Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Po roku opäť v zbore HILLSONG New York City

logos-10-2012-hillsong1.jpg

Koncom septembra, konkrétne 23.9.2012 sa mi už tretíkrát, vďaka Bohu a môjmu zamestnávateľovi, opäť podarilo dostať do New York City a vďaka tejto príležitosti opäť zažiť mesto plné množstva rôznych impulzov a zaujímavých atrakcií, ako napr. preplnenosť a svetelnosť námestia Times Square, tisícky typických žltých taxíkov, mohutnosť a lokálny patriotizmus spojený s výstavbou One Wolrd Trade Center, jedinečnosť finančného dištriktu či plavbu po rieke Hudson okolo Sochy slobody, pompéznosť broadwayského muzikálu či nespočetné množstvo high-streetových obchodov a stánkov rýchleho občerstvenia, posiatych po celom Manhattane, no predovšetkým možnosť už tretí rok po sebe okúsiť atmosféru bohoslužby v cirkvi Hillsong New York City. Dlhoročný čitateľ Logosu si spomenie, že v tejto cirkvi sme mali možnosť byť pri jej zrode v roku 2010 a minulý rok sme sa pozreli na jednoročný progres. A teraz sme opäť po roku tu…

Cirkev rastie a napreduje a zanechala v nás dobrý dojem.

Už minulý rok sme skonštatovali, že cirkev rastie a napreduje a zanechala v nás dobrý dojem. Inak tomu nebolo ani tentoraz. V súčasnosti sa nedeľné bohoslužby konajú až sedemkrát za deň, a teda oproti minulému roku pribudli tri bohoslužby. My sme sa zúčastnili bohoslužby začínajúcej o 18.00 a hoci sme prišli desať minúť pred začiatkom, miesta na sedenie už nebolo a asi s ďalšími päťdesiatimi ľuďmi sme celú bohoslužbu prestáli – ale nejako extra to neprekážalo, keďže celý priebeh bol veľmi dynamický, pútavý, živý a strhujúci. Bohoslužba začala štandardne načas asi trojminútovým videom, ktorého cieľom bolo pripraviť ľudí na chvály a dostať ich do stavu veľkého očakávania. Po ňom nasledovali chvály, ktoré tvorilo asi 90% piesní z nového albumu austrálskeho Hillsongu, čo svedčí o aktuálnosti a napredovaní služby chvál. Zvuk možno zo začiatku nebol správne nastavený, ale po dvoch, troch chválach to už „ladilo“ a spolu so svetelnými efektmi vytvoril fantastický zážitok v uctievaní. Dvaja kolegovia (jedna z Rumunska a druhý z Juhoafrickej republiky), ktorí zažili podobnú atmosféru prvýkrát, si ju pochvaľovali a páčilo sa im. Veľmi sa modlím, aby to pre nich nebol len nejaký obyčajný zážitok, ale skúsenosť, ktorá ovplyvní zvyšok ich života. Po necelej trištvrte hodinke prišiel čas na zbierku. Výnimočne si vzal slovo pastor Carl Lentz, ktorý cítil, že mal hovoriť nielen počas zbierky, ale aj počas kázne, hoci pôvodne bol pripravený iný kazateľ. Prehlásil, že cirkev je financovaná z desiatkov a darov a že nie je iný biblický model ako ten, kde každý cirkev podporuje a podieľa sa na jej podpore a raste. Naznačil, že pre mnohých je tento princíp možno nový, resp. voči nemu môžu mať výhrady, no je jediným, ktorý fungoval v novozákonnej cirkvi a funguje dodnes. Tých niekoľko minút ma utvrdilo v tom, že vízie, ktoré má táto cirkev, napr. presťahovanie sa do vlastných priestorov alebo zasahovanie stále väčšej časti tejto 10-miliónovej metropoly, sú spomínaným zjavením dosiahnuteľné, lebo nie sú učením človeka.

Počas zbierky ešte hrali dve uctievacie chvály, aby po interaktívnych video-oznamoch, ktoré podali správu o minulom týždni a oznámili program na týždeň nastávajúci, sa slova opäť chopil pastor Carl. Už netradičný imidž pastora naznačil, že kázeň bude živá, zaujímavá a vtipná, čo sa aj potvrdilo. Kázeň o milosti sa dá rozdeliť do troch bodov:

 • Kto sme v Kristovi.
 • Kristus je schopný a ochotný nás vytrhnúť z našich slabostí, pokiaľ Mu budeme dôverovať v každej oblasti nášho života.
 • Božia milosť je vždy k dispozícii.

Bola taká, na akú sme zvyknutí napríklad od Dr. Billa Moora – plná spolupráce s publikom, vtipov, osobných zážitkov, vťahujúca a zjavenia odovzdávajúca. Jedna z top myšlienok, ktoré som si odniesol ja, sa týkala toho, že podľa ostatných výskumov je zrejmé, že až 90% identity dievčaťa pochádza z jej vzťahu s otcom, a teda jej sebadôvera, vystupovanie, životný pocit a správanie v dospelosti ovplyvňuje to, aký vzťah mala s otcom a ako k nej pristupoval. Fantastické zjavenie – na jednej strane odpoveď na mnohé otázky a problémy dnešnej doby a na strane druhej obrovská výzva pre nás otcov, ktorí vychovávame dcéry.

Zhrnutie na záver

 • Zdravé biblické učenie (desiatky či milosť – dva dôležité koncepty fungovania cirkvi i života každého jednotlivca).
 • Veľmi srdečná a príjemná atmosféra, kde každý nový človek mohol dostať informácie o cirkvi, zapojiť sa do skupiniek či iných aktivít cirkvi a na každom kroku boli uvádzači, starajúci sa o plynulý priebeh bohoslužby.
 • Obrovská perspektíva, keďže prevažnú časť daného zhromaždenia tvorili ľudia vo veku 25-35 rokov (bolo možné vidieť aj mladšie či staršie ročníky, no tie boli v menšine).
 • Veľmi interaktívna a pokroková komunikácia počas bohoslužby, ale aj mimo nej.
 • Kvalitné a pomazané uctievanie Pána.
 • Cirkev začínala jednou bohoslužbou za deň, minulý rok pribudli nové tri a v súčasnosti len v nedeľu je k dispozícii sedem bohoslužieb, zväčša na dvoch miestach (no počas tejto nedele boli všetky bohoslužby na jednom mieste s kapacitou asi 500 ľudí).
 • Ľudia, ktorí aj napriek tomu, že sú v top meste USA, nemajú problém počas bohoslužby stáť či chodiť do prenajatých priestorov, jasne svedčia
  o tom, že im na tomto diele záleží.

 

Na záver v mene redakcie prajeme tejto cirkvi napredovanie a naplnenie vízie, s ktorou je možné detailnejšie sa oboznámiť na www.hillsongnyc.com.Súvisiace články

Po roku opäť v HILLSONG New York City|Logos 10 / 2011 | Radovan Kapusta |Reportáž
HILLSONG NewYork City|Logos 10 / 2010 | Radovan Kapusta |Aktuálne
Najrýchlejšie rastúca cirkev v USA|Logos 10 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž
Opäť o démonoch|Logos 2 / 2016 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž