mal život slobodný od trápenia, frustrácie alebo znechutenia, vediac, že Boh má kontrolu nad tým. Keď je život ťažký a veci ti nejdú, nebuď ako vrana, či kura. Buď ako orol, ako ťa Boh urobil. Rozprestri svoje krídla, dvíhaj sa na úroveň, kde Boh chce, aby si žil. Bol si učinený, aby si lietal, bol si učinený pre viac.

 

Preklad: Mária KupčiováSúvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Živá viera|Logos 3 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
Pokračujeme|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Váš boj je aj naším bojom|Logos 7 / 2014 | Martin Meliško |Reportáž
Billy Joe Daugherty zomrel vo veku 57 rokov|Logos 12 / 2009 | Redakcia |Osobnosť
O Bohu jsem moc nepřemýšlel|Logos 5 / 2014 | Redakcia |Skutočný príbeh