Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Jesus revolution

Evangelium pro mladou generaci

logos-03-2013-jesus-revolution.jpg

Jesus Revolution představuje síť mladých lidí, jejichž cílem je přinést evangelium mladé generaci. Síť Jesus Revolution byla založena v roce 1997 v Oslu a podporuje různé způsoby práce s mládeží. Cílem od samotného vzniku je revoluce v životě jednotlivce skrze evangelium Ježíše Krista. Celosvětová práce mladých v Jesus Revolution zahrnuje tyto hlavní vize: šíření evangelia mládeži a lidem v okolí, využití mládežnických aktivit ve skupinách Jesus Revolution, zapojení činnosti mladých v místních církvích, kázání Ježíše Krista a činění učedníků.

Ale jak zasáhnout mládež evangeliem? Jakým způsobem přinést evangelium, aby bylo srozumitelné? Jak získat všechny ty mladé lidi, kteří nikdy nevkročili do církve? To byly zásadní otázky spojené s počátky činnosti Jesus Revolution.

Práce Jesus Revolution se zformovala pod záštitou církve Jesus Church v hlavním městě Norska jako hnutí mladých lidí. Činnost začala evangelizacemi, které pořádala mládež místních křesťanských sborů, a stovky mladých lidí v různých městech reagovaly na výzvu spasení. Lidé v okolí se ptali, co se děje. Odpověď byla jednoduchá – revoluce v Ježíši!

„Není větší zázrak, než pokud se obrátíte od tmy ke světlu, od života v temnotě k Ježíši Kristu, Boží láska naplní vaše srdce a vaše hříchy jsou odpuštěny,“ znělo na evangelizačních akcích. Ale důležitou součástí vize Jesus Revolution je pro mladé lidi nasměrování, ne činnost jen několika služebníků, ale spíše trénink, uvedení různých dovedností do praxe, vyslání obyčejných mladých lidí věřících v nadpřirozeného Boha, který dokáže nemožné. A Bůh naplnil srdce zakladatelů přímo fantastickým snem – přinést Ježíše Krista mládeži v celé Evropě, šířit dobrou zprávu o záchraně, spáse člověka, která je jedině skrze Ježíše Krista. Jedině On může proměnit lidské životy.

Spolupráce s Jesus Revolution je ale především týmová práce. Snahou je inspirovat mladé lidi kázat evangelium, aby vznikaly nové evangelizační týmy, přinášet nové nápady a myšlenky a povzbuzovat k vytrvalé práci na Božím díle. Týmy jsou zaměřeny na hudbu, tanec, pantomimu, divadlo, zkrátka mladí jsou dobyvatelé duší pro Krista orientovaní do ulic a na náměstí, kde mohou být lidé po vystoupení lépe zasaženi Božím slovem.

Norsko jsme navštívili na počátku roku a po návštěvě nedělní bohoslužby v Oslu jsme měli možnost krátce hovořit s Marií Løvbukten, vedoucí taneční skupiny v Jesus Church o její práci v Jesus Revolution.

Práce Jesus Revolution se rozšířila za hranice regionu, evangelium je reálné a pracuje v lidech...

Když řekneme Jesus Revolution, co to pro tebe osobně znamená?

„Abych viděla Ježíšovu revoluci, je potřeba, aby se především nejprve něco dělo uvnitř mne. Je to osobní revoluce, která se uskuteční, když se Ježíš stane Pánem v mém životě. Potom máme potenciál šířit Ho ostatním, když Ježíš je Pán a my dodržujeme jeho přikázání nést evangelium a činit učedníky.“

Řekni nám něco o taneční škole, kde působíš, a vystoupení s tancem na ulici…

„Taneční škola Reflect není ve skutečnosti primárně spojena s Jesus Revolution, ale vyšla ze sboru Jesus Church, který navštěvuji. Také zve lidi, aby přišli do jiného prostředí než hned do církve. Možná jde o jednodušší způsob, kam pozvat souseda nebo přítele, a tak se formuje přátelství a potom můžeme lidi nasměrovat do církve.

Taneční vystoupení na ulicích jsou však pořádána prostřednictvím Jesus Revolution. Samozřejmě dáváme taneční hodiny těm, kteří se účastní tréninku v Oslu, mohou se tak naučit pár tanců společně a některé týmy se navíc specializují i na divadlo. Rádi chodíme na náměstí v centru města, složíme tam přenosnou aparaturu, připravíme taneční a divadelní vystoupení. Řekneme svědectví o tom, co Ježíš udělal v našich životech a potom kážeme dobrou zprávu. Funguje to nejlépe na místech, kde se lidé rádi procházejí. Je pak jednoduché jít k lidem, když něco viděli, a mluvit s nimi o tom. Rádi se jich ptáme: „Viděli jste vystoupení?“ a „napadlo vás něco k tomu, co jsme říkali?“ Lidé se úžasně otevřou pro evangelium a často pak máme možnost se s nimi modlit. Mnozí jsou také zachráněni, uzdraveni právě uprostřed ulice! Je to tak skvělé vidět Boha, jak používá obyčejné lidi, aby se stali jeho hlasem a jeho rukama a nohama!“

Jaké jsou plány Jesus Revolution pro tento rok 2013?

„Pokračovat v práci podle naší vize: přinášet evangelium mladým lidem ve světě prostřednictvím skupin Jesus Revolution v místních církvích, kázání Krista a činění učedníků. Chceme inspirovat lidi, aby začali práci v evangelizačních skupinách, aby zasáhli své město. Neustále vymýšlíme další nástroje pro tvůrčí práci jako třeba manuály. Rozvíjíme tanec, divadlo, hudbu, což nám pomáhá šířit evangelium, a pokračujeme v týmových aktivitách, navštěvujeme se a voláme si. Máme také některé týmy, které jsou připraveny vyučovat, uspořádat turné a předat to, co se naučili prostřednictvím workshopů, výuky a mládežnických setkání. A navíc, náš letní tým bude v tomto roce počátkem července v České republice a máme velká očekávání. Budeme mít 5 dní workshopů (tanec, divadlo, praktická služba s cílem zasáhnout okolí) a trénink (v kázání evangelia, sdílení svědectví atd.) a 9 dní aktivit na ulicích! Modlíme se, aby byl vidět rozdíl a aby církev povstala a vzala mandát, který jí byl dán. Bude to skvělá příležitost zejména pro mladé lidi. Každý rok se jim oči otevřou a vidí, co je možné v Kristu!“

Práce Jesus Revolution se rozšířila za hranice regionu, evangelium je reálné a pracuje v lidech, dnes můžeme říct, že týmy Jesus Revolution byly vyslány do mnoha evropských měst kázat stovkám a tisícům mladých a je to nádherná práce pro Ježíše, lidé jsou hladoví po Bohu, hledají spasení a přijímají uzdravení ve jménu Ježíš Kristus.

A jak začít práci v Jesus Revolution?

Mladí lidé obvykle začínají evangelizační práci ve skupině Jesus Revolution v místní církvi ve městě s touhou zasáhnout okolí evangeliem. Na počátku mohou posloužit jako evangelizační nástroje videa, webové stránky, pouliční evangelizace. Poté se mladí připojí k týmu, který slouží během letních měsíců v různých částech Evropy a účastní se společných evangelizací nebo jedou na mládežnický kemp, kde rozvíjejí tvořivou činnost a umělecky přistoupí k šíření evangelia. Pokračují také v tanečních, hudebních, dramatických aktivitách ve svých městech. A konečně je důležité připojit se k misijní tréninkové škole a absolvovat biblické vzdělání.

A jsou ještě větší vize – zasáhnout kontinenty, tým Jesus Revolution začal práci také v Africe – Keni, Ugandě a dalších zemích. Ježíš Kristus nám v Božím slově říká: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Marek 16,15

Jesus Revolution je jednou z možností připojit se k síti šíření Ježíše Krista mladé generaci, uplatnit různé druhy talentu k oslavě Boha, působit na své nejbližší okolí, ale také zasáhnout a ovlivnit společenské dění.

 

Zdroje:
jesusrevolution.com
summer-teams.comSúvisiace články

Kampaň Dr. Jesus|Logos 9 / 2019 | Michal Belko|Zo života cirkvi
Rodina Taxovcov v našich zboroch|Logos 7 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Ježišov spôsob služby mladým|Logos 4 / 2013 | Shawn A. Aker|Zo sveta
Futbalová hviezda|Logos 12 / 2008 | Daniel Šobr |Aktuálne
Zasáhnout svět|Logos 12 / 2022 | Alžbeta Hýsková|Zo života cirkvi