Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Tohoročná úroda hrozna je mimoriadna. Nielenže sa ho urodilo veľké množstvo, ale vynikajúce je, aj čo sa týka kvality, obsahuje vysoké percento cukru, ale i vitamínov a ďalších látok. Vinice dobre zarodili.

Vieme, že vinica je biblickým obrazom pre cirkev. Prijmime tohoročnú hojnú úrodu ako prorocké povzbudenie, že aj naša cirkev donesie mimoriadne množstvo kvalitného ovocia.

Je neustály boj o to, aby si cirkev zachovala svoj charakter. Z Biblie vieme, že sú tendencie prerobiť vinicu na zeleninovú záhradu (kráľ Achab – 1Kr 21,2). Aký je rozdiel medzi vinicou a zeleninovou záhradou? Zo zeleniny nie je možné vyrobiť víno a naopak, z hrozna, zvlášť zo sladkého, je to veľmi ľahké. V Biblii je víno pripodobňované Svätému Duchu. Ak v cirkvi pôsobí Svätý Duch, je v nej vzrušenie, radosť a eufória, keď Svätý Duch prestane pôsobiť, zostane iba náboženstvo, vierouka a mravouka, bez života a bez radosti – zeleninová záhrada plná kapusty a kalerábov. 

Dbajme na to, aby naše cirkvi boli vždy miestom, kde silno pôsobí Svätý Duch, aj naďalej buďme charizmatickou cirkvou, aj naďalej donášajme množstvo kvalitného ovocia.

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme