Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme

Keď slúžil Pán Ježiš Kristus, vždy sa zhromaždili veľké zástupy. (Samozrejme, slúžil ľuďom aj osobne.) Keď kázali apoštoli Peter alebo Pavol, prišli veľké zástupy. Filipa v Samárii tiež počúvalo celé mesto. Reinhard Bonnke zmenil celú Afriku vďaka veľkým kampaniam. Samozrejme, že i my slúžime ľuďom osobne – od srdca k srdcu, od úst k ústam – ale každému, kto chce vidieť prebudenie, musí byť jasné, aké dôležité je zhromažďovať sa vo väčších počtoch. Všetky cirkvi, ktoré sa snažili v tejto zvláštnej situácii zhromažďovať v maximálne možných počtoch, Boh zvlášť požehnal – všade pribudli učeníci. Za možnosť zhromažďovať sa by sme mali bojovať minimálne tak ako zástupcovia kultúry na Slovensku. Pôvodne mala byť možnosť zhromažďovať sa v maximálnom počte 50 ľudí, no keď pozdvihli hlas, bola kvóta zvýšená na 500 plus personál. Niektorí veriaci však došli k mylnému názoru, že Bohu sa budú páčiť vtedy, keď pôjdu nad rámec všetkých opatrení a podľa vzoru ikonického Hujera sa predháňajú v tom, kto bude s väčšou usilovnosťou plniť obmedzenia hromadných akcií. Odvolávajú sa na zodpovednosť a popritom zodpovednosť za činenie učeníkov nechávajú bokom. Zrejme dúfajú, že tak získajú Božiu priazeň, no atomizovanie cirkvi má za následok odpadlíctvo a úbytok. Niekto povedal: „Nevadí, že hynieme, ale hynieme podľa poriadku.“

Pred nami je skvelé jesenné obdobie – chystáme sa zbierať úrodu. Pán je s nami, cirkev ani brány pekla nezastavia, preto poďme a zbierajme plody.

 Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme