Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos august 2012


Vyberáme

Letné úvahy

Jaroslav Kříž | Téma

Letné úvahy

Čím je spoločenstvo osobnejšie, hlbšie, tým boľavejšia je zrada. Čítať viac...

Utopení novokrstenci

Tibor Szöllősi | Z histórie

Utopení novokrstenci

Už niekoľko desaťročí pred tým, ako Luther vyvesil svoje tézy, viacero jeho lojálnych nasledovníkov sa pokúsilo rímsku cirkev reformovať zvnútra. A keďže tieto pokusy zlyhali, k uplatneniu doktrinálnych a morálnych reforiem sa snažili z Čítať viac...

Nová tvár sionizmu

Časopis Charizma | Aktuálne

Nová tvár sionizmu

Súčasný pohľad na rastúce a zanietené hnutie podporujúce Izrael Čítať viac...